Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2004.

május

16.

ÉRTESÍTŐ

21.

évfolyam

9.  szám

 

Urunk mennybemenetele

Jézus mennybemenetelével a föld elvesztette határait.

Megtörte a halál uralmát.

Fölfelé nyitva áll minden előttünk.

Tekintetünk messzebbre hatol, mint bármikor történelmünk folyamán.

A föld csatlakozott Isten országához…

 

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

Damenstift-templom

MÁJUS 16.,  HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( M. Zs. )
             10.30–11.30    Ifjúsági szentmise + Berend Irén l. ü.
               Celebráns         Merka János plébános
             Lektor              Hart István (ApCsel 15, 1–29; Jel 21, 10–23; Jn 14, 23–29)
                Közreműködik a Verbum Dei missziós testvéri közösség Budapestről és Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével:
Csernai Balázs, Fábián-Lechli László, Geng Ildikó, Glatz Hajnalka, Glatz Roland, Hart István, Horváth Erzsébet, Horváth Tamás, Jámbor Bertalan, Józsa Lenke, Józsa Péter, Kovács Erzsébet, Kováts Éva, Mátray Cserne, Matuskova Marianna, Mezinger Magdolna, Pinkovszki Beáta, Polgár Gábor, Schell Rita, Schönberger Tímea, Szalay Etelka, Szép Szeréna, Tóth Péter, Turu Ágnes
             Mise után a keresztség szentségében részesül Záhorszky Dániel

*

MÁJUS 20.  Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetele

             10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( M. A. )
             10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise  + Katalin lelki üdvéért
                 Zsoltárválasz        Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor              Krasznai Norbert (ApCsel 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Lk 24, 46–53)
             Orgonál            Sneff János

*

MÁJUS 23.,  HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( Turu Á. )
             10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise  + Gutmann András l. ü.
             Zsoltárválasz       Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett.
                Celebráns        Merka János plébános
             Lektor             Jánosi Margit (ApCsel 7, 55–60; Jel 22, 12–17. 20; Jn 17, 20–26)
             Orgonál           Melich Géza

*

MÁJUS 30.,  PÜNKÖSDVASÁRNAP

             10.00–10.25    Gyóntatás és májusi ájtatosság ( M. A. )
             10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise  a Kéry és Horváth család elhunyt tagjaiért
              Zsoltárválasz        Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.            
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor              Glatz Hajnalka (ApCsel 2, 1–11; Róm 8, 8–17; Jn 20, 19–23)
             Orgonál            Sneff János
             Mise után a keresztség szentségében részesül Alessandro Jason Ibrahim Samsel, Ginna Angelina Jeniffer Samsel és Justin Alexander Samsel

Magyar szentmise Rosenheimban,
vasárnap, május 23-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.


RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Csöngess be hozzánk!

Hétfő,   május 17 .  Paszkál, Ditmár, Szalók, Dobát

19.00–21.30   Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   május 18 .   I. János pápa, Erika, Alexandra

16.00–18.00   Bébi-Mami Kör 
18.30–22.00   Regös-néptánccsoport

*

Szerda,   május 19 .   Ivó, Milán, Celesztina

16.0018.00   Német nyelvtanfolyam
18.30–20.00   Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00   Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,    május 20.   Urunk mennybemenetele, Sienai Bernardin, Bernát

*

Péntek,   május 21 .   Konstantin, Szilárd, Tibád

17.00–18.30    Szentmise +Büchl Kornélia l. ü., szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
17.30–19.30    Színkör
19.30–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*
Szombat,    május 22 .   Rita, Júlia, Emil

12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola
15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás

*

Hétfő,   május 24  .  Mária, keresztények segítsége, Eszter

19.00–21.30   Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   május 25 .   VII. Gergely pápa, Pazzi Mária Magdolna, Orbán

16.00–18.00   Bébi-Mami Kör 
19.00–20.00   Magyar Karitász Szolgálatunk évi közgyűlése
19.00–22.00   Regös-néptánccsoport

*

Szerda,   május 26 .   Néri Fülöp, Evelin

16.0018.00   Német nyelvtanfolyam
18.30–20.00   Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00   Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,    május 27 .   Canterbury Ágoston, Hella, Pelbárt

13.45–14.15   Szentmise + Büchl Kornélia l. ü. missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00   Szeniorok Klubja. Találkozónkon megtekintjük a missziónk csoportjairól készült videofilmet. Szeretettel várjuk a nyugdíjaskorú érdeklődőket.
19.00–20.00   A müncheni magyar szervezetek vezetőinek megbeszélése
19.00–20.30   Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk próbája
20.00–21.30   Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,   május 28 .   Emil, Bod, Csanád

17.30–19.30    Színkör
19.30–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében
19.30–21.30    Széchenyi Kör, amelyen Csermely Péter, főszerkesztő helyettes „Anomáliák és közéleti zsákutcák – aktuális magyarországi helyzetkép” címmel tart előadást.

*

Szombat,   május 29 .   Magdolna, Teodózia

***

Május 29-től június 13-ig pünkösdi szünidő. Missziónkon szünetel a csoportok munkája.

* * *

ELŐZETES: június 10-től 13-ig berlini kirándulás; június 17-én Bibliakör

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de; http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános