Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2004.

július

4.

ÉRTESÍTŐ

21.

évfolyam

12.  szám

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.
Damenstift-templom

JÚLIUS 4.        ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

             10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K. )
             10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise +Tepfenhart Jolán, János, Ferenc és ifj. Tepfenhart Ferenc l. ü. 
             Zsoltárválasz  Minden föld Istent dicsérje.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor              Goia Szilvia (Iz 66, 10–14c; Gal 6, 14–18; Lk 10, 1–20)
             Orgonál            Sneff János
             Mise után       rózsafüzér titokcsere
             A keresztség szentségében részesül
Vojtahovszky László Olivér
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a szünidő csendje által Istenben benső harmóniára találjunk és megnyíljunk a szeretetben embertársaink felé.

*

JÚLIUS 11.     ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

             10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B. )
             10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise + Sándor Lajos l. ü.
             Zsoltárválasz  Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor              Jánosi Margit (Mtörv 30, 10–14; Kol 1, 15–20; Lk 10, 25–37)
             Orgonál            Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, július 11-én és 25-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

 

JÚLIUS 18.       ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

             10.00–10.25     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M. )
             10.30–11.30     Tanévzáró ifjúsági szentmise – Te Deum + Császár István l. ü.
             Celebráns          Merka János plébános
             Lektor               Krasznai Norbert (Ter 18, 1–10a; Kol 1, 24–28; Lk 10, 38–42)
             Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével

*

JÚLIUS 25.       ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

             10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Z. M. )
             10.30–11.30    Ünnepélyes évadzáró szentmise
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor              Jánosi András (Ter 18, 20–32; Kol 2, 12–14; Lk 11, 1–13)

Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk fennállásának 20. évfordu­lója alkalmából Náray/Bárdos – Dicsőség légyen, glória, Kisdi/Fojtényi/ Bárdos – Szentlélek Isten szállj reánk, Mozart – Alleluja-kánon, Calligaris Ferenc – Ó Jézus emlékezni Rád, Halmos László – Hiszek a szent Szívben és Bárdos Lajos – Égi szűz virág című kórusművekkel

*

AUGUSZTUS 1. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

             10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K. )
             10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise
             Zsoltárválasz  Uram, menekünk lettél * nemzedékről nemzedékre.
             Celebráns         Merka János plébános
             Lektor              Győry Márta (Préd 1, 2; 2, 21–23; Kol 3, 1–11; Lk 12, 13–21)
             Orgonál            Sneff János
             Mise után       rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a missziókban buzgón tevékenykedő intézmények között növekedjék az egység és együttműködés.

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.
Csöngess be hozzánk!

Hétfő,   július 5.  Zaccaria Antal, Emese, Sarolta, Filoména

19.00–21.30   Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   július 6.   Goretti Mária, Csaba, Tilda, Izajás

16.00–18.00   Bébi-Mami Kör 
18.30–22.00   Regös-néptánccsoport

*

Szerda,   július 7.   Apollónia, Villibald

16.0018.00   Német nyelvtanfolyam
18.30–20.00   Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00   Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,    július 8.   Edgár, Jenő, Ellák

16.30–17.00   Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30   Bibliakör: Jézus és kora XXI. – „Jézus személye és üdvözítő műve” címmel.
18.30–20.00   Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk próbája
20.00–21.30   Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,   július 9.   Lukrécia, Hajna, Vera, Koppány

17.30–19.30    Színkör
19.30–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*

Szombat,   július 10.    Amália, Alma

09.00–20.00    Ifjúsági kirándulás a Königsseehez.
10.00–18.00    Erding és környéke magyarságának nyári ünnepsége szabadtéri szentmisével Grünbachban

*

Hétfő,   július 12.  Izabella, Nelli, Dalma

19.00–21.30   Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   július 13.   Henrik, Jenő, Erneszta

16.00–18.00   Bébi-Mami Kör 
18.30–22.00   Regös-néptánccsoport

*

Szerda,   július 14.   Lelisi Kamil, Örs, Zalán

16.0018.00   Német nyelvtanfolyam
18.30–20.00   Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00   Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,    július 15.   Bonaventura, Henrik, Egon, Roland

13.45–14.15   Szentmise Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletére házi kápolnánkban
14.00–17.00   Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának évadzáró találkozója. Kerti parti. Hozzávalóiról gondoskodunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
18.30–20.00   Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk próbája
20.00–21.30   Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,   július 16.   Kármel-hegyi Boldogasszony, Valter

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
17.30–19.30    Színkör
18.3020.00    Családok fóruma: nyári parti
19.30–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*

Szombat,   július 17.    Zoerard-András és Benedek, Endre, Elek, Sarolta

12.00–15.30    Tanévzáró Hétvégi Magyar Iskola
15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás, évzáró tábortűz

*

Vasárnap,   július 18.   Hedvig, Frigyes, Arnold, Milán

12.30–18.00   Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes zártkörű ünnepsége

*

Hétfő,   július 19.  Emília, Arany, Stella, Arzén

19.00–21.30   Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   július 20.   Illés, Margarita, Marina

16.00–18.00   Bébi-Mami Kör 
18.30–22.00   Regös-néptánccsoport

*

Szerda,   július 21.   Brindisi Lőrinc, Dániel, Daniella

18.30–20.00   Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00   Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,    július 22.   Mária Magdolna, Magdaléna

20.00–21.30   Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,   július 23.   Brigitta, Lenke

17.30–19.30    Színkör
19.30–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*

Szombat,   július 24.  Árpád-házi Kinga, Krisztina

  9.00–18.00    Ministráns kirándulás a Starnbergerseehez.

*

Vasárnap,      július 25.  Id. Jakab apostol, Kristóf

12.30–18.00   Zártkörű ünnepség missziónkon Patrona Hungariae Énekkarunk fennállásának 20. évfordulója alkalmából

* * *

Egyházközségi Juniálisunkon a tombolajegyek eladásából 334,00 Euro, a sütemények és kávé árusításából 407,45 Euro, az arckifestésből 23,00 Euro, összesen 764,45 Euro gyűlt össze. A Juniális ki­adásainak összege 162,79 Euro. A tiszta nyereségből 300,00 Eurót a rászorulók megsegítésére átadtunk Magyar Karitász Szol­gálatunknak.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de; http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános