MEGHÍVÓ

 

Egyházi közösségünk

Szeniorok Klubja

 

2004. július 15-én, csütörtökön 14.00–­­17.00-ig

 

Kerti parti

 

címmel

összejövetelt rendez missziónk nagytermében,

illetve füves udvarán az Oberföhringer Straße 40. szám alatt.

 

Délutáni találkozónkon vidám együttléttel és jó­í­zű falatozással befejezzük klubunk nyári vakáció előtti évadját. Kerti partink hozzávalóiról gondoskodunk.

 

Az évad végén hálásan megköszönöm rendezőink készséges helytállását össze­jö­ve­te­leink meg­szer­vezésében és lebonyolításában. Isten fizesse meg minden fáradozásukat.

 

Itt köszönöm meg azok áldozatos segítségét, akik a finom süteményeket készí­tet­ték havi klub­ta­lál­kozóinkra. Isten fizesse meg jóságos szeretetüket.

 

Mindenkinek megköszönöm nagylelkű anyagi hozzájárulását klubösszejöveteleink költsé­gének fe­dezéséhez. Anyagi hozzájárulásuk fennmaradó összegéből még közös kirándulásra is jutott.

Kerti partink előtt, 13.4514.15-ig szentmise Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletére misszónk há­zi kápolnájában.

 

Évadzáró találkozónkra szeretettel várjuk egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának minden tagját, nyug­­díjaskorú barátaikkal, ismerőseikkel és az új érdeklődőkkel együtt.

Kellemes vakációt és jó pihenést! Őszi első találkozónk, szeptember 23-án lesz.

 

Szívélyes meghívással és üdvözlettel a rendezőség nevében

 

Luschies Mária

Ramsay Erzsébet

Wiedra Mónika és

Merka János plébános