Müncheni Magyar Katolikus Misszió
 2004. március 14. ÉRTESÍTŐ 21. évfolyam 5. szám  

NAGYBÖJT

Mi keresztények tiszteljük, szeretjük Jézus keresztjét. Úgy tekintünk rá, mint valami óriási felkiáltójelre, ami két dologra emlékeztet: az emberi gonoszságra, az emberi bűnök Himaláját megszégyenítő tömegére és Isten érthetetlen, de végtelenbe ölelkező szeretetére.
(György Attila, A kereszt üzenete)

 

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

MÁRCIUS 14., NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

          Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről

          10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( R. É. )

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise + Szüllő Mária l. ü

          Zsoltárválasz    Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:* könyörületre hajlik szíve.

          Celebráns     Merka János plébános

          Lektor          Barbul László (Kiv 3,1–15; 1 Kor 10,1–6.10–12; Lk 13,1–9)

          Orgonál        Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, március 14-én +Márta és Zoltán l. ü. és 28-án 12.30-kor

a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

MÁRCIUS 21., NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

          10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (H. I. )

          10.30–11.30      Ifjúsági szentmise +Komlósi Antal és Kupás Valéria l. ü.

          Celebráns     Merka János plébános

          Lektorok          Hart István és Jámbor Bertalan (Józs 5, 9a 10–12; 2 Kor 5, 17–21; Lk 15, 1–32)

          Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével

*

MÁRCIUS 28., NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

          10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (Gy. M. )

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise +Raics Miklós, Piroska és Margaretta l. ü.

          Zsoltárválasz    Hatalmas dolgot művelt az Úr lünk,* azért szívből ujjongunk.

          Celebráns     Merka János plébános

          Lektor          Váczy Ilona (Iz 43, 16–21; Fil 3, 8–14; Jn 8, 1–11)

          Orgonál        Sneff János

*

ÁPRILIS 4.,         V I R Á G V A S Á R N A P

          10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( R. É. )

          10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise, barkaszentelés és virágvasárnapi passió

                             +Melich szülők l. ü.

          Celebráns     Merka János plébános

          Lektor          Glatz Hajnalka (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Lk 22, 144–23, 56)

         Orgonál és vezényel Sneff János

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingrediente, Kerényi György – Ó, Jézus, Jézus, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója, Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot valamint Sík Sándor – Áll a gyötrött Istenanyja című kórusművével.

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Billmayer Anna, Fesztini Mária, Gombár Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Máté Ildikó, Mekker Edit, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit; Alt: Balog Mária, Biergiesser Anikó, Horváth Mária, Horvát Julianna, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Ponner Imola, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó, Tepfenhart József; Basszus: Erli Ferenc, Geiger János, Jámbor Bertalan, Melich Géza, Vályi Lajos, Wetzstein Antal

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.
Csöngess be hozzánk!

Hétfő,         március 15.     NEMZETI ÜNNEP, Hofbauer Kelemen, Kristóf

19.00–21.30                      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,         március 16.     Henrietta, Herbert

16.00–18.00                       Bébi-Mami Kör

19.00–21.30                       Regös-néptánccsoport

*

Szerda,       március 17.     Patrik, Gertrúd, Patrícia

16.00–18.00                       Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00                       Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

18.30–21.30                       Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,március 18.     Jeruzsálemi Cirill, Sándor, Ede

17.30–18.30                       Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba

19.00–20.00                       Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel.

Miután közösen imádkoztunk a keresztények egységéért, baráti beszélgetés és agapé keretében igyekszünk elmélyíteni az ökuméne szellemét. Szeretettel várunk mindenkit, különösen a vegyes házasságban élő családokat.

*

Péntek,      március 19.     Szent József, Józsa, Bánk

17.00–18.30                       Szentmise Szt. József tiszteletére + Büchl Kornélia l. ü., szentségimádás,

                                           Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30                       Színkör

18.30- 20.00                      Családok fóruma: Az apa szerepe a családban

19.00–21.30                       Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében. Téma: ökumené.

*

Szombat,    március 20.     Klaudia, Csák, Kötöny

12.00–15.30                       Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00                       Cserkészfoglalkozás

Hétfő,         március 22.     Beáta, Izolda, Lea

19.00–21.30                      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,         március 23.     Mongrovejói Turibiusz, Emőke, Ottó

16.00–18.00                       Bébi-Mami Kör

19.00–21.30                       Regös-néptánccsoport

*

Szerda,       március 24.     Gábor, Karina

16.00–18.00                       Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00                       Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

18.30–21.30                       Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,március 25.     Gyümölcsoltó Boldogasszony, Annunciáta, Irén

13.45–14.15                       Szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére + Büchl Kornélia l. ü. missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00                       Szeniorok Klubja: Lourdes-i keresztút, filmvetítés, nagyböjti találkozó. Szeretettel várjuk a nyugdíjaskorú érdeklődőket.

19.00–20.30                       Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba

20.00–21.30                       Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,      március 26.     Emmánuel, Manuéla, Tormás

17.30–19.30                       Színkör

18.00-tól vasárnap 15.00-ig nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat „Ki hal meg érted?” címmel Rosenheimban, a Jugendfreizeitgelände Happingerausee-Haus-ban.  Jelentkezni március 21-ig lehet 15 € befizetésével missziónkon.

*

Szombat,    március 27.     Hajnalka, Auguszta

 
Hétfő,         március 29.     Auguszta, Bertold

*

Kedd,         március 30.     Zalán, Amadé, Amadea

10.00–12.00                       ÉRTESÍTŐNK húsvéti számának postázása.

16.00–18.00                       Bébi-Mami Kör

*

Szerda,       március 31.     Árpád, Gujdó

16.00–18.00                       Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00                       Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

*

Csütörtök,április 1.         Hugó, Agád,  Agapion

19.00–20.30                     Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba

*

Péntek,      április 2.         Paolai Ferenc, Ottokár, Áron

                                          Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30                       Szentmise +Büchl Kornélia l. ü., szentségimádás,
                                           Imakör missziónk házi kápolnájában
19.30–21.30                       Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*

Szombat,    április 3.         Buda, Richárd, Sükösd

FELHÍVÁS: A Színkör 14 évet betöltött fiatalok jelentkezését várja, akik a péntek esti próbákon (17.30–19.30-ig) készülnek az előadásokra. Előzetes tapasztalat nem feltétlenül szükséges! Jelentkezni lehet a misszión, vagy a 089–90019817-es telefon­számon dr. Fejér Istvánnál, a Színkör vezetőjénél.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános