Müncheni Magyar Katolikus Misszió
 2004. február 8. ÉRTESÍTŐ 21. évfolyam 3. szám  

Farsang

Isten minket boldogságra teremtett. Az öröm

Tőle jön, visszfénye az örök életnek.

A szomorúság csak a bűnnel

együtt jelent meg

a földön.

(Marie-Amelie)

Mint az egyház tagja, ott, ahonnan jössz, és ahol vagy, a szeretet és az áldás jele légy, a szabadság és a kiengesztelődés hírnöke, az örömhír hozója… Te magad is örömhír!

(Jean-René Bouchet O.P.)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

FEBRUÁR 8.,    ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

          10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)

          10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise + Szamosi Miléva l. ü.

          Zsoltárválasz:  Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.

          Celebráns  Merka János plébános

          Lektor  Balog Mária (Iz 6, 1–8; 1 Kor 15, 1–11; Lk 5, 1–11)

          Orgonista  Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban, 

vasárnap, február 8-án és  22-én +Tóth Mária l. ü. 12.30-kor

a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

FEBRUÁR 15., ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

          10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)

          10.30–11.30 Ifjúsági szentmise + Zelicskovics László és Fischer József l. ü.

          Celebráns  Merka János plébános

          Lektor  Jánosi Margó (Jer 17, 5–8; 1 Kor 15, 12–20; Lk 6, 17–26)

          Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével

*

FEBRUÁR 22., ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

          10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)

          10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise + Schwarzkopf János  és Oláh Zoltán l. ü.

          Zsoltárválasz:  Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre haljlik szíve.

          Celebráns  Merka János plébános

          Lektor  Kucsera János (1 Sám 26, 2–23; 1 Kor 15, 45–49; Lk 6, 27–38)

          Orgonista  Sneff János

*

Február 25.  Hamvazószerda

          18.30–19.30  Szentmise szentbeszéddel és hamvazási szertartással a Solymos és Fehér család élő és elhunyt tagjaiért

          Celebráns  Merka János plébános

          Lektor  Váci Ilona (Joel 2, 12–18; 2 Kor 5, 20–6, 2; Mt 6, 1–18)

          Orgonál  Sneff János

*

FEBRUÁR 29., NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

          10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

          10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise 1. + Grossner Anna, Simon József,

                    Billmayer Ferenc, dr. Vághelyi János és Joó Ilona l. ü. 2. + Gombár Katalin, József és Pál l. ü.

          Celebráns  Ft. Vik János és Merka János plébános

          Lektor  Kucsera János (Ter 9, 8–15; 1 Pét 3, 18–22; Mk 1, 12–15)

          Orgonál és vezényel Jussel Ottó

          Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Aquinói Szt. Tamás/Sik S. –

          Pie pelicane, Menegali – Jézus, bűnbánat útja, Liszt Ferenc – Ó, üdvösséges áldozat és Ave Maria  kórusművével

          Mise után  hamvazás

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.
Csöngess be hozzánk!

Hétfő,   február 9.  Abigél, Apollónia, Alex

19.00–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   február 10.  Skolasztika, Elvira

16.00–18.00   Bébi-Mami Kör

19.00–21.30   Regös-néptánccsoport

*

Szerda,  február 11.  Lourdes-i jelenés

16.00–18.00   Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00   Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

18.30–21.30   Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,   február 12.  Lídia, Lívia

16.30–17.00  Szentmise + Büchl Kornélia l. ü. missziónk házi kápolnájában

17.00–18.30  Bibliakör: Jézus és kora XVI. –„Amikor Jézus 12 éves lett”

19.00–20.00  Ökumenikus Előkészítő Bizottság ülés

19.00–20.30  Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,  február 13.  Ella, Linda, Katalin

18.30–21.00   Családok fóruma: Vidám farsangi együttlét

19.00–21.30  Színkör

19.00–21.30  Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság,  éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*

Szombat,  február 14.  Cirill, Metód, Bálint, Valentin

12.00–15.30  Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00  Cserkészfoglalkozás

 

Hétfő,  február 16. Julianna, Lilla, Daniló

19.00–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,  február 17.  Hét szervita rendalapító, Elek

16.00–18.00   Bébi-Mami Kör

19.00–21.30   Regös-néptánccsoport

 

Szerda,  február 18.  Bernadett, Simeon

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

18.30–21.30  Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,   február 19.   Zsuzsanna, Elza

13.45–14.15  Szentmise + Büchl Kornélia l. ü. missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00  Szeniorok Klubja: „Süti sütők versenye” címmel

19.00–20.30  Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,   február 20.  Aladár, Álmos, Paulina

17.00–18.30  Szentmise a Cserhalmi és Kölner család élő és elhunyt tagjaiért, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–21.30  Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

19.00–21.30  Színkör

19.30–21.30  Széchenyi Kör:  Erik-Emmanuel Schmidt – „Rejtélyes viszonyok” című színpadi stúdió-játéka a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előadásában

*

Szombat,   február 21.  Damiáni Péter, Eleonóra, Zakariás

18.30–20.30  Ifjúsági találkozó: Lourdes-i jelenés, videofilm, beszélgetés

19.00–22.00  Komámasszonyok-néptánccsoport zártkörű farsangi rendezvénye

Kedden, február 24-én 12.30-tól missziónk hivatala az érsekségi rendelkezések értelmé­ben, a farsangra való tekintettel zárva.

 

Csütörtök,   február 26. Viktor, Edina, Ottokár

19.00–20.30  Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Pénteken, február 25-én 19.00–21.30-ig Láncszem-közösség: fiatalok egymás megismerése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében. 

*

Vasárnap, február 29-én 10.00–17.00 óráig NAGYBÖJTI  LELKINAP.
Program:

10.00–10.30  Gyóntatás a Damenstift-templomban
10.30–11.30 Szentmise – 1. elmélkedés a Damenstift-templomban
14.00–14.45 2. elmélkedés a misszión
14.45–15.15 kávészünet
15.15–16.00  gyóntatás, keresztúti ájtatosság
16.00–17.00 3. elmélkedés, áldás, elbocsátás

Lelkinapunk vezetője: Ft. Vik János. Elmélkedéseinek témája: „A megkísértett hit”. Mindenkit szeretettel várunk.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de

http: //www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános