Müncheni Magyar Katolikus Misszió
 2004. február 29. ÉRTESÍTŐ 21. évfolyam 4. szám  

NAGYBÖJT

A liturgikus év során a bűnbánattartás ideje és napjai (nagyböjt és minden péntek az Úr halálának emlékeként) az Egyház bűnbánattartása miatt kiemelten fontosak. Ezek az idők különösen alkalmasok a lelkigyakorlatok, a bűnbánati ájtatosságok, a bűnbánat jeleként végzett zarándoklatok, az önkéntes lemondások, mint a böjt és az alamizsna, a felebarát megsegítése (karitatív és missziós célú gyűjtések) számára.

(KEK, 1438)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

FEBRUÁR 29., NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise 1. + Grossner Anna, Simon József,

Billmayer Ferenc, dr. Vághelyi János és Joó Ilona l. ü.

2. + Gombár Katalin, József és Pál l. ü.

Celebráns Ft. Vik János és Merka János plébános

Lektor Győry Márta (Ter 9, 8–15; 1 Pét 3, 18–22; Mk 1, 12–15)

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Aquinói Szt. Tamás/Sik S. –

Pie pelicane, Menegali – Jézus, bűnbánat útja, Liszt Ferenc – Ó, üdvösséges

áldozat és Ave Maria kórusművével

Mise után hamvazás

*

MÁRCIUS 7., NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( R. É. )

10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Preg János és Merk Oszkár l. ü., valamint

a Vízvári család elhunyt tagjaiért

Zsoltárválasz Az Úr az én vi gosságom, * és o az én üdvössé gem .

Celebráns Merka János plébános

Lektor Glatz Hajnalka (Ter 15, 5–18; Fil 3,17–4,1; Lk 9, 28b–36)

Orgonál Sneff János

Mise után rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az őshonos lakosság és a bevándorlók egymás kultúráját, hagyományait és jogait megbecsülve harmóniában éljenek együtt.

*

MÁRCIUS 14., NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről

10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( R. É. )

10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Szüllő Mária l. ü.

Zsoltárválasz Irgalmas a mi Urunk, Is tenünk: * könyörület re hajlik szíve.

Celebráns Merka János plébános

Lektor Barbul László (Kiv 3,1–15; 1 Kor 10,1–6.10–12; Lk 13,1–9.)

Orgonál Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban, 

vasárnap, március 14-én 12.30-kor+Márta és Zoltán l. ü.

a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.
Csöngess be hozzánk!

Vasárnap, február 29. NAGYBÖJTI LELKINAP

Program:

10.00–10.30  Gyóntatás a Damenstift-templomban
10.30–11.30 Szentmise – 1. elmélkedés a Damenstift-templomban
14.00–14.45 2. elmélkedés a misszión
14.45–15.15 kávészünet
15.15–16.00  gyóntatás, keresztúti ájtatosság
16.00–17.00 3. elmélkedés, áldás, elbocsátás

Lelkinapunk vezetője: Ft. Vik János. Elmélkedéseinek témája: „A megkísértett hit”. Mindenkit szeretettel várunk.

*

Hétfő, március 1. Albin, Gyopárka, Tóbiás

19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd, március 2. Lujza, Henriett

16.00–18.00 Bébi-Mami Kör

19.00–21.30 Regös-néptánccsoport

*

Szerda, március 3. Kornélia, Kamilla, Frigyes

16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

18.30–21.30 Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök, március 4. Kázmér, Adorján, Adriána

19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba

20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek, március 5. Teofil, Olívia, Virgil

Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30 Szentmise + dr. Sziklásy István és dr. Fábián Edit l. ü., szentségimádás,

                     Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30 Színkör

19.00–20.30 Cserkész Fenntartó Bizottság ülése

19.00–21.30 Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*

Szombat, március 6. Leonóra, Nóra

12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás

Hétfő, március 8. Istenes János, Zoltán, Filemon

19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd, március 9. Római Franciska, Savio Domonkos

16.00–18.00 Bébi-Mami Kör

19.00–21.30 Regös-néptánccsoport

*

Szerda, március 10. Ildikó, Etele

16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

18.30–21.30 Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök, március 11. Szilárd, Konstantin, Tímea

16.30–17.00 Szentmise + Büchl Kornélia l. ü. missziónk házi kápolnájában

17.00–18.30 Bibliakör: Jézus és kora XVII. – „Megkísértette a Sátán”

18.00–19.00 A római ifjúsági zarándoklat résztvevőinek találkozója

19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba

20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek, március 12. Gergely, Maximilián, Miksa

17.30–19.30 Színkör

19.00–21.30 Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

19.30–21.30 Széchenyi Kör: Msgr. dr. Frank Miklós – A Máltai Lovagrend története

*

Szombat, március 13. Krisztián, Zsolt, Rozina

18.30–20.30 Ifjúsági találkozó – Lourdesi keresztút, videofilm, beszélgetés

* * *

Magyar szentmise Erdingben, március 13-án 16.30-kor

a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns: Merka János plébános.

17.30–20.00 óráig Találkozó a Johannes-Hausban.

* * *

2004. február 7-i jótékonysági farsangi bálunk tiszta jövedelme 616,59 Euro.

Az összeget Magyar Karitász Szolgálatunknak továbbadtuk.

* * *

FELHÍVÁS: A Színkör 14 évet betöltött fiatalok jelentkezését várja, akik a péntek esti próbákon (17.30–19.30-ig) készülnek az előadásokra. Előzetes tapasztalat nem feltétlenül szükséges! Jelentkezni lehet a misszión, vagy a 089–90019817-es telefon­számon dr. Fejér Istvánnál, a Színkör vezetőjénél.

* * *

ELŐZETES: március 18-án ökumenikus istentisztelet missziónkon, 19-én Imakör, Családok fóruma, Láncszem-közösség, 20-án Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet, 21-én ifjúsági mise, 25-én Szeniorok Klubja, 26–28-ig nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat a rosenheimi Haus Happingerausee-ben

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de

http: //www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános