Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2004.

április

4.

ÉRTESÍTŐ

21.

évfolyam

7.  szám

 

Nagyheti szertartások

és

Húsvéti szentmisék

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

ÁPRILIS 4.,    V I R Á G V A S Á R N A P

             10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( R. É. )

             10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise, barkaszentelés és virágvasárnapi passió +Melich szülők l. ü.

               Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Glatz Hajnalka (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Lk 22, 144–23, 56)

Orgonál és vezényel Sneff János

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingrediente; Kerényi György – Ó, Jézus, Jézus; Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója; Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot vala­mint Gyímesi gyüjt./Sík Sándor – Áll a gyötrött Istenanyja című kórusművekkel.

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Billmayer Anna, Fesztini Mária, Gombár Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Máté Ildikó, Mekker Edit, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit; Alt: Balog Mária, Biergiesser Anikó, Horváth Mária, Horvát Julianna, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Ponner Imola, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó; Basszus: Erli Ferenc, Geiger János, Jámbor Bertalan, Melich Géza, Vályi Lajos, Wetzstein Antal

Szólisták: Mekker Árpád (Evangélista), Pfeiffer Ottó (Pilátus), Jámbor Bertalan (Jézus), Meggyesi Irén (Szolgáló).

             Mise után rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a szent rendek különös gonddal tökéletesítsék jelöltjeik alapos felkészítését és a felszenteltek folyamatos képzését.

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

ÁPRILIS 8.,  NAGYCSÜTÖRTÖK

             18.30–18.55    Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( V. M. )

             19.00–20.00    Nagycsütörtök esti szentmise

             Celebráns         Merka János plébános és dr. Cserháti Ferenc delegátus

             Lektor              Jámbor Bertalan (Kiv 12, 1–14; 1 Kor 11, 23–26; Jn 13, 1–15)

             Orgonista és előénekes: Sneff János

*

 

ÁPRILIS 9., 
NAGYPÉNTEK

             14.30–14.55    Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( B. M. )

             15.00–16.00     Nagypénteki szertartás a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának emlékére

             Celebráns         Merka János plébános és dr. Cserháti Ferenc delegátus

             Lektor              Balog Mária (Iz 52, 13–53, 12; Zsid 4, 14–16; 5, 7–9 Jn 18, 1–19)

             Előénekes         Sneff János

*

ÁPRILIS 10.,      NAGYSZOMBAT – HÚSVÉTI VIGÍLIA

             20.30–20.55    Húsvéti gyóntatás

             21.00–22.30    FeltÁmadÁsi szentmise

             Celebráns         Merka János plébános és dr. Cserháti Ferenc delegátus

             Lektor              Glatz Hajnalka, Fábián László

                  Előénekes és orgonista: Sneff János
                  Közreműködik: Dr. Cserháti Ferenc – Exultet

               Mise végén ételszentelés.

*

ÁPRILIS 11.,        KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSA

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( M. A. )

             10.30–11.30      HÚSVÉTVASÁRNAPI  szentmise egyházi közösségünkért

             Zsoltárválasz:   Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

             Celebráns           Merka János plébános és dr. Cserháti Ferenc delegátus

             Lektor                Balog Mária (ApCsel 10, 34a. 37–43; Kol 3, 1–4; Jn 20, 1–9)

              Orgonál              Sneff János

             Mise végén ételszentelés.

Magyar szentmise Rosenheimban,

húsvétvasárnap, április 11-én és vasárnap, április 25-én 12.30-kor

a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

ÁPRILIS 12.,        HÚSVÉTHÉTFŐ

             10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M. )

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise

             Zsoltárválasz:   Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

             Celebráns           dr. Cserháti Ferenc delegátus

             Lektor                Győry Márta (ApCsel 2, 14. 22–33; Mt 28, 8–15)

             Orgonál              Sneff János

ÁPRILIS 18.,        HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25     Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. B. )

             10.30–11.30     Ünnepélyes szentmise  + Horváth Gyula l. ü.

             Zsoltárválasz:  Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.

             Celebráns          Merka János plébános

             Lektor               Kucsera János (ApCsel 5, 12–16; Jel 1, 9–19; Jn 20, 19–31)

             Orgonál             Sneff János

*

ÁPRILIS 25.,        HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. S. )

             10.30–11.30    Ifjúsági szentmise + József és Vizi l. ü.

             Celebráns         Merka János plébános

             Lektor              Jánosi Margó (ApCsel 5, 27b–41; Jel 5, 11–14; Jn 21, 1–19)

                  Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével

*

MÁJUS 2.,        HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )

             10.25–10.30        Rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az egy férfi és egy nő házasságára alapuló családot az emberi társadalom alapsejtjének elismerjék.

             10.30–11.30        Ünnepélyes püspöki szentmise + Rogge Marietta l. ü.

               Főcelebráns        Miklósházy Attila SJ, a külföldön élő r. k. magyarok püspöke

             Koncelebrál          dr. Cserháti Ferenc delegátus és Merka János plébános

             Lektor                  Jánosi András (ApCsel 13, 14. 43–52; Jel 7, 9. 14b–17; Jn 10, 27–30)

             Orgonál és vezényel Jussel Ottó

                Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk - Jussel Otto - és

                          Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk - dr. Kováts János - vezetésével

 

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.
Csöngess be hozzánk!


Április 5-től 17-ig húsvéti szünidő. Missziónkon szünetel a csoportok munkája.

*

Szerdán, április 7-én 18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája missziónk nagytermében.

*

Nagypénteken, április 9-én 10.00-tól 11.00-ig „Nemzetek keresztútja”. Kezdődik a St. Michael-templomban és befejeződik a Hl. Geist-templomban.

* * *

Hétfő,   április 19. Emma, Malvin, Zsenaldina

19.00–21.30   Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   április 20.  Tihamér, Tivadar, Töhötöm

16.00–18.00   Bébi-Mami Kör

18.30–22.00   Regös-néptánccsoport

*

Szerda, április 21.   Anzelm, Konrád

18.30–20.00   Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

19.00–22.00   Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,    április 22.  Csilla, Noémi

16.30–17.00    Szentmise + Büchl Kornélia l. ü. missziónk házi kápolnájában

17.00–18.30    Bibliakör: „A hét első napjának hajnalán” címmel

19.00–20.30    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk próbája

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

19.00–21.00    Missziótanács gyűlés

*

Péntek,   április 23.   Adalbert, Béla, Norma

17.30–19.30    Színkör

19.00–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*
Szombat,    április 24.  György, Fidél, Hunor
12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás

19.00–21.30    Ifjúsági találkozó "Nyitott Róma" címmel, az elmúlt ifjúsági zarándoklatunk beszámolója, fényképcsere, videóvetítés. Mindenkit szeretettel várunk!

*

Hétfő,   április 26.   Ervin, Klétusz

19.00–21.30    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   április 27.   Zita, Marianna

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Szerda,   április 28.   Chanel Péter, Valéria

16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

18.30–21.30    Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,     április 29.    Sienai Katalin, Petúr

13.45–14.15    Szentmise + Büchl Kornélia, valamint id. és ifj. Makk Antal l. ü.missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00    Szeniorok Klubja: Bibliai vetélkedő – hasznos és üdvös ismeretek.

                        Szeretettel várjuk a nyugdíjaskorú érdeklődőket.

19.00–20.30    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk próbája

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 

*

Péntek,   április 30.  V. Piusz pápa, Katalin, Kitti

17.00–18.30    Szentmise szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

17.30–19.30    Színkör

19.30- 21.30    Széchenyi Kör: Prof. dr. István Lajos hematológus – A vérszerződés hagyományainak szerepe a magyarság nemzetté válásában címmel tart előadást.

19.00–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

*

Szombat,    május 1.   Szent József a munkás, Fülöp, Jakab

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de; http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános