Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2004.

május

2.

ÉRTESÍTŐ

21.

évfolyam

8.  szám

 

Május a Szűzanya hónapja


Ha elgondolom, hogy a föld színén

valóban élt e tiszta, égi lény!

Járt-kelt, mint mink: a lábának nyomát 

a porban hátrahagyta, merre ment;

hajába tűzött fehér violát,

tán épp ilyet, mint kertemben terem ...

s ő maga volt a legszebb viola:

Isten közöttünk járó angyala!

Üdvözlégy Mária !

 

Ó nyíljatok ki rózsák, Liliomok!

Leheljetek az égbe illatot!

Ő bizonyára ismert titeket,

Mikor a földön járt közöttetek,

s hozzátok hajolt és szólt édesen:

„Kedves virágom, rózsám, szegfüvem!”

Ó bizonyára emlékezik rátok;

Virágajakkal ti is susogjátok;

Üdvözlégy Mária !

 

(Gárdonyi Géza, Esti harangszó)

Isten hozta főpásztorunkat, Miklósházy Attila SJ püspök atyát!

 

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

Damenstift-templom

MÁJUS 2.,        HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )

             10.25–10.30             Rózsafüzér titokcsere

             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az egy férfi és egy nő házasságára alapuló családot az emberi társadalom alapsejtjének elismerjék.

             10.30–11.30             Ünnepélyes püspöki szentmise + Rogge Marietta l. ü.

             Főcelebráns             Miklósházy Attila SJ, a külföldön élő r. k. magyarok püspöke

                Koncelebrál              dr. Cserháti Ferenc delegátus és Merka János plébános

             Lektor                       Jánosi András (ApCsel 13, 14. 43–52; Jel 7, 9. 14b–17; Jn 10, 27–30)

             Orgonál és vezényel Sneff János

             Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk
                        Halmos László – Ecce sacerdos, Kisdi/ Fojtényi/Bárdos – Szentlélek Isten, szállj reánk, Alleluja-kánon, Halmos László – Minden földek és Lambillotte – Ave Maris Stella kórusművekkel,

             valamint Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével

*

MÁJUS 9.,        HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. É. )

             10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise  + Werner Beáta és Pax Éva l. ü.

             Zsoltárválasz       Istenem én királyom, magasztallak ged,* szent nevedet áldom örökkön-örökké.

                Celebráns              Merka János plébános

             Lektor                   Győry Márta (ApCsel 14, 21b–27; Jel 21, 1–5a; Jn 13, 31–35)

             Orgonál                 Sneff János

 Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, május 9-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

MÁJUS 16.,        HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( M. Zs. )

             10.30–11.30    Ifjúsági szentmise + Berend Irén l. ü.

                Celebráns         Merka János plébános

             Lektor              Goia Szilvia (ApCsel 15, 1–29; Jel 21, 10–23; Jn 14, 23–29)

                 Közreműködik a Verbum Dei missziós testvéri közösség Budapestről és     
             If
júsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével: Csernai Balázs, Fábián-Lechli László, Geng Ildikó, Glatz Hajnalka, Glatz Roland, Hart István, Horváth Erzsébet, Horváth Tamás, Jámbor Bertalan, Józsa Lenke, Józsa Péter, Kovács Erzsébet, Kováts Éva, Mátray Cserne, Matuskova Marianna, Mezinger Magdolna, Pinkovszki Beáta, Polgár Gábor, Schell Rita, Schönberger Tímea, Szép Szeréna, Tóth Péter, Turu Ágnes

             Mise után a keresztség szentségében részesül Záhorszky Dániel

 

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.
Csöngess be hozzánk!

Vasárnap,   május 2.  Atanáz, Zsigmond

12.30–15.00   Ünnepi fogadás a misszión

*

Hétfő,   május 3.  Fülöp és Jakab apostolok, Tímea, Viola

19.00–21.30   Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   május 4 .  Flórián, Szilvánusz, Mónika

16.00–18.00   Bébi-Mami Kör

18.30–22.00   Regös-néptánccsoport

*

Szerda,   május 5 .   Gyöngyi, Györgyi, Gotthárd, Júlia

16.0018.00   Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00   Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

19.00–22.00   Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,    május 6.   Ivett, Frida, Zsóka

19.00–20.30    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk próbája

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,   május 7 .   Boldog Gizella, Bendegúz, Gusztáv
                                 Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás

17.30–19.30    Színkör

19.00–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

17.00-tól május 9-én 14.00-ig a Családok fórumának lelki hétvégéje fennállásának 10. évfordulója alkalmából Rosenheimban, a Jugendfreizeitgelände Happinger­ausee-Haus-ban (Moosbachstr. 2.)

*
Szombat,    május 8 .   Győző, Mihály
12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola anyák napi ünnepséggel

15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás

*

Hétfő,   május 10.  Ármin, Jób, Pálma

19.00–21.30   Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,   május 11 .  Ferenc, Fábiusz, Mirandola

16.00–18.00   Bébi-Mami Kör

18.30–22.00   Regös-néptánccsoport

*

Szerda,   május 12 .   Néreusz, Achilleusz, Pongrác

16.0018.00   Német nyelvtanfolyam

18.30–20.00   Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.

19.00–22.00   Regös kezdő-néptánccsoport

*

Csütörtök,    május 13.   A Fatimai Boldog Szűz Mária, Szervác, Imelda, Imola

16.30–17.00    Szentmise + Büchl Kornélia l. ü. missziónk házi kápolnájában

17.00–18.30    Bibliakör: Jézus és kora XIX. – „Az Emberfia az Istenfia”

19.00–20.30    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk próbája

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,   május 14 .   Bonifác, Gyöngyi, Gyöngyvirág

17.30–19.30    Színkör

19.30–21.30    Láncszem-közösség: fiatalok ismerkedése, elmélkedés, imádság, éneklés és beszélgetés missziónk alagsori nagytermében

19.30- 21.30   Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom – Pax Romana Müncheni Csoport: „Szívemen hordom népedet” – missziós élet a mai világban címmel előadást tart a Verbum Dei budapesti missziós testvéri közösség két tagja Czupy Zsuzsa és Staat Iria. Mindenkit szeretettel várunk.

*

Szombat,   május 15 .   Zsófia, Szonja, Médea

18.00–21.00    Ifjúsági találkozó: kötetlen beszélgetés fiatal szerzetesekkel

* * *

ELŐZETES: május 20-án Urunk mennybemenetelének ünnepe, 21-én Imakör, 22-én Hétvégi Magyar Iskola és cserkészfoglalkozás, 27-én Szeniorok Klubja

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de; http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános