Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2010.

november

21.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

27. évfolyam

20. sz.

 

 

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

 

Krisztus dicsősége jórészt abban fog nyilvánulni, hogy mindenki tiszta képet kap evangéliumának hatékonyságáról, kegyelmének és szeretetének erejétől. Látszólag csatavesztéssel járta a történelem útjait, mégis ez a szeretet volt a legnagyobb hatalom. Győzelme nyomait a bűnösök megtérésében, a vértanúk türelmében, a szülők önfeláldozásában, a betegek megnyugvásában, az igazság keresésének állandó lendületében mind ott találni…

Krisztus az ítélet bejelentését vigasztalásnak szánta, nem fenyegetésnek. A hívő ember bizalommal gondol arra, hogy az üdvtörténetben az a Krisztus mondja ki a végső szót, aki áldo­zatul adta magát üdvösségünkért, és aki az Atya irgalmát testesítette meg. A történelem szálai az ő kezében futnak össze, ő maga pedig a hatékony kegyelem az emberiség szá­má­ra. Minden tévelygés, bűn és szenvedés ellenére valljuk, hogy az emberiség útban van az isteni gondolat megvalósulása felé.

(Gál F.: Az üdvtörténet misztériuma 220)

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

NOVEMBER 21., KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)

10.30–11.30  Ifjúsági szentmise † Schwarzkopf Elvira és Mekker Ottó l. ü.

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Krasznai Norbert (2 Sám 5, 1–3; Kol 1, 12–20; Lk 23, 35–43)

 

Közreműködnek a DurMolOk Bokor Iván énekes-gitáros előadóművész  vezetésével 

 

Zsoltárválasz Isten zába indulunk,* örömtől dobban a szívünk.

*

NOVEMBER 28. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

10.00–10.25  Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmiseOláh Zoltán és dr. Takáts Endre l. ü.

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Kucsera János (Iz 2, 1–5; Róm 13, 11–14; Mt 24, 37–44)

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Rorate coeli – gregorián, Ave Maria és

Harmatozzatok– Kodály Z. és Mária, Mária –  Lajtha L./Tóth J. kórusművekkel.

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Denkmann Anna, Farkas-Tscholakoff Ildikó, Fesztini Mária, Gombár Mária, Meggyesy Irén, Mekker Edith, Pirigyi Klára, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika; Alt: Bakonyi Éva, Biergiesser Anikó, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Popescu Rodica, Tamás Katalin; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó; Basszus: Kincses Miklós, Wetzstein Antal

 

Sorsolás – Szállást keres a Szent Család

*

Magyar szentmise Rosenheimban

november 28-án † Both Erzsébet l.ü. és a Thes család elhunyt tagjaiért 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

*

DECEMBER 5. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

10.00–10.25  Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

10.25–10.30  Rózsafüzér titokcsere

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise † Sándor Lajos l. ü. és egy szándékra

Celebráns       Ft. Janes Zoltán nagyszénási plébános és Merka János plébános

Lektor             Váczy Ilona (Iz 11, 1–10; Róm 15, 4–9; Mt 3, 1–12)

Orgonista       Sneff János

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk mindazokért, akik szenvednek: találjanak  több megértésre akik magányosok, betegek és idősek és ezért segítségünkre szorulnak.

 

14.00–18.00  Adventi lelkinap a misszión

 

Zsoltárválasz Napjaiban az igazság virága nyíljék  * és teljes béke legyen a világ végéig.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,    november 21.            Krisztus Király ünnepe, Olivér,  Szűz Mária bemutatása

10.30–11.30  Ifjúsági szentmise a Damenstift-templomban

18.30–20.30  Filmklub:„Kerek Ferkó” című magyar film (1943) bemutatása (Csortos Gyula, Jávor Pál)

*

Hétfő,            november 22.            Cecília, Cicelle, Célia 

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánc

*

Kedd,            november 23.            I. Kelemen pápa, Kolumbán

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–21.30  Regös kezdő néptánc tanfolyam

*

Szerda,         november 24.            Vietnámi vértanúk, Emma, Flóra, Virág

19.00–21.30  Regös-néptánc

*

Csütörtök,   november 25.            Alexandriai Katalin, Liza

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör – Mit tanít a Biblia a szabadságról?

18.30–19.30  Dr. Hildegard Rechnitz adószakértői és könyvelői tapasztalattal rendelkező bírónő magyar nyelvű, ingyenes jogi, adójogi, gazdasági és könyvelői tanácsadó szolgálata

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30  Klasszikus tánc

*

Péntek       november 26.            Virág, Konrád, Leonarda

19.00–20.30  Családok fóruma

*

Szombat,      november 27.            Amina, Virgil, Virgínia

12.00–15.30  Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, adventi gyertyagyújtás

15.30–18.00  Cserkészfoglalkozás

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar főpróba

*

Vasárnap,    november 28.            Advent 1. vasárnapja, Marchiai Jakab, Stefánia

10.30–11.30  Ünnepélyes adventi szentmise a Damenstift-templomban

12.30–17.00  Zártkörű Szt. Cecília ünnepség missziónk két énekkarának

 

* * *

Elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés azonnal, legkésőbb november 30-ig.

* * *

Hétfő,            november 29.            Ilma, Taksony, Filoména

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánc

*

Kedd,            november 30.            András apostol, Andrea, Andor

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös kezdő néptánc tanfolyam

*

Szerda,         december 1.               Elza, Blanka, Natasa

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30  Regös-néptánc

*

Csütörtök,   december 2.               Melinda, Aurélia, Vivien

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30  Klasszikus tánc

*

Péntek,         december 3.               Xavéri Ferenc, Olívia

                       Elsőpéntek. Egésznapos beteglátogatás. Kérjük betegeink előzetes bejelentését missziónkon.

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–21.30  KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Magyar Intézet közös rendezvénye: Dévény István és Greiner Éva (Luzern) – Radnóti Miklós, egy magyar költő sorsa

*

Szombat,      december 4.               Damaszkuszi János, Borbála, Barbara

18.00–21.30  Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*

Vasárnap,    december 5.               Advent 2. vasárnapjaVilma, Csaba, Sába, Sebő

Adventi lelkinapunk programja:

10.30–11.30  Szentmise – 1. elmélkedés a Damenstift-templomban

14.00-tól         2. elmélkedés a misszión       15.15-től               gyóntatás, rózsafüzér ájtatosság

14.45-től         kávészünet                                16.00 órakor       3. elmélkedés, áldás, elbocsátás

 

Lelkinapunk vezetője:­ Ft. Janes Zoltán, nagyszénási plébános. Elmélkedéseinek címe: „Várjuk reményünk boldog beteljesülését”. Min­denkit szeretettel várunk.

* * *

Patrona Hungariae Énekkar próbák karácsonyig: nov. 27.; dec. 1., 8., 15.

Fellépések: nov. 28. – Advent 1. vasárnapja; dec. 19. – Karácsonyi ünnepség.

* * *

ELŐZETES: December 9-én Szeniorok Klubja; 10-én Ifjúsági találkozó; 11-én HMI és cserkészet, valamint Hölgykoszorú; 12-én Gyermekmise; 16-án Bibliakör; 17-én Imakör és Családok fóruma; 18-án HMI és cserkészet; 19-én Ifjúsági szentmise és Karácsonyi ünnepség.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános