Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2010.

március

24.

ÉRTESÍTŐ

 

 

27.

évfolyam

6.  (913.) szám

 

 

T A R T A L O M
Címlapfotó: Krisztus arc
Új Missziótanács
Nagyheti szertartások, húsvéti magyar szentmisék
Visszapillantás a 25 évre
Családi Lap
Két hét egy budapesti óvodában
"Engedjétek hozzám a gyermekeket" - magyar gyermekmiséink
JUNIÁLIS 2010
Képes krónika
Adományok ÉRTESÍTŐnk postázási költségeire
A Filmklubról
Ünnepek és hétköznapok Erdingben
Olaszországi zarándoklat és körút 2009. október 10-17.
Új ministránsarcok az oltár körül
Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén
Időpontok - Találkozók - Rendezvények
Hivatalos órák
Impresszum

Kamarán József (1923-1987) – Krisztus arc: intarzia, 40x57 cm

 

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!

Gesegnetes und frohes Osterfest!

 

Új Missziótanácsunk megválasztott tagjai

Dr. Diekötter Ágnes

Feigi Béla

(Rosenheim)

Jánosi Margit

Dr. Kottra Gábor

Krasznai Norbert

Mészáros József

 

 

 

 

Polgár Gábor

Rogge-Solti László

Somogyi Ágota

(Erding)

Dr. Somorai Márta

Missziónk munkatársai: Merka János plébános, Mekker Árpád és Hart István lelkipásztori munkatársak, valamint Varga Katalin titkárnő hivatalból tagjai a Missziótanácsnak.

 

E-mail címünk: info@ungarische-mission.de; Internet címünk: www.ungarische-mission.de

 

Nagyheti szertartások,

húsvéti magyar szentmisék

a Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1., 80331 München

 

Március 28., Virágvasárnap,

10.30–11.30 ünnepi szentmise,

barkaszentelés és virágvasárnapi passió Szent Máté szerint.

Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezényletével.

*

Április 1., Nagycsütörtök,

19.00–20.00 Nagycsütörtök esti szentmise

az Oltáriszentség szerzésének emlékére, oltárfosztás.

*

Április 2., Nagypéntek,

10.00 órai kezdettel Nemzetek keresztútja

a St. Michael-templomtól a Hl. Geist-templomig (Marienplatz)

15.00–16.00 nagypénteki szertartás

a Damenstift-templomban, Passió Szent János evangélista szerint,

keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás.

*

Április 3., Nagyszombat,

21.00–22.30 Húsvéti vigília,

 tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, vízszentelés.

Mise végén ételszentelés.

*

Április 4., Húsvétvasárnap,

10.30–11.30 ünnepi szentmise

Mise végén ételszentelés.

*

Április 5., Húsvéthétfő,

10.30–11.30 ünnepélyes szentmise

 

Szentmisék előtt fél órával mindig gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság.

 

Visszapillantás a 25 évre

 

Múlt év októberében volt 25 éve, hogy Dr. Cserháti Ferenc plébános szer­vezésével a Magyar Katolikus Misszió Szeniorok Klubja megkezdhette munkáját. Nagy segítséget kapott Palágyi Andrea szociális nővértől, akire sokan már nem is emlékeznek. A nővér áthelyezése a kanadai anyaházba volt az az időpont, amikor Sámbokréthy Krisztát kérte fel, vegye át a további szervezés munkáját. Ekkor mar szép számú latogatója volt a Klub havonkénti összejöveteleinek és így Kriszta segítséget keresett. Wiedra Mónikát kérte fel erre és mikor már ez sem mutatkozott elegendőnek, én is bekapcso­lódtam a vendéglátók munkájába. Szorgalmas kezek tették lehetővé, hogy nem nekünk kellett mindent csinálni, előkészíteni és így mindannyiunk számára kellemesek, emlékezetesek voltak ezek a délutánok. Feltétlenül meg kell említenünk Szelmenczi Katalin feltűnést elkerülő segítségét, aki mindig gondoskodott arról, hogy szépen terített asztalok várják a vendégeket. Sok Klubtagunk pedig finomabbnál finomabb édes és sós süteménnyel látott el minket. Hosszú időn át volt egy pártoló tagunk, aki ugyan sohasem tudott körünkbe eljönni, de minden hónapban gondoskodott arról, hogy eljuttassa hozzánk a nekünk sütött, sós vagy édes süteményt. Utólag is köszönetet mondunk nekik a támogatásért, szorgalmas munkájukért.

A szépen megterített, süteményekkel megrakott és virággal, gyertyával díszített asztalok mellett, a Klub tagjai minden hónapban műsort hall­gathattak meg, váltakozva tudo­mányos, tanulságos, humoros tartalommal. Az előadók nagyrészt a Szabad Európa munkatársainak sorából kerültek ki, sőt, voltak, akik többször is szerepeltek. Azóta ők is szeniorok lettek, néhányan el is hagytak bennünket.

A teljesség igénye nélkül néhány név: Kovács K. Zoltán, Dr. Juhász László, Dr. Tóth Tas, Gönczöl János, Kovács Dénes, Dr. Skultéty Csaba, Dr. Frank Miklós, Szamosi József, Bogyay Tamás, Vincze András, András Károly, Halász Péter, Rajki László, Dr. Farkas Marléne, Dr. Kováts Carló, és nem utolsó sorban Ramsay Győző.

 

Többször mutattunk be videofelvételeket is változatos témákról, így például: „Püspök­szentelés Erdélyben”, „Mindszenty hazatérése Máriazellből Esztergomba”, „Krisztus kere­sés Kunszigeten”, „Apor Vilmos a jó pász­tor”, „Dr. Eperjes Ernő temetése”, „Párizsi körút”, „Amerikában jártam”. Zarándokútjainkról is készültek DVD felvételek; ismét csak címeket soro­lok fel: Lourdes-i keresztút, Szentföldi zarándoklat, Csiksomlyói búcsú, Szent Pál apostol nyomában és még sok más zarándoklatról. Érdekesek vol­tak a vetítettképes előadások: Szüllő Mária különböző útjairól, Boór János képei a torinoi lepelről, Dr. Tóth Tas utazásairól a nagyvilágban, Tokay János előadása a magyar népművészet szimbolikájáról és még sokat tudnék felsorolni, de akkor soha sem lenne vége ennek a kis összefogla­lónak. Dr. Kecskési Mária, azaz Maya, afrikai útjai Tanzániában, ahol a matengók életéről, szokásairól készített filmet, mindig nagy érdeklődést keltettek. Méltó megemlékezésnek szántuk Mayának a „Bebádogoztak minden ablakot” költőjének, Tollas Tibornak szentelt előadását.

 

Feri atya, majd később János atya, kirándulásokról is gondoskodott. Ezek alkalmával több­nyire egyházi vagy magyar vonatkozású hazafias emlékeket kerestünk fel. Így többek között Altenburg, Simsee, Landshut, Augsburg, Róma, stb. volt utunk célja.

 

Kiállításokat is rendezett a Szenior Klub, melyek nagy sikert arattak. Ábel Klára nép­mű­vészeti kézimunkáit és ezzel kapcsolatos előadását nagy érdeklődéssel hallgattuk. Mónika babáit és mindig újabb készítményeit sokan többször megcsodálták.

A társasjátékoknak, vetélkedőknek is sikere volt. Ez alkalommal a nyertesek még díjakat is kaptak. Több témát öleltek fel ezek a délutánok. Volt bibliai, történelmi, irodalmi és számos más vetélkedő.

A Mikulás minden évben meglátogatott minket és édességet, apró ajándékot osztogatott a jelenlévőknek.

Farsang idején is gondoskodtunk vendégeink szórakoztatásáról. Több alkalommal fel­lép­tek a Komámasszonyok és 1992 óta, 14 éven át Ramsay Győző „Anekdóták és adomák” cí­mű gyűjteményéből adott elő. Rábeszélésre még egy „Ráadást” is adott és ezzel befejezte farsangi szereplését. Más műsorokban természetesen a jövőben is közre fog működni.

 

Klubtagjaink közül még sokan mások is hozzájárultak délutánjaink változatosságá­hoz. Sámbokréthy Kriszta Medjugorje-ról számolt be, közreműködtek még: Szüllő Mária, Kárpát Sarolta, Kucsera János és Dobos Vilmos is.

A klubnapokon hasznos és tudományos műsorok is helyet kaptak. Dr. Cserháti Ferenc az Opus Dei-ről, Merka János plébánosunk a „Patientenverfügung”-ról, Dr. Takáts Endre vég­rendelet elkészítéséről, Herczegfalvy konzul a hazatelepedésről beszélt, hasznos tanácsokat adva. Zenés műsorunkban Farkas László, volt operaénekes áriákat énekelt és Késmárky Marika régi slágereket adott elő „Egy fiú a házból” címmel. Még klasszikus táncbemutatót is rendeztünk tagjaink szórakoztatására. Azt hiszem, hogy ezzel a 25 év anyagából kötött kis csokorral méltó visszapillantást tudtam adni. Minden szereplőnek, aki széppé, érdekessé tette összejöveteleinket, utólag is hálás köszönet. Sokan sajnos már eltávoztak körünkből, reméljük, hogy már az égből tekintenek ránk és további sikeres 25 évet kívánnak velem együtt.

Ramsay Erzsébet

 

 

Dr. Fejér Rita

felesketett magyar nyelvű fordító és tolmács

bejegyezve: Landgericht München I

·         anyakönyvi kivonatok

·         bírósági ítéletek

·         szerződések

·         egyéb okiratok

német és magyar hatóságok által elfogadott hiteles fordítása német, illetve magyar nyelvre

·         szinkrontolmácsolás német és magyar nyelven

                             hunlingua – Sprachservice Dr. Rita Fejér

                             Veilchenweg 2, D-85551 Heimstetten b. München

                             Tel: +49 (0)89 904 32 80, Fax: +49 (0)89 903 54 55

                             Mobil: +49 (0)170 904 32 80

                             Email: sprachservice@hunlingua.de, Web: www.hunlingua.de

 

 

Kedves Olvasóink!

Hosszabb kimaradás után újra jelentkezik családi magazinunk. Az eltelt idő alatt kis szerkesztőségünkben több baba is világra jött és még továbbiakra is számí­tunk az elkövetkezendő hónapokban. Úgyhogy, a még őszre tervezett Müncheni Magyar Babaváró különszámunkat csak késve, de legalább friss tapasztalatokkal gyarapodva tudjuk majd a közeljövőben közreadni.

Jelen számunkban főként magyarországi gyermekprogramokkal, egy-egy haza­lá­to­­gatás kapcsán megvalósítható és gyermekeink számára hatékony nyelvtanulási lehetőségekkel foglalkozunk, mint pl. egy magyar óvoda látogatása néhány hétre. Beszámolunk az idén januártól a Misszió kápolnájában tartott magyar gyer­mek­misékről. Ötleteket adunk húsvéti készülődésünkhöz a kézműves és receptes oldalainkon.

Újra szeretném felhívni kedves Olvasóink figyelmét, hogy hozzászólásaikat, saját tapasztalataikat, ötleteiket továbbra is nagy szeretettel várjuk a csaladilap@magyar-misszio.de email címre. Különösen érdekelne minket, ha van valakinek a cikkben leírtakhoz hasonló magyarországi óvoda- vagy iskolalátogatási élménye. Nagyon örülnénk nem budapesti bevált gyermekprogramoknak, nyelv- és kultúraedző kirándulások ötleteinek.

Üdvözlettel: dr. Somorai Márta

Két hét egy budapesti óvodában

 

Januárban két hetet töltöttem Budapesten két lányommal. Mivel nemcsak egy-két nap „otthoni” tartózkodásról volt szó, úgy gondoltam meg lehetne pró­bálni egy magyar óvodába járatni a gyerekeket, egy intenzív magyar nyelvkur­zusra. Nagyon szerettem volna abba az óvodába járatni őket, ahová az uno­ka­testvéreik is járnak: egy önkormányzati, magyar óvodába. Mivel a gyerekeim magyar állampolgárok is, reméltem, hogy túl nagy akadályba nem ütközik a tervem, és hogy beveszik őket egy-két hétre, – természetesen nem „ingyért” gondoltam.

A valóság az, hogy senkit sem érdekel a mi létünk, az óvodáktól ne kérjünk szívességet, ők így is teljesen telítve vannak, nem „alkalmi babysitterek” (az egyik óvónénit idézve) és pénzt különben sem fogadhatnak el. Körülbelül tíz további önkormányzati óvodai beszélgetés után beláttam, hogy ezeknek teljesen kötött a kezük és a magán óvodákra/játszóházakra kezdtem koncentrálni. Ezek­nek a skálája igen széles; az angol, a német és a zsidó vallású óvodák mellett nem kis erőfeszítést igényel csak magyar nyelvű óvodát találni, és azokból is egy olyat kiszűrni, ahol egy ilyen furcsa kérés hallatára nem csapják le rögtön a telefont.

A környéken kikeresett magyar magán óvodák közül egy igazgató nénit találtam, aki nem utasított el eleve, hanem „Jöjjenek be személyesen, anyuka!” és már le is rakta a telefont. További információ hiányában kissé szkeptikusan vittem be a lányokat a következő hét hétfőjén, semmit sem tudtam nekik ígérni. Az igazgató néninek valami halványan derengett, hogy már beszéltünk telefonon és végre rátérhettünk a részletek megbeszélésére: nem olcsó, de rugalmas – nincs érkezési határidő; az ebédet helyben készítik, napi 310 forint; a csoportok létszáma 17-20 fő, és azonnal be is iratkozhattunk. Heti 20 ezer Ft/gyerek árért (ami a magán óvodák olcsóbb kategóriájába tartozik) akár egész nap is marad­hattak volna a lányok, de aki egy kicsit is ismeri őket, az nem csodálkozik azon, hogy egy idegen csoportban, idegen óvónénikkel már délben elhoztam őket.

A két hét eltelte után nagyon pozitív élményekkel hagytuk ott a Bíró utcai óvodát. A lányok még búcsúajándékot is kaptak és én már gondolatban a legközelebbi hazalátogatáson töröm a fejem, amikor az óvoda még nem szünetel. Természetesen a két hét nem volt elég barátok szerzésére, de legalább az óvónéniket megkedvelték és miután visszajöttünk újra Münchenbe, a lányaim újabb énekeket és versikéket kezdtek énekelni, szavalni, amiket a magyar oviban tanultak.

 

– És ha legközelebb Budapesten leszünk, akkor megyünk megint a magyar

   oviba?

– Én nem akarok.

– Én sem.

 

Ha lesz a történetnek folytatása, szívesen leírom.

Horváth Bea

“Engedjétek hozzám a gyermekeket!” - magyar gyermekmisénk

 

Ez év januárjától missziónk házi kápolnájában havonta egyszer találkozunk szentmisét ünnepelni gyermekeinkkel, gyermekeinknek. Szeretnénk, hogy mindenkihez eljusson gyermekmisénk híre, mert fontos számunkra, hogy az apukák, anyukák élni tudjanak ezzel a lehetőséggel. Szentmise alatt gyermekeink a szőnyeges és fűtött házi kápolnában kedvükre játszhatnak csendesen vagy kevésbé csendesen, színezhetnek, közösen énekelhetnek. János atya gondoskodik arról, hogy mindenki számára nyomtatott formában követhető legyen a szentmise menete - németül is, hogy adott esetben az egész család részt vehessen a magyar nyelvű szentmisén.

Miért is van igényünk egy magyar gyermekmisére?

 

Először is, mert Jézus kér minket, hogy „Engedjétek hozzám a gyermekeket!”

Szeretnénk még, ha gyermekeink magyar közösségben is nőnének fel, ha az egyház számukra nem egy elvont fogalom lenne, hanem barátaik, barátnőik, nénik, bácsik, kedves arcok sokasága. Mindannyian felnőttünk egy közös­ségben, ahol türelmesen elnézték, ha veszekedtünk, hangoskodtunk, egészen mással foglalkoztunk. Kedves Anyukák, és Apukák! Ne gondoljátok, hogy a mi gyermekeink mások lennének! A mi, szülők feladata ennek az erénynek a megtanulása, mert Jézus minden gyermeket hív! Kivétel nincs, számára minden gyermek fontos. Azt, hogy gyermekeink János atya bevezető szavai alatt az oltár alatt nem éppen csendesen versenyautóznak, leginkább minket, felnőtteket zavar; Jézust és János atyát nem, mert magasból nézve öröm, és melegség tölti el a szívet, hogy az oltár egy megtapintható, élő, szerethető hellyé válik.

Fontos lenne továbbá gyermekeink számára, ha a nagyobbaktól tanulhatnák meg hogyan kell egy szentmisén viselkedni, és nem csak tőlünk felnőttektől látnák. A Bébi-Mami Kör kezdeményezte a gyermekmisét, ami természetesen nem azt jelenti, hogy a bébiknek szól, ezért is kérünk Titeket, amennyiben tehetitek, gyertek el nagyobb, iskolás gyermekeitekkel is, mert a gyermekmise minden gyermeknek szól, és akkor János atya még dialógust is tudna folytatni a bibliai részről a gyerekekkel.

Egyikünk sem felejtette el az első papot, akivel gyermekkorában találkozott - János atya játékokat talál ki, amivel megfoghatóbbá, szemléletesebbé, gyermekszerűbbé teszi az evangéliumot, vagy olvasmányt, és mivel ő maga is játszik a gyerekekkel, ezáltal ő is megérinthetővé, egyszerűvé, közvetlenné válik.

Az is fontos számunkra, hogy gyermekmisénk részleteit, szimbolikáját együtt alakítsuk ki: a lényegéig lecsupaszított szentmisét (mivel gyermekekről van szó, a domináns rész a tanító részre - olvasmány és evangélium – esik), egyszerű tevékenységekkel és közös énekléssel díszítjük fel. Színesebbé tenné énekein­ket, ha a szintetizátor mellett más hangszer is szólna, ezért kedves szülők, testvérek, ráérő zenészek, örülnénk, ha eljönnétek gyermekmisénkre! Az énekekről Somorai Mártával lehet beszélni, elérhetősége Hart Istvántól megkapható.

Gyermek­misénk után együtt beszélgetünk, sütizgetünk a nagyteremben. Ekkor lehetőség nyílik gyermekeink számára az egymással való szabad játékra, futkározásra, egymás megismerésére, a közösség megélésére.

Szeretnénk, ha mindannyiunk számára ez a gyerekmise egy egyszerű, kedves, otthonos együttlétté válna, mert minden gyermek számára szól, Jézus minden gyermeket vár! „Engedjétek hozzám a gyermekeket!”

Cheremiskine Irén

 

2010. június 27-én, vasárnap 13.00–21.30-ig

egyházközségi J U N I Á L I S

Grünwaldban, a Hubertusstraße 22. szám alatt, a Bavaria filmstúdió szomszédságában.

 

Népünnepély jellegű egyházközségi találkozónkon vidám zene, tánc és nótázás mellett lehet ismerkedni,

szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és kolbászt sütni.

Hozzávaló kapható a helyszínen Tamás Juditnál és Juhos Józsefnél Hungaria Gulasch-Express – Party Service:

tel.: 0176-32 15 42 69, www.hungariagulaschexpres.de

 

Képes

 

Karácsonyi ünnepség a Salesianer Don Boscos Jugendwohnheim dísztermében

 

 

Farsang a Szeniorok Klubjában Szentmise utáni kellemes együttlét a rosenheimi közösségben

 

krónika

 

Nagyböjti lelkinapunk vezetője Dr. Gruber László, a Szegedi Hittudományi Főiskola docense

 

 Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel

 

 Farsangi bál a misszión

 

Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire

2009. július 1-től 2010. február 28-ig

Bács László 20,00; Bács Zsuzsanna 10,00; Barth Gizella 50,00; Berta Margit 20,00; Bien Matthias 30,00; Bortenschlager Josef 50,00; Doroszlay Marton 35,00; Erdődy László 30,00; Horka Guido dr. 20,00; Kecskési Mária dr. 20,00; Kis Karl 10,00; Meyle Wolfgang 30,00; Morlin Ákos 10,00; Rein Barbara 15,00; Reiter Terézia 5,00; Schütz Katalin 15,00; Stadelhofer Magda 15,00; Steinbach Miklós 15,00; Szelényi Gábor 20,00; Szüllő Ilona 5,00; Trnovec Mihály 10,00; Varga Margit 20,00; Vetterling Judit 10,00; Wetzstein Anton 50,00; Zarándy Mária 20,00;

Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.

Varga Katalin

 

A Filmklubról

Sok éve már, hogy egyszer egy régi – 1945 előtt forgatott – filmet mutatott be egy barátom. Technikai szempontból gyenge volt, re­csegő hanggal, néha hézagosan, úgy, ahogy az elszakadt celluloid filmet össze tudták ragasztani, de valahogy mégis megfogott. Olyan színészek játszottak benne, amilyenek ma már nincsenek. Olyan ízes szép magyar nyelvet beszéltek, amilyent ma már nem is hall az ember. A film olyan történetet mutatott be, amely a min­dennapi életben is előfordul – semmi durvaság, semmi erőszak, a végén győz a jó, és a néző jó érzéssel távozik.

Akkor kezdtem gyűjteni az 1930 és 1945 közt gyártott filmeket.

De az öröm sokszoros, ha az ember megoszthatja. Így került sor 2008-ban a Filmklub megalapítására. Azóta a nyári szünetek kivételével minden hónapban keresünk egy szabad vasárnapot, kiválasztok egy filmet, amit aztán 18.30-kor megnézünk a misszió termében.

A 2010. év programja

Március 21.     Egy lány elindul

Április 25.       Havi 200 pengő fix

Május 16.       Hazajáró lélek

Június 20.       Helyet az öregeknek

Szeptember 12.          Elnökkisasszony

Október 24.    Szabadság szerelem

vagy: Hazatérés

November 21.  Kerek Ferkó

December 12.  Mámi

Július - augusztus nyári szünet

Tahy András

 

Csíksomlyói zarándoklat

vonattal Budapestről, a Pünkösdi Székely Gyorssal

2010. május 21-től 24-ig

Találkozó 6.00 órakor a Keleti-pályaudvaron, a különvonatnál. Jelent­kezés a vonat végén található utas­fogadó pultnál. Indulás 6.45-kor.

További felszállási lehetőségek: Szolnok, Püspökladány.

 

Ünnepek és hétköznapok Erdingben

 

Az idei téli találkozónkat (helyhiány miatt) kicsit másmilyenre kellett szervez­nünk, mint az eddigi Mikulás-ünnepségeket, ahol szentmise után mindig a gyerekek meg­ajándékozására került sor. Elhatároztuk azonban, hogy búslakodás helyett valami újat találunk ki, így került sor december 19-én közös karácsonyi vacsoránkra, finom magyar fogásokkal.

A karácsony azonban nem jön hirtelen: Advent a rá való készülődés időszaka, ez teszi a hétköznapokat ünnepivé. November végétől mi is közösen „öltöztettük díszbe” lelkün­ket, környezetünket. Minden család, amely az idei ünnepségen részt tudott venni, bekapcsolódott az ünnepi előkészületekbe is.

Advent kezdetekor az iskolás gyerekek közösen elkészítették a családok karácsonyi gyertyáját és pár nappal később készültek az adventi koszorúk. Néhány apuka vidám dél­utánt szerzett a gyerekeknek a közös korcsolyázással, mások moziba vitték a nagyobba­kat, míg a kisebbek otthoni „mozizás” keretében szórakozhattak. Bátor vállalkozás volt a karácsonyi vásár meglátogatása is. Közben készültek a finomságok: volt mézeskalács-sütés, készült beigli, finom diótorta, és a karácsonyi vacsora: töltött káposzta és saját házikolbász, melynek készítését sokan megcsodáltuk, gyerekeink szorgosan segítettek is a hurkatöltőnél! Ismét mások gyönyörű karácsonyi asztaldíszeket készítettek, sok-sok fényes gyertyával; s nagy köszönet illeti azt, aki nem feledkezett meg magyar karácsonyaink elengedhetetlen tartozékáról s beszerezte a szaloncukrot.

Az ünneplést 19-én szentmisével kezdtük, majd gyermekeink karácsonyi koncertje követ­kezett. Az asztalok díszítése és az ételek elő­készítése után közösen énekelve vonultunk be vacsorázni, majd megköszöntük János atyának s rajta keresztül az egész Missziónak az egész éves segítséget. A vacsora elfogyasztása sokkal kevesebb ideig tartott, mint az elkészítése, de az ünneplés nem ért ilyen hamar véget, késő estig beszélgettünk a szépen feldíszített karácsonyfa alatt, ahova most gyermekeink tettek ajándékokat a Dévai Gyermekotthon lakói számára.

Ez évben a hagyományos gyermekfarsang helyett is újdonság következett: Agatha­riedbe, családi-lelki hétvégéink kedvelt színhelyére mentünk mulatni. A „bulizást” valójában az ebéd utáni szánkózással kezdtük,. A „valódi” farsangra este került sor, kötelezően felöltött jelmezekben, vidám játékokkal, tánccal, lufiállatkákkal, és nem utolsósorban finom falatokkal. Miután a gyerekek elfáradva ágyba dőltek, sort kerítettünk egy társasjáték-éjszakára is, amit többen megbántunk a reggeli trombitás ébresztőkor. A hétvégét, hála a sok hónak, hógolyózás, hóember-építés és szánkózás zárta.

Az ünnepek után kezdődjenek a dolgos hétköznapok, s találkozzunk újra márciusban, nemzeti ünnepünk évfordulóján!

Somogyi Ágota

 

Olaszországi zarándoklat és körút

2009. október 10–17.

München, Rosenheim és Kempten magyar híveihez csatlakoztak néhányan Erdélyből és Magyarországról, így 67 fő október 10-én hajnalban elindult a Müncheni Magyar Katoli­kus Misszió által tervezett útvonalon, melynek minden állomása kiemelkedő jelentőségű: Verona, Padova, San Marino, Loretto, Manoppello, San Giovanni Rotondo, Pompei, Róma, Assisi. A program dús volt, így nagyon pontos időbeosztást és nem követhetetlen, de erős tempót követelt a résztvevőktől. Verona, utunk első, talán már mindannyiunk által többször is látogatott, gyönyörű állomása. Legismertebb nevezetességei: az Aréna, a Piazza delle Erbe, középen a szökőkút és a „Veronai Madonna” (itt tapasztalhattuk meg először, hogy az olaszok fagylaltkínálatának ízválasztéka végtelen) és Shakespeare Rómeó és Júliája c. művéből oly híressé vált Júlia erkélye. Pádua felé faladva, utunkat színesítette Baumgartner Antal zarándoktársunk gondosan összeállított, történelmi esemé­nyeket és Szent Antal életét tartalmazó elbeszélése. A számtalan hívő ember „kedvenc szentje” kiváló szónoki képességekkel rendelkezett, nagy csodatevő és a szegények táma­sza. Gergely pápa már a halálát követő évben, 1232-ben a szentek közé iktatta. A Szent Antal Bazilika a rendházzal és a kolostorudvarral a világ egyik legnagyobb művészeti mesterműve, a kereszténység egyik leghíresebb és leglátogatottabb szentélye. Itt őrzik a Szent földi maradványait és a tárgyi emlékeket: szezámcsont, kis darab hajas fejbőr, ép­ségben lévő nyelve, állkapcsa, hangképző szerveinek részét képező nyelvcsont, a Szent csuhája és az a koporsó, amelybe halálakor holttestét belehelyezték. Turisták özönlenek a világ minden tájáról, hogy csöndes áhítattal, imával adózzanak a Szent emlékének. Szentmisén vettünk részt, majd elindultunk a világ egyik leg­kisebb állama s egyik legősibb, császároktól és pápáktól független köztársasága, a Riminitől és az Adria partjától alig tíz kilo­méterre fekvő San Marino felé. Miután betekintettünk Szent Marino kápolnájába és meg­néztük a San-Marino kolostort, hosszasan bóklász­tunk a girbe-gurba kis utcácskákon, végül az otthoniakra is gondolva, feltöltöttük útitáskánkat finom olaj­bogyóból készült étolajos, hely­beli pálinkás és boros üvegekkel. Mint helyi specialitás, a Christus Lacrima (Krisztus könnye) feliratú vörösbor volt körünkben a leg­nép­szerűbb. Loreto, a világ egyik leghíresebb kegyhelye felé haladva, érezzük a táj szépségét, az Adriai tenger közel­sé­gét. Utunkat ég felé törő cédrusok, vadon nőtt leander bokrok, virágok, olajfa ültetvények övezik. A Szent Ház-Bazilikában áll Mária csodás módon idehozott názáreti háza, Mária születésének és Jézus nevelkedésének színhelye. Közös imánk kiválasztásában gondolkodnunk sem kellett, természetesen a Loretoi litániát végeztük el, a legszebb Mária-énekekkel kísérve. Manoppello őrzik a kapucinusok "Veronika kendőjét". A féltve őrzött ereklye, a „Szent Arc” nem más, mint egy 17x24 cm-es fátyol, amely a kendő mindkét oldalán látható férfi arcmását hordozza. Tudományos kutatások teljes bizonyossággal kiderítették, hogy a kendőn lévő arc és a torinói halotti leplen lévő arc megegyezik. Sok művészt, szakembert és laikust megihletett a téma, számtalan csodás gyógyulás, esemény fűződik a Kendőhöz. A szomszédos múzeum gazdag anyaggal járul hozzá az élmény elmélyítéséhez. A Kendő előtt folyamatosan turisták tömege kígyózik, a templomban pedig egymást követik a különböző nyelveken elhangzó imádságos, énekes tisztelgések. Hosszú várakozás után kis csoportunknak is sikerült a Szent Arc előtt magyarul fohászkodnia. Az imádkozást továbbutazva is folytattuk, a buszban Reiz Mária zarándoktársunk a családokért mondott imát, felkészítve minket a következő szent hely, San Giovanni Rotondo, Pio atya működési területének megismerésére. Az Olaszország­ban máig rendkívül népszerű Padre Pio 1918. szeptember 20-án kapta meg Jézus sebeit, a stigmákat és viselte haláláig. Szentmiséire özönlöttek a hívek, gyóntatószéke előtt mindig hosszú sorok kígyóztak. Az 1968. szeptember 23-án, 81 éves korában elhunyt Pio atyát 1999-ben boldoggá, 2002-ben Rómában szentté avatta II. János Pál pápa. Különleges csodákat tett, jövőbe látott, a vezeklőknek még a gyónás előtt felsorolta bűneiket, imái meghallgatásra találtak és gyógyulást hozott a híveknek. San Giovanni Rotondo ma Európa leglátogatottabb búcsújáró helye. Pio atya sírját évente hétmillió zarándok keresi fel a kapucinus kolostorral egybeépült Kegyelmek Anyja-templomban, ezzel megelőzve a lourdesi és fatimai kegyhelyeket. Pompei, az ókori római romváros Nápoly közelében a Vezúv lábánál fekszik. A Vezúv kitörése pusztította el. Kr. u. 79. augusztus 24-én. Végzetét nem a láva okozta, hanem a vulkánból szórt hamu és lapilli, amelyek vastag rétegben rakódtak le a városra, teljesen betemetve azt. Végigbotorkáltunk a romváros kőkockáin, majd elindultunk a mű­vészeté­ben, kultúrájában és életstílusában kiemelkedő „örök város”, Róma felé. Párnapos itt tartózkodásunkat a szálláshelyünkön kedvesen szorgoskodó nővérek is kellemessé, széppé varázsolták. Gyalogos kultúra-túránk már az első este elkezdődött: a Piazza Navona 3 díszkútjával és Szent Ágnes templomával, a Spanyol-lépcső, a csúcsán álló Trinita dei Monti-templommal és a Trevi-kút. A város gyönyörű nevezetes­ségeiről ez alkalommal csak érintőlegesen ejtünk szót, hiszen már többször volt zarándok­útjaink központi témája: a Santa Maria Maggiore-Bazilika (Havasboldog­asszony), a Lateráni Bazilika, a Szent Lépcső, a Colosseum, a Callixtus Katakomba, a Falakon kívüli Szent Pál Bazilika, a Vatikáni Múzeum, a Sixtusi-kápolna és a Szent Péter-Bazilika. A Szent Péter tér egyszerűen lenyűgöző. Itt gyűltünk össze a hagyományos szerdai általános pápai kihallgatásra, ahová komoly biztonsági ellenőrző rendszeren keresztül lehet csak bejutni. A papamobilján begördülő XVI. Benedek pápát ki távolabbról, ki karnyújtásnyira láthatta, üdvözölhette. A pápa külön­böző nyelveken köszönti a zarándokokat, majd következik egy rövid elmélkedés egy előre közölt aktuális témáról és déli tizenkét órakor az Úrangyala elimádkozása. Kérdő tekintettel nézegettünk egymásra, számunkra érthetetlen módon kimaradtunk a felsorolásból. Meglepő és szívet melengető volt az a pillanat, amikor XVI. Benedek pápa anyanyelvünkön megszólalt és a következőket mondta: „Nagy szeretettel köszöntöm a magyar híveket, elsősorban azokat, akik Mélykútról, Székesfehérvárról és a számomra oly kedves Münchenből érkeztek. Október hónapját a Rózsafüzér jegyében töltjük. Fedezzétek fel újra a Szűz Anyával való közösséget ezen ősi imádság erejével. Apostoli áldásommal: Dicsértessék a Jézus Krisztus!”. A Szent Péter-Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnát II. János Pál pápa 1980. október 8-án szentelte fel. Létrehozásának eszmei céljai: a Szent István féle szellemi örökség folytatása, az itthoni és külföldi magyarok testvéri találkozóhelye, Európa békéje kimunkálásában irányt mutatni a magyar szentek életéből vett jelenetekkel, amelyek a kápolna falait díszítik. A kápolnában bemutatott közös szentmisénken nem is zenghetett volna más dal szebben, mint a Pápai és a Magyar Himnusz. Rómát nehéz 3 napba sűríteni, mi mégis megpróbáltuk, újból és újból megtapasztalva, hogy történelmével, művészeti kincseivel és a mindenfelől sugárzó hittel, minden oda látogató szellemiekben és lelkiekben gazdagabban hagyja el az Örök Várost. Assisi. Utunknak ezen a gyönyörű szakaszán Toscanat nem megemlíteni, igen nagy mulasztás lenne. Lankás dombvidékein egymást érik az olajligetek, legelésző állatkák tarkítják a látványt. A vidék jellegzetessége az egykori kereskedők és hercegek státusz­­-

 

szimbólumaként emelt tornyok. Középkori hegyi városkáiba megéri felkapaszkodni, nagyszerű kilátás nyílik a csodás messzeségbe. Méltó a környezet egy szent befogadásához, életének,működésének kiteljesedéséhez. E szent helyhez közelítve, dr. Rechnitz Hildegard zarándoktársunk röviden ismertette a ferences renddel kapcsolatos tudnivalókat. Assisi Szent Ferenc, a ferences rend megalapí­tója, Itália, az állatok, a kereskedők és a természeti környezet védőszentje. 1228-ban avatta szentté IX. Gergely pápa. Az Assisi Szent Ferenc-Bazilikában régi kőkoporsóját az oltár feletti nyitott térben helyezték el. Felé közelítve elhalkulnak az emberek, áhítattal veszik körül a Szent földi maradványait. Itt nincs helye közös, hangos imádkozásnak, éneklésnek, csak csöndes alázatnak és elmélyült fohászkodásnak. Ha lehet zarándoklattal kapcsolatosan „csúcspontról” beszélni, akkor mindenképpen ez volt az a pillanat. Zarándoklatunk utolsó reggelén a Santa Maria degli Angeli Bazilikában gyűltünk össze hálaadó szentmisére, megköszönve Urunknak a sok szép élményt, hogy láthattunk hit-ihlette csodálatos műalkotásokat, templomokat és tanúi lehettünk szent életformáknak Péter és Pál apostol, Pió atya, Páduai Szent Antal és Assisi Szent Ferenc sírjánál. Merka János atya mondatai szolgáltak útravalóul: „A hálaadás legnemesebb formája a továbbadás. Nekünk arról kell tanúskodnunk, hogy a hit ereje képes kiemelni az embert gyengeségeiből, bűneiből és felemelni az Istennel való élet magaslatára.” A Bazilika homlokzatán álló Madonna fényesen csillogó, égbe nyúló, arany karjainak oltalma alatt elindultunk hazafelé.

Nagy Márta

 

Kirándulás és körút autóbuszzal

a München – London - Rotterdam – Maastricht – München útvonalon

2010. október 10–től 16-ig

Az utazási díj be nem fizetett részét (440,- €) szeptember 1-ig az általunk megadott kontóra szíveskedjenek átutalni.

Információs délutánt tartunk vasárnap, szeptember 19-én 16.00 órától.

 

Új ministránsarcok az oltár körül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első sor:

Mekker Laura,

Mekker Júlia

 

Második sor:

Szodfridt Júlia,

Bokor Zsófia,

Heinrich Martin

 

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén

 

Ssz.

Név, szakosodás

Cím

Telefon

        1. 

Dr. Börzsönyi Antal,

szülész, nőgyógyász

Bahnhofstr. 16b,

85354 Freising

08161-12 666

        2. 

Dr. Börzsönyi Gizella,

gyermekorvos

Bahnhofstr. 16b,

85354 Freising

08161-12 666

        3. 

Dr. Csiky-Strauss Margit

fogorvos

Rheinstr. 30,

80803 München

089-36 55 21

        4. 

Dr. Domann Gabriel,

fogorvos

Oberföhringer Str. 169,

81925 München

089-957 84 10

        5. 

Dr. Erdey Melinda,

fogorvos

Heiglhofstr. 28a,

81377 München

089-719 29 06

        6. 

Dr. Heller Julius,

fogorvos

Zaubzerstr. 13,

81677 München

089-47 80 27

        7. 

Dr. Hury-Bencze Antónia,

fogorvos

Berliner Str. 18,

85221 Dachau

08131-14 289

        8. 

Dr. Kisgyörgy Zoltán,

mozgásszervi megbetegedések,

rehabilitációs szakorvos

Theatinerstr. 29,

80333 München

 

089-29 34 66

        9. 

Dr. Lamper József,

mozgásszervi szakorvos (ortopéd),

akupunktúra, chiroterápia

Wettersteinplatz 2,

81457 München

 

089-620 30 462

      10.           

Dr. Leitner Andreas,

fogorvos

St. Veit-Str. 11,

81673 München

089-431 31 44

      11.           

Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna,

bőrgyógyász

Viebigplatz 4,

80686 München

089-57 33 56

      12.           

Dr. Lintner-Remmele Judit,

pszichoterápia

Schleißheimer Str. 130,

80737 München

089-123 69 10

      13.           

Dr. Neppel Zoltán,

nőgyógyász

Marienplatz 1,

80331 München

089-220 464

      14.           

Dr. Rab Enikő,

általános orvos

Stemplingeranger 10/I,

81737 München

089-637 71 16

      15.           

Dr. Schmidmer Katalin,

fogszabályozó szakorvos

Leopoldstr. 104,

80802 München

089-35 47 47 10

      16.           

Dr. Siményi László,

szemorvos

 Münchner Str. 42,

82008 Unterhaching

089-61 82 74

      17.           

Dr. Staroscik Péter, 

fogorvos

Bauerstr. 37,

80798 München

089-271 41 72

      18.           

Dr. óvári Szeőke Csongor,

általános orvos, a praxis oktató rendelője az LMU-nak

Ungererstr. 161,

80805 München

089-36 29 93

      19.           

Dr. Tömöri Kinga,

fogorvos

Leonrodstr. 27,

80636 München

089-12 94 179

      20.           

Dr. Venczel József,

általános orvos

Adelheidstr. 23,

80798 München

089-27 29 460

 

Időpontok–Találkozók–Rendezvények

2010. március – július

 

Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet:

ápr. 17., 24.; máj. 8.; jún. 12., 26.; júl. 10., 17.

általában kéthetente, szombaton, szünidőt kivéve; 12.00–13.00-ig magyar néptánc, 13.00–15.30-ig csoportonkénti tanítás; 15.30–18.00-ig cserkészfoglalkozás;

Felelős, szervező – Hart István

Gyermekmisék:

márc. 21., ápr. 18., máj. 23. (10.30 Damenstift-templom), jún. 19. (!), júl.18. vasárnap 16.30-kor missziónk házi kápolnájában

Ifjúsági misék:

ápr. 25., máj. 16., jún. 20., júl. 18. (Te Deum) vasárnap 10.30-kor a Damenstift-templomban

Ifjúsági találkozók:

ápr. 23., máj. 7., jún. 18., júl. 24. (kirándulás) pénteken 19.00–20.30-ig;

Felelős, vezető – Hart István

DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:

csütörtökön 18.30-tól 20.00-ig;

Felelős, szervező – Hart István;  Vezetők – Bokor Iván és Geng Ildikó

 

Bibliakör:

ápr. 22., máj. 20., jún. 24., júl. 15.

csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, előtte 17.00-tól szentmise házi kápolnánkban;

Vezető – Merka János plébános

Imakör:

a hó 1. és 3. péntekén 17.00-tól 18.30-ig;

Szervező, vezető – Rogge-Solti Katalin

Patrona Hungariae Énekkar próbái:

szerdán 18.30-tól 20.00-ig missziónkon

Felelős, szervező – Mekker Árpád; Karvezető és orgonista –

Szeniorok Klubja:

ápr. 15., máj. 6., jún. 17.(kirándulás), júl. 8. csütörtökön 14.00-tól 17.00-ig, előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban;

Szervező, vezető – Wiedra Mónika, Ramsay Erzsébet

Családok fóruma:

ápr. 30., máj. 1., jún. 27., júl. 23. pénteken 18.30-tól 21.00-ig;

Szervező, vezető – Jánosi Margit

Elsőáldozás: 2010. május 16.; Bérmálás: 2010. július 4.

Felelős, felkészítő – Hart István

Ökumenikus Nagygyűlés Münchenben:

május 12–16.

Nemzetek miséje a Szt. Mihály-templomban:

május 14., péntek 16.00 órától; Főcelebráns: Erdő Péter, bíboros, Magyarország prímása

Katakomba Klub:

ápr. 24., máj. 15.(kirándulás), jún. 27., júl. 10. szombaton 18.00-tól 21.30-ig;

Felelős – Mekker Árpád

Hölgykoszorú:

ápr. 17., máj. 15., jún. 27., júl. 10. szombaton 18.00-tól 21.30-ig;

Felelős – Schlenker Erzsébet

Bébi-Mami Kör:

kedden 16.00-tól 18.00-ig;

Felelős – Hart István, Vezető: Dr. Somorai Márta

Rózsafüzér titokcsere:

a hó 1. vasárnapján;

Felelős – Merka János plébános

Beteglátogatás:

a hó első péntekén, előzetes megegyezés szerint bármikor;

Látogató – Merka János plb.

Juniális:

június 27. vasárnap 13.00-tól 21.30-ig;

Felelős – Merka János plb., szervezők – missziónk munkatársai

Zarándoklat Csiksomlyóra a Székely Gyorssal:

május 21-től 24-ig

Autóbuszos kirándulás Londonba:

október 10–16.

Német nyelvtanfolyam:

kedden 16.00-tól 18.00-ig;

Vezető – Mekker Árpád

Angol nyelvtanfolyam:

hétfőn 18.00-tól 19.30-ig;

Vezető – Sárkány Nikolett

Komputer tanfolyam:

kedden és csütörtökön 18.30-tól 21.00-ig;

Vezető – Rogge-Solti László

Színkör:

HMI szombaton 12.00-tól 13.00-ig;

Vezető – Fejér István

Regös kezdő néptánc tanfolyam:

kedden 18.30-tól 21.30-ig;

Táncoktatók – Bilicki Viktor és Tímea

Regös-néptánc:

szerdán 19.00-tól 21.30-ig;

Táncoktatók – Bilicki Viktor és Tímea

Komámasszony-néptánc:

hétfőn 19.00-tól 21.30-ig;

Táncoktató – Pintér-Brender Gitta

Klasszikus tánc:

csütörtökön 20.00-tól 21.30-ig;

Táncoktató – Tóth Péter

Könyvkölcsönzés:

kedden 12.00-tól 16.00-ig;

Könyvtáros – Pöschl Péter; Felelős – Varga Katalin

Filmklub:

havonta, előzetes hirdetés szerint;

Szervező – Tahy András

Erdingi Magyar Ovi és Iskola:

csütörtökön 16.00–17.30-ig a Zentrum der Familie-ben

Erdingi családok lelki hétvégéje:

2010. július 2–4. – Hausham, Berghof

 

 

H i v a t a l o s  ó r á k:

hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.00-ig

 

Merka János plébános

legbiztosabban elérhető kedden és csütörtökön, előzetes megegyezés szerint bármikor.

 

S z e n t m i s é k:

 

Münchenben,

minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:

Damenstiftstraße 1., 80331 München

 

Rosenheimban,

minden hó 2. és 4. vasárnapján 12.30-kor, előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:

Innstraße 4., 83022 Rosenheim

 

Erdingben,

havonta, előzetes értesítés szerint 16.00 órakor a Hl. Geist-templomban,

Landshuter Str. 8., 85435 Erding

 

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános

Társszerkesztők: Cheremiskine Irén, Hart István, Horváth Bea,

Mekker Árpád, Nagy Márta, Ramsay Erzsébet, Somogyi Ágota,

dr. Somorai Márta, Tahy András, Varga Katalin,

Megjelent 6000 példányban. Következő számunkat szeptemberben postázzuk.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

81925 München, Oberföhringer Str. 40, Tel.: 089/982637 vagy 982638; Fax: 985419

e-mail: info@ungarische-mission.de; http://www.ungarische-mission.de

Készült: IRIS Buch- und Offsetdruck Karl Singer e. K. Zugspitzstr. 14, 81541 München