Müncheni Magyar Katolikus Misszió
 2003. december 21. ÉRTESÍTŐ 20. évfolyam 20. szám


KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI
MAGYAR SZENTMISÉINK RENDJE
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

Áldott szent karácsonyt és boldog új évet!

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr!
DECEMBER 21., ADVENT 4. VASÁRNAPJA
    10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (B. M.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise + Suhajda Mihály l. ü.

    Zsoltárválasz     Téríts meg minket, Istenünk, *
ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

    Celebráns    Merka János plébános
    Igét hirdet    Csernai Balázs diakónus
    Lektor    Váczy Ilona (Mik 5, 1–4a; Zsid l0, 5–10; Lk 1, 39–45)
    Orgonál     Sneff János
*
DECEMBER 24.,  S Z E N T E S T E
    22.00–22.25    Karácsonyi gyóntatás
    22.30–23.30     KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISE a népért

    Zsoltárválasz    Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Glatz Hajnalka (Iz 9, 1–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14)
    Orgonál    Sneff János

DECEMBER 25., KARÁCSONY, JÉZUS SZÜLETÉSE
    10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a népért

    Zsoltárválasz    A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Barbul László (Iz 52, 7–10; Zsid 1, 1–6; Jn 1, 1–18)
    Orgonista    Sneff János    

DECEMBER 26., KARÁCSONY MÁSNAPJA
        SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ ÜNNEPE

    10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

    Zsoltárválasz    Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

    Celebráns    dr. Cserháti Ferenc delegátus
    Lektor    Hart István (ApCsel 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22)
    Orgonista    Sneff János
*
DECEMBER 28., SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
    10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise +Tepfenhart Jolán és János l. ü.

    Zsoltárválasz    Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

    Celebráns    dr. Cserháti Ferenc delegátus
    Lektor    Kucsera János (Sir 3, 3–17a; Kol 3, 12–21; Lk 2, 41–52)
    Orgonista    Sneff János

December 31,     S z i l v e s z t e r
    17.00–18.00    Hálaadó és előesti szentmise
    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Balog Mária (1 Jn 2, 18–21; Jn 1, 1–18)
    Orgonista    Sneff János
* * *
JANUÁR 1.,    Ú J É V  –  2 0 0 4
        SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ÜNNEPE

    10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a népért

    Zsoltárválasz    Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Balog Mária (Szám 6, 22–27; Gal 4, 4–7; Lk 2, 16–21)
    Orgonista    Sneff János

JANUÁR 4.,    KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP
    10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. S.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

    Zsoltárválasz    Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk.

    Celebráns    Merka János plébános
    Lektor    Glatz Hajnalka (Sir 24, 1–16; Ef 1, 3–18; Jn 1, 1–18)
    Orgonista    Sneff János
    Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az emberek, mint egyetlen család tagjai, a háborút, az igazságtalanságot és az előítéleteket kiküszöböljék.
*
JANUÁR 6.,    VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
    10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

    Zsoltárválasz    Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

    Celebráns    dr. Cserháti Ferenc delegátus
    Lektor    Győry Márta (Iz 60, 1–6; Ef 3, 2–6; Mt 2, 1–12)
    Orgonista    Sneff János

JANUÁR 11.,    URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
    10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
    10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a Schmidt és Falk család elhunyt tagjaiért,
        valamint + Tomanek Olga és Polczer Károly l. ü.

    Zsoltárválasz    Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

    Celebráns    dr. Cserháti Ferenc delegátus
    Lektor    Váczy Ilona (Iz 42, 1–7; ApCsel 10, 34–38; Lk 3, 15–22)
    Orgonista    Sneff JánosKözleményekMagyar szentmise Rosenheimban,  
december 26-án, karácsony másnapján + Szög Mátyás l. ü. ,
december 28-án, Szent Család vasárnapján + Szög Mátyás l. ü.  és
2004. január 11-én, vasárnap 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns: Merka János plébános.

A külföldön élő r. k. magyarok püspökének l6. körlevele
 2003 karácsonyán
December 24-től január 6-ig karácsonyi szünidő. Missziónkon szünetelnek a csoportmunkák.
*
December 24-én és 31-én, az érsekségi rendelkezések értelmében hivatalunk zárva.
*
Szerdán, december 31-én 17.00-kor a Damenstift-templomban évvégi hálaadó és újévi előesti szentmise, utána szilveszteri mulatság élő zene mellett missziónkon. Nyitás 19.00 órakor. Éjfélkor rövid imával és Isten áldásával kezdjük az új évet missziónk házi kápolnájában.
* * *

Szerdán, január 7-én 16.00–18.00-ig német nyelvtanfolyam missziónkon.

Ugyancsak szerdán, január 7-én 18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
*
Csütörtökön, január 8-án 16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 pedig Bibliakör: Jézus és kora XV. – "A Názáretben töltött évek"

*
Pénteken, január 9-én
19.00–21.30-ig a KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezésén dr. Pomogáts Béla, budapesti irodalomtörténész "Magyar irodalom az európai integrációban" címmel tart előadást. 
19.00–21.30-ig    Láncszem Közösség: fiatalok közös elmélkedése és beszélgetése missziónk alagsori nagytermében Csernai Balázs diakónus közreműködésével.

                                                                                                                        
* * *
Ne álljuk el a templom bejáratát!
Tisztelettel kérem magyar szentmiséink látogatóit, hogy a Damenstift-templomban ne állják el a bejáratot, hanem foglalják el a helyeket a padokban és az oldalt felállított székeken. Kérem, a bejárati ajtó és a rácsok közötti teret hagyják szabadon!


* * *

ELŐZETES

 január 16-án Imakör, Láncszem-közösség, 17-én Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet, Ifjúsági találkozó, 25-én a csíksomlyói zarándoklat és erdélyi körút résztvevőinek találkozója, feb 7 egyházközösségi farsangi bál


Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános