Bűnbánat szentsége (Szentgyónás)

A bűnbánat szentsége, bűnbocsánat szentsége: Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére. - Krisztus ui. a megváltásban kinyilvánította Isten atyai irgalmát, s egyben engedelmességével, áldozatával engesztelést nyújtott a világ bűneiért, azért joga volt megbocsátani a bűnöket, s meg is határozhatta az ember számára a megbocsátás föltételeit. A megváltás kegyelmeinek hordozójává az Egyházat tette, s így a bűnbocsánatnak is az Egyház az eszközlője. Az ember az Egyház révén először akkor kapja meg a bűnök bocsánatát, amikor a keresztségben megigazul. Későbbi bűneitől a bűnbánat szentségében szabadulhat meg, amely abban áll, hogy bocsánat kér Istentől, megbánja bűneit, és az Egyház képviselője - papja - előtt megvallja azokat. A pap pedig a Krisztustól, illetve az Egyháztól kapott megbízatás erejében feloldozza bűnei alól.

A gyónás módja:

Minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor szentmise a Damenstift-templomban, előtte 10.00 órától gyóntatás és megegyezés szerint bármikor.

Jelentkezni lehet munkaidőben missziónkon a 98 26 37-es telefonszámon ill. a következő e-mail címen:
Merka János