Lektorok

A lektorátus valamikor a kisebb rendek közé tartozott, de VI. Pál pápa 1972-es Ministeria quaedam kezdetű motu propriojával megszüntette a szubdiákonátust és a kisebb rendeket. A kisebb rendekből a lektor (felolvasó) és az akolitus (oltárszolga) úgy maradt meg, hogy nem rendeknek nevezik, hanem szolgálatoknak, ezzel is kihangsúlyozva azt, hogy ez még a hívek általános papságához fűződő szolgálat, és nem a papság rendjének szerves része. A lektor aktívan kell részt vegyen a szentmisén. Elsősorban az Igét szolgálja a liturgián, másodsorban irányítja a hívek imáját, részvételét a liturgikus cselekményekben.

Szeretnél te is lektor lenni?
Érdeklődni munkaidőben missziónkon a 98 26 37-es telefonszámon Szarvas Erzsébetnél, ill. a következő e-mail címen:
erzsebet.szarvas@ungarische-mission.de