Landshuti Magyar Közösség


Egyháztanácstag: Fóris Anikó (2014)

A Landshuti Magyar Közösség 1993-ban alakult. Nagy örömünkre sikerült egy nagy létszámú közösséget létrehozni. Megalakulása óta rendszeresen részt veszünk minden hónap harmadik vasárnapján a magyar szentmisén. Mise után elbeszélgetünk és különféle rendezvényeket szervezünk. (pl. Katalin bál, Szüreti bál, Farsangi bál, Majális)

Rózsafüzér imatársulatunkban minden hónapban titokcserét tartunk.

Magyar vonatkozású események Landshut és környékéről:
1. Rákóczi Forrás (Itt csatolom a landshuti Stadtarchiv hivatalos dokumentumát: "Rakoczi-Quelle.pdf")
2. Landshuton temették el IV. Béla leányát, Erzsébetet. A fiával, Ottóval, aki 2 évig, 1305-1307-ig magyar király volt, együtt nyugszanak a Seligenthaler Kolostorban.
3. Magyar katonák sírja a Landshuti temetőben. (Hauptfriedhof, Niedermayerstr.)
4. Információ a magyar katonákról (keressen az oldalon a Landshut szóra)

Oly sok menekült, kitelepült és kitelepített magyar volt a II. Világháború után Németország és Ausztria területén, hogy a Szentatya által Németországba kiküldött III. Vatikáni Misszió vezetője, Carolus Chierle érsek a két ország területén élő római katolikus magyarok (egyháziak és világiak, tehát a katonalelkészek is) elöljárójává, egyben a magyarok apostoli delegátusává 1946. január l-jével Kótai Zoltánt nevezte ki. A delegátus székhelye Landshut volt.

A delegátus 1946. február 4-én arról értesítette a nála számon tartott 38 katonalelkészt, hogy jelezte a magyarországi püspököknek, hogy papjaik idekint teljesítenek lelkészi szolgálatot.

Magyar nyelvű szentmiséink időpontjai a Sankt Johannes templomban, Alte-Regensburger-Str. 43. 17:00-kor:

2 3 3

Képek közösségünk életéből:

Első keresztelő
Batrinu Balázs, 2014.április 13.
Berecz András Landshutban, 2014.május 26.
Keresztelő 2014. okt. 19.
Landshuti farsang 2015.február 7.