Keresztség

A
keresztség (lat. baptismus): az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.

A felnőtt keresztelés klasszikus helye és időpontja húsvét. Előkészítővel, az ún. katekumenátussal kapcsolatos információkat missziónk hivatalában kap (tel. 089 / 98 26 37) vagy közvetlenül:

Merka János
Szarvas Erzsébet
Lukács Tibor

A gyermek keresztelés alapvetően minden időben lehetséges, úgy vasárnapi szentmisék után, mint hétköznapokon a Damenstift-templomban, vagy külön kérésre missziónk házi kápolnájában. 

Keresztelési szándékát kérjük, jelezze időben a keresztelési időpont és az előkészítő megbeszélés egyeztetése miatt.

Szükséges iratok a keresztelés bejelentéséhez: 

Keresztszülő lehet minden 16. évét betöltött, megbérmált, hitét gyakorló katolikus személy.


Jelentkezni lehet munkaidőben missziónkon a 98 26 37-es telefonszámon ill. a következő e-mail címeken:
Merka János
Varga Katalin