Erdingi Magyarok

Alapítva: 2002. december 8.

 

Magyar nyelvű szentmiséink időpontjai a Johanneshaus-ban, Kirchgasse 5. 17:00-kor:

1 2

Az Erdingi Magyarok története 2002-tõl napjainkig
2002 õszén véletlenek folytán ismerkedtünk meg egymással. A nagyrészt fiatal, kisgyermekes családok többsége a kilencvenes évek végén, illetve a 2000-es évek elején érkezett Németországba, Erdingbe és környékére.
2003-tól évi 5-6 alkalommal vannak szervezett rendezvényeink. A következõ programok adnak alkalmat a találkozóra, ünneplésre: október 23., Mikulás vagy karácsony, farsang, március 15., anyák napja, tanévzáró, családi hétvége.

Erdingi Magyar Óvoda
Közösségünk keretein belül 2003 szeptemberétől működik az Erdingi Magyar Óvoda. Tanévenként 30 alkalommal, csütörtök délutánonként másfél-két órát töltenek együtt a gyerekek. A foglalkozásokon az évszakokhoz kapcsolódóan magyar meséket, énekeket, verseket, mondókákat tanulnak az óvodások, ismerkednek néphagyományunkkal, népszokásainkkal.

Erdingi Magyar Iskola
A 2006/2007-es tanévtõl heti egy, tanévenként 30 alkalommal magyarórára is járhatnak az Erdingben és környékén élõ kétnyelvû gyermekek. Az órák 90 percesek. A magyar iskola célja a gyermekekben/fiatalokban tudatosítani kétnyelvû énjüket, annak elõnyeit a világ és azon belül az Európai Unió „színpadán”, nyelvünk, kultúránk megõrzése, ápolása valamint a környezetünkben élõk felé való közvetítése.

Az Erdingi Magyarok nem hivatalosan bejegyzett szervezet. „Közösségi szabályok” alapján működik. Fontosnak tartjuk származásunk büszke vállalását, gyökereink ápolását, mindezt második hazánkban, Németországban jó példát mutatva az integrációra és nem az asszimilációra.

Elérhetőségeink:
info@erdingi-magyarok.de
missiotanacs@erdingi-magyarok.de
magyariskola@erdingi-magyarok.de
magyarovoda@erdingi-magyarok.de

Bővebb információ (pontos időpontok, helyszínek) honlapunkon található: www.erdingi-magyarok.de

Egyháztanácstag: Vadászné Hományi Mária (2014)

Magyar óvoda felelőse: Vadász Mária

Helye: Zentrum der Familie

Kirchgasse 7, 85435 Erding

Magyar iskola felelőse: Ifland Andrea

Helye: Grundschule am Grünen Markt

Haager Strasse 1, 85435 Erding