Betegek kenete

A betegek kenete, szent kenet, utolsó kenet: a betegek szentsége. - Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi arra, hogy betegségét erős lélekkel viselje, sőt, küzdjön egészségéért, ha az szolgál üdvösségére, ill. kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. Az élők szentsége és a holtak szentsége egyszerre.

Ha a betegnek nem áll módjában gyónni, és előzőleg megbánta bűneit, megadja a bűnök bocsánatát.

A szentség jele: a pap megkeni a beteg homlokát és kezét a szent olajjal, s közben bűnei bocsánatáért, megerősödéséért és a Szentlélek kegyelméért könyörög.


Beteglátogatás minden 1. pénteken és megegyezés szerint bármikor.

Jelentkezni lehet munkaidőben missziónkon a 98 26 37-es telefonszámon ill. a következő e-mail címen:
Merka János