Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. szeptember 29. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 18. szám

Évközi 26. vasárnap

A tett igene

Könnyű dolog bárki kérésére igent mondanunk. Milyen könnyen és boldogan röppen el a hűséget ígérő szó a házasságot kötő fiatalok ajkáról. A kimondott igen megnyugtatja a kérelmezőt, a teljesítés reményét önti szívébe. Ám az ígéretnél sokkal nehezebb annak valóraváltása. Gyakran megtörténik, hogy az igen nemmé változik.

A két fiúról szóló példabeszéd erre a jelenségre emlékeztet. A példázatban szereplő atya Istent jelenti, aki különféle megbízásokkal fordul gyermekeihez. Igaz, Ő sem éri be a szép szavakkal, az „uram, uram” emlegetésével, hanem a mennyei Atya akaratának teljesítését kívánja. Teszi ezt elsősorban azért, mert ezzel is üdvösségünket szolgálja.

Sokszor hangoztatjuk: Jellemünk, emberi tisztességünk értéke attól  függ, hogy mennyiben álljuk adott szavunkat. Ígérni mindenki tud, de azt teljesíteni, becsülettel, pontosan, ez már egész embert kívánó feladat. Kereszténységünk minősége is azon mérhető le, hogy az Isten kezébe adott igenünket milyen mértékben teljesítjük.

 (György Attila, Vasárnapi örömhír, 255. o.)
MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

SZEPTEMBER 29. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
Caritas gyűjtés
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Csirák László, Wieser Erzsébet és Csirák Pál l. ü.
Zsoltárválasz Emlékezzél meg Uram, * irgalmasságodról.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi András (Ez 18, 25–28; Fil 2, 1–11; Mt 21, 28–32)
Orgonista Sneff János
*
OKTÓBER 6. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és októberi ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
Celebráns Ft. Fejős Ottó nyugalmazott főlelkész
Lektor Váczy Ilona (Iz 5, 1–7; Fil 4, 6–9; Mt 21, 33–43)
Orgonista Melich Géza
Mise után rózsafüzér titokcsere. Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a plébániai közösségek imái és együttműködése támogassa a katekétákat a hatékony új evangelizálásban.
*
OKTÓBER 13. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és októberi ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Pax Alfréd l. ü.
Zsoltárválasz Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Kucsera János (Iz 25, 6–10a; Fil 4, 12–14. 19–20; Mt 22, 1–14)
Orgonista Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, október 13-án 12.30 órakor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

OKTÓBER 20. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP,  Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről
10.00–10.25 Gyóntatás és októberi ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ökumenikus jellegű ifjúsági szentmise  +Császár István és Geng György l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Básti Rita (Sir 27, 30–28, 7; Róm 14, 7–9; Mt 18, 21–35)
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó és Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével  Mise után  a keresztség szentségében részesül: Záhorszky Péter

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP Szeptember 29. Mihály, Gábor, Ráfael főangyalok
15.30-tól Információs délután a Fatimába és Santiago de Compostelaba zarándoklóknak.
18.00-tól Nemzetek miséje a müncheni St. Georg-templomban (Milbertshofener Platz 2) a külföldi polgártársak hete alkalmából Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével. Szentbeszédének témája: „A rasszizmust felismerni, színt vallani”. Szeretettel várjuk híveinket.
*
HÉTFŐ  Szeptember 30.   Jeromos, Örs, Honória
Plébánosunk részt vesz az október 3-ig tartó Németországi Magyar Papi Konferencián Limburgban
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Október 1. Lisieux-i Teréz, Remig
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Október 2. Őrangyalok, Petra, Örs
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Október 3.  A NÉMET EGYSÉG NAPJA, Helga, Evald Missziónk hivatala zárva.
Október 9-ig egyházközségi zarándoklat Fatimába és Santiago de Compostela-ba
*
PÉNTEK Október 4. Assisi Ferenc, Hajnalka
*
SZOMBAT Október 5. Aurél, Attila, Flávia
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
15.30–18.00 CserkészfoglalkozásHÉTFŐ Október 7.  Rózsafüzér Királynője, Amália
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Október 8. Magyarok Nagyasszonya, Koppány, Benedikta
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Október 9. Dénes, Leonardi János, Ábrahám
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Október 10.  Gedeon, Borgia Ferenc
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
*
PÉNTEK Október 11. Brigitta, Gitta, Etel
*
SZOMBAT Október 12. Mikes, Miksa
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás
Délután zarándoklat Maria Eichba (Planegg mellett). Szervezi a müncheni Katolikusok Tanácsa. Vezeti Engelbert Siebler segédpüspök. München városának ezen hagyományos és gyalogos zarándoklata 14.00-kor indul a Gräfelfing-i állomás nyugati oldaláról. 15.00-kor szabadtéri szentmise Maria Eichban. Magyar csoportunk találkozója 14.00-kor plébánosunk körül a Gräfelfing-i állomás nyugati oldalán, ahol csatlakozunk München városának zarándokmenetéhez. Indulás Gräfelfingbe az S6-sal Tutzing irányába a Karlsplatz/Stachus megállótól 13.09-kor vagy 13.29-kor. Kiszállás Gräfelfingben, vagy Planeggben azoknak, akik az egy órás gyaloglásra nem vállalkozhatnak, de a zarándoklathoz Maria Eich-ban csatlakozni kívánnak. Egyéb járművekkel vagy személygépkocsikkal is jöhetünk. Mindenkit szeretettel várunk.
*
VASÁRNAP Október 13. Kálmán, Ede, Edvárd
19.00 órakor a müncheni Marienplatz-on a Mária-oszlop előtt ünnepélyes rózsafüzér ájtatosság Friedrich Wetter bíboros vezetésével.


HÉTFŐ Október 14.  I. Kallixtusz pápa, Helén, Alán
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Október 15. Avilai Teréz, Auróra, Aranka
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Október 16. Hedvig, Alacoque Margit, Lehel
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Október 17.  Antiochiai Ignác, Rudolf, Rezső
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Bibliakör, Jézus és kora/II.: „Honnan ismerjük Jézust?” címmel
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  főpróba
19.00–21.00 Missziótanács gyűlés
*
PÉNTEK Október 18. Lukács evangélista, Jusztusz
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.30–22.00 Széchenyi Kör, Nagyváradi Kiss Stúdió, Kocsis István: „Bolyai János” c. színműve
*
SZOMBAT Október 19. Brébeuf János, Keresztes Pál, Nándor
16.00–19.00 Ghymes együttes: „Bennünk van a kutyavér – Smaragdváros” családi koncert Hétvégi Magyar Iskolánk Tücsök-tánccsoportjának közreműködésével a germeringi Stadthalle-ban, Orlando-Saal, Therese-Giehse-Platz 1., Germering
* * *
Patrona Hungariae Énekkarunknak – különösen a férfi szólamokban – és Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünknek nagy szüksége van erősítésre. Sürgősen kérjük énekelni szerető híveink jelentkezését.
* * *
Elsőáldozásra (máj. 18.) és bérmálásra (júl. 6.) jelentkezés azonnal, legkésőbb november 17-ig.
* * *
ELŐZETES: október 25–27-ig ifjúsági lelkigyakorlat, november 16. Caritas-bál
- - -
Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http: //www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - -