Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. szeptember 15. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 17. szám

Tanévnyitó – Veni Sancte

Arany ábécé

Az legyen az első, mi lelked illeti
- ki csak testének él, lelkét el is veszti.
Bízzál Istenben, ne saját erődben.
Ki magában bízik, könnyen csalatkozik.
Célunk a mennyország, utunk az igazság
- ki ez útról letér, célt ugyan sose ér.
Dicső dolog ésszel, szép erővel bírni,
de rút az észt s erőt gonoszra használni.
Erősebb az, ki ellenáll a rossznak,
mint kit a vétkek magukkal hurcolnak.
Fölöttébb sok szóban tudomány ritkán van
- ha rossz kerék forog az sokat nyikorog.
Gonosz embernek ne ítélj szavából, mert
a szökött szolga nem mond jót uráról.
Ha valaki Istent igazán szereti,
embertársa iránt jó szokott az lenni.
Isten félelmével jár Isten áldása,
hasztalan enélkül ember fáradsága.
Jó és balsorsban egyként áldd az Istent,
Ő adja a sok jót, s rossztól is megment.
Két kulccsal nyílik a mennyország kapuja:
egyik az imádság, másik meg a munka.
Légy jámbor, szorgalmas, szelíd, engedelmes
- így Isten és ember előtt leszel kedves.
Mi a másé, ne bántsd, mert lelked terheled,
s e teher alatt a pokolba süllyedsz.
Ne hidd, hogy a rosszat titokban cselekszed,
látja Isten, látja lelkiismereted.
Okos, aki másnak kárán tud tanulni,
de gonosz, ki azon képes örvendezni.
Ördög nyelvén beszél aki káromkodik,
a másvilágon is majd csak azzal lakik.
Pénzt gyűjt, aki tanul, mégpedig olyat ám,
amitől meg nem fosztja sem balsors, sem ármány.
Rossz úton ne kívánj sosem boldogulni,
ebül jött marhának ebül kell elveszni.
Saját hibáinkat káros mentegetni, mert így
folyton folyvást hibákban szenvedünk mi.
Tiszteld szüleidet, becsüld az öreget,
így várhatsz majd hosszú és boldog életet.
Úgy nyisd ki az ajtót, hogy be is tudd tenni,
azaz ne kezdj munkát, mit nem bírsz bevégezni.
Vedd hasznát bármily kis helyecskének,
ültess oda fácskát, ne sajnáld a munkát.
Záratlan kamra a kemény ember szíve,
a bűnök serege szabadon jár bele.
(Bánk József, Lelki kapaszkodó, 18–20. o.)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

SZEPTEMBER 15. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise  +Császár István l. ü. és a Geng család elhunyt tagjaiért
Zsoltárválasz Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi Margit (Sir 27, 30–28, 7; Róm 14, 7–9; Mt 18, 21–35)
Orgonista Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
SZEPTEMBER 22. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 IFJÚSÁGI SZENTMISE – VENI SANCTE +Alfred Altherr és Zelicskovics László l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Básti Rita (Iz 55, 6–9; Fil 1, 20a–27a; Mt 20, 1–16a)
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
*
SZEPTEMBER 29. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise  +Csirák László, Wieser Erzsébet és Csirák Pál l. ü.
Zsoltárválasz Emlékezzél meg Uram, * irgalmasságodról.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi András (Ez 18, 25–28; Fil 2, 1–11; Mt 21, 28–32)
Orgonista Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, szeptember 22-én 12.30 órakor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐN  Szeptember 16., Kornél és Ciprián, Edit, Kamélia
Missziónkon újra indul a csoportok vakáció miatt megszakított munkája.
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Szeptember 17., Bellarmin Róbert, Zsófia, Lambert
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Szeptember 18. Diána, Kupertinói József
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk vakáció utáni első próbája a Thal-kirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Szeptember 19.  Januáriusz, Szabolcs, Vilhelmina
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának első őszi találkozója missziónkon „Szép volt a nyár” címmel. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  próba
*
PÉNTEK Szeptember 20. Koreai vértanúk, Friderika, Filippe
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.30–22.00 Szécheni Kör, amelyen dr. Kottra Gábor, magántanár, egyetemi kutató Freisingban, missziótanácsunk elnöke „Géntechnika az orvostudományban és az élelmiszeriparban” címmel tart előadást.
*
SZOMBAT Szeptember 21. Máté apostol, Ifigénia, Jónás, Maura
12.00–15.30 Tanévnyitó Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, önképzőkör, színjátszás
15.30–18.00 Cserkészfoglalkozás
18.00–19.30 Ifjúsági találkozó „Milyen missziót szeretnék?” címmel. Szeretettel várjuk az érdeklődő fiatalokat, akik észrevételeikkel, javaslataikkal elő szeretnék mozdítani missziónk munkáját.
*
VASÁRNAP Szeptember 22. Móric, Villanovai Tamás
10.30–11.15 Ifjúsági szentmise – Veni Sancte a Damenstift-templomban
Szeretettel várunk minden iskolás tanulót, cserkészeinket és fiataljainkat, szüleikkel, hozzátartozóikkal, egyházi közösségünk minden tagjával. Kezdjük az iskolai tanévet Isten nevében és segítségével. Imádkozzunk tanuló ifjúságunkért és nevelőikért, hogy Isten áldása kísérje fáradozásaikat.
*
HÉTFŐ Szeptember 23.  Tekla, Lívia, B. Pio atya
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Szeptember 24. Gellért püspök, Mercédesz, Gerda
12.30-tól missziónk hivatala az Oktoberfestre való tekintettel az érsekségi rendelkezések értelmében zárva.
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Szeptember 25. Eufrozina, Kleofás
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Szeptember 26.  Kozma és Damján, Jusztina, Kozima
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Bibliakör, amelyen „Jézus és kora – I.” címmel új sorozatot kezdünk el. Első összejövetelünkön a Biblia földrajzával ismerkedhetünk meg. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  próba
*
PÉNTEK Szeptember 27. De Paul Vince, Adalbert, Karola
19.30–22.00 KMÉM, amelyen Prof. dr. Máté Tóth András „Ügynökök az egyházban” címmel tart előadást.
*
SZOMBAT Szeptember 28. Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon
28-án és 29-én Kerületi akadályverseny Königsdorfban – Cserkészfoglalkozás
*
VASÁRNAP Szeptember 29. Mihály, Gábor, Ráfael főangyalok
15.30-tól Információs délután a Fatimába és Santiago de Compostelaba zarándoklóknak.
18.00-tól Nemzetek miséje a müncheni St. Georg-templomban (Milbertshofener Platz 2) a külföldi polgártársak hete alkalmából Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével. Szentbeszédének témája: „A rasszizmust felismerni, színt vallani”. Szeretettel várjuk híveinket.
- - -
Kiadó:     Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím:        D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.:         089 / 98 26 37 vagy 38; Fax: 98 54 19;
E-mail:     ukm_muenchen@yahoo.de
http://       www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
- - -