Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. március 24. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 8. (741.) szám

Húsvéti szentmisék
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.
 

 „Mit keresitek az élőt a holtak között?” – kérdi a feltámadás angyala az asszonyoktól (Lk 24, 5). Csodálatos viadallal megvívott élet és halál, s az élet meghalt vezére uralkodik élve. Vége az istengyilkosság eget-földet megindító keservének, a gyász és szomorúság napjainak: itt a győzelem és az örvendezés ideje. „Azok pedig félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve elhagyták gyorsan a sírt” (Mt 28, 8). Félelemmel ugyan, de még nagyobb örömmel ... A diadalmas élet örömhírét hirdeti húsvét éjjelének liturgiája, a húsvéti gyertya kigyúló fényessége, a felbúgó orgona, az újra hazatért harangok hangja és a ministránsok csengője, a pap háromszoros allelujája. Húsvét: a feltámadás örömhíre mindennek, amit meglegyintett a halál, de az élet igénye el nem hagyott; a télből tavaszba forduló természet, fagyos aggodalmaiból feltápászkodó ember, derékba tört sorsok, magukhoz térő bűnösök, a bűn és gonoszság meggyötörtjei és megalázottjai – mind hallgatják a jeruzsálemi asszonyok húsvéti öröméről szóló híradást és jóllaknak és megrészegülnek a szent öröm józan mámorától. (Nyíri Tamás)

Gesegnetes und frohes Osterfest!
Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

MÁRCIUS 24. VIRÁGVASÁRNAP
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise barkaszenteléssel és virágvasárnapi passióval  + Komlósi Antal l. ü.
Zsoltárválasz Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Kucsera János (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mt 26, 14–27. 66)
Orgonál és vezényel Sneff János

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingre-diente, Kerényi György – Ó, Jézus, Jézus, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szent Máté passiója vala-mint Menegali – Jézus, bűnbánat útja kórus-művével.
Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Atkáry Sigrid, Bácsalmásiné Kara Mária, Bártfay Éva, Billmayer Anna, Fesztini Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit;
Alt: Balogh Mária, Biergiesser Anikó, Horvát Julianna, Horváth Mária, Jánosi Margit, Kalmár Zsuzsanna, Lévai Katalin, Szüllő Mária, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet;
Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó, Tepfenhart József;
Basszus: Erli Ferenc, Geiger János, Melich Géza, Wetzstein Antal

Szólisták: Pfeiffer Ottó (Pilátus), Sneff János (Jézus), Mekker Árpád (Evangélista)

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!
*
MÁRCIUS 28. NAGYCSÜTÖRTÖK
18.30–18.55 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
19.00–20.00 Nagycsütörtök esti szentmise + Deli István l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Glatz Hajnalka (Kiv 12, 1–14; 1 Kor 11, 23–26; Jn 13, 1–15)
Orgonista és előénekes: Sneff János
*
MÁRCIUS 29. NAGYPÉNTEK
14.30-14.55 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
15.00-16.00 Nagypénteki szertartás a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának emlékére
Celebráns Merka János plébános
Lektor Váczy Ilona (Iz 52, 13–53, 12; Zsid 4, 14–16; 5, 7–9 Jn 18, 1–19)
Előénekes Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban, virágvasárnap, március 24-én; húsvéthétfőn, április 1-én és vasárnap, április 14-én 11.00-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns Merka János plébános.

MÁRCIUS 30. NAGYSZOMBAT – HÚSVÉTI VIGÍLIA
20.30–20.55 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
21.00–23.00  FELTÁMADÁSI SZENTMISE
Celebráns Merka János plébános
Lektor Glatz Hajnalka,  Váczy Ilona
Előénekes és orgonista: Sneff János
Közreműködik: Fazakas Endre – Exultet és Tepfenhart József – 139. zsoltár
Mise végén ételszentelés.
*
MÁRCIUS 31. KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSA
10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30  HÚSVÉTVASÁRNAPI  SZENTMISE
Zsoltárválasz  Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Goia Szilvia (ApCsel 10, 34a.  37–43; Kol 3, 1–4; Jn 20, 1–9)
Orgonál Sneff János
Mise végén ételszentelés.
*
ÁPRILIS 1. HÚSVÉTHÉTFŐ
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
Celebráns Ft. Fejős Ottó ny. főlelkész
Lektor Bozó Mária (ApCsel 2, 14. 22–33; Mt 28, 8–15)
Orgonál Sneff János
*
ÁPRILIS 7. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Celebráns Merka János plébános
Lektor dr. Susits Tamás (ApCsel 2, 42–47; 1 Pét 1, 3–9; Jn 20, 19–31)
Orgonál Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy gyorsan változó világunkban a család az élet forrása, a hit és az erkölcsi értékek iskolája legyen.
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
ÁPRILIS 14. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Mayer Magdolna, Francia Csaba l.ü. és a Czumbil család elhunyt tagjaiért
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Barbul László (ApCsel 2, 14.22–28; 1 Pét 1, 17–21; Lk 24, 13–35)
Orgonál Sneff János

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Március 22-től április 7-ig a húsvéti vakáció miatt szünetel csoportjaink munkája.
*
A 2002. március 17-i Missziótanács választáson közvetlenül megválasztott tanácstagok: Kucsera Judit (157), Balogh Mária (156), Rogge-Solti László (149), Jánosi Margit (138), Győry Márta (100), Józsa Péter (99), Zimmer Mária (98), dr. Kottra Gábor (91), Lévai Ágoston (81).
*
Április 5-én elsőpénteki beteglátogatás, 17.00–18.30 szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában.
* * *
HÉTFŐ Április 8.  Gyümölcsoltó Boldogasszony, Dénes, Valér
18.00–19.00 Missziótanácsunk alakuló gyűlése. Tisztelettel kérjük az új tagok pontos megjelenését.
19.00–21.30 Komámasszonyok – néptánccsoport
*
KEDD Április 9. Döme, Erhard
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő – néptánccsoport
*
SZERDA Április 10. Zsolt, Ezekiel
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságá-ban.
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös – néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Április 11.  Szaniszló, Glória, Leó
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Bibliakör, melyen a szentmiséről szóló sorozatunkat folytatjuk „A liturgikus magatartási formák lelki és történelmi háttere” címmel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
18.00–22.00  „Tájékoztató vámkérdésekről” – közérdekű előadás.
Dr. Kaizinger Tibor ezredes, a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokság Határügyi és Ügyeleti Főosztályának vezetője előadást tart a magyar vámtörvényről és válaszol a Bajorországban élő magyarok vámmal kapcsolatos kérdéseire (végleg hazatérő magyar állampol-gárok vámmentessége, gépjármű bevitele, gépkocsiútlevél, Magyarországon lévő ingatlan berendezése itteni használt bútorokkal, stb.).
*
PÉNTEK Április 12.  Gyula, Zénó, Sába
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
*
SZOMBAT Április 13. I. Márton pápa, Ida, Hermina
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
13.30–14.30 Bérmálási előkészítő
15.00–17.30 Cserkészet

- - -
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János, plébános
Kiadó:     Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím:        D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.:         089 / 98 26 37 vagy 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http://       www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
- - -