Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. március 17. ÉRTESÍTŐ19. évfolyam 6. (739.) szám

Nagyböjt 5. vasárnapja - Missziótanács választás

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről

Kossuth Lajos imája, melyet a kápolnai csatában elhunyt vitéz magyarok felett mondott.
(1849. február 27. után)

Felséges Úr! Árpád hadának Istene! Nézz alá csillag trónusodról könyörgő szolgádra, kinek ajkáról millióknak imája száll eged kárpitja felé, magasztalva áldani mindenhatóságodnak munkás erejét.
Istenem, felettem napod ég, térdem alatt elhullott hőseim s vitéz testvéreimnek csontjai nyugosznak, fejem felett kék az ég, lábom alatt pirossá lett a föld, ősapáink unokáinak szent vére által. Csak hadd égjen napod teremtő sugára, hogy a vér felett virág nőhessen, mert a porlandó tetemek koszorúk nélkül el nem hervadhatnak.
Isten! Ősapáim, népeknek nagy Istene! Hallgasd meg ezután is ágyunk torkainak bömbölő szózatát, melyben vitéz népeknek lelke mennydörög, széjjelzúzni az önkény bilincseket osztó vas karjait, mint szabad ember térdepelek ezen új temetőn véreim roncsolt tetemein, ily áldozatok után szentté válik földed, ha bűnös volt is, Istenem.
Szent Föld, szentelt sírhalmak felett rab népnek élni nem szabad, Atyám! Atyáknak nagy Atyja, milliók felett hatalmas Úr! Ég, föld s tengereknek mindenható Istene! E csontokbul már dicsőség nőtt, s nemzetem homlokán ragyog, a porokat szenteld meg a te kegyelmeddel, hogy ügyért elhunylott testvér bajnokok szentül nyugodjanak hamvaikban.
Ne hagyj el, csaták nagy Istene! Mert ha te vagy velünk, mi el nem veszhetünk, és népednek szent nevében legyen áldva mindenhatóságod. Ámen

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

MÁRCIUS 17. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről
MISEREOR
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és ifjúsági keresztúti ájtatosság
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise
+ Harsányi Sándor, elhunyt szülők és testvérek  l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi Margó (Ez 37, 12b–14; Róm 8, 8–11; Jn 11, 1–45)
Ministráns Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce); Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
1. Básti Rita
2. Belényesi Adél
3. Fábián-Lechli László
4. Glatz Hajnalka
5. Jánosi Margó
6. Józsa Lenke
7. Józsa Máté
8. Józsa Péter (ifj.)
9. Józsa Péter
10. Kiss Rolland
11. Kovács Erzsébet
12. Kovács Orsolya
13. Kováts Éva
14. Kováts János (ifj.)
15. Kováts Jutka
16. Major Bernadett
17. Ollé Ágnes
18. Polgár Gábor
19. Raith-Pócz Judit
20. Tóth Péter

Mise után  millenniumi dombormű megkoszorúzása és missziótanács választás
*
Március 19. Szent József ünnepe
18.30–19.30 Ünnepi szentmise szentbeszéddel
+ Moldován József  l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Balogh Mária
Orgonál Sneff János
*
MÁRCIUS 24. VIRÁGVASÁRNAP
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise barkaszenteléssel és virágvasárnapi passióval + Komlósi Antal l. ü.
Zsoltárválasz Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Kucsera János (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mt 26, 14–27. 66)
Ministráns Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonál és vezényel Sneff János
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingrediente, Menegali – Jézus, bűnbánat útja, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szent Máté passiója valamint Kerényi György – Ó, Jézus, Jézus kórusművével.

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Atkáry Sigrid, Bártfay Éva, Billmayer Anna, Fesztini Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit; Alt:Balogh Mária, Biergiesser Anikó, Horvát Julianna, Horváth Mária, Jánosi Margit, Kalmár Zsuzsanna, Lévai Katalin, Szüllő Mária, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó, Tepfenhart József; Basszus: Erli Ferenc, Melich Géza, Wetzstein Antal

Szólisták: Pfeiffer Ottó (Pilátus), Sneff János (Jézus), Mekker Árpád (Evangélista)

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

Magyar szentmise Rosenheimban virágvasárnap, március 24-én 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstr. 4.
Celebráns: Merka János plébános

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP Március 17. Patrik, Gertrúd, Patrícia
                                                 MISSZIÓTANÁCS VÁLASZTÁS
Szavazni lehet: személyesen, vasárnap, március 17-én a Damenstift-templomban a 10.30-kor kezdődő  szentmise után, vagy missziónk otthonában, az Oberföhringer Str. 40. szám alatt 17.00 óráig; levélben, beérkezési határidő március 17-én 17.00 óra.
A március 17-i missziótanács választáson egyházi közösségünkből jelölteti magát: Balogh Mária, Barbulné Zimmer Mária, Detre György, Győry Márta, Homok Erzsébet, Horváth Ferenc, Jánosi Margit, Járai Zsuzsa, Józsa Péter, dr. Kottra Gábor, Kucsera Judit, Laib Richard, Lévai Ágoston, Lévainé Somogyváry Katalin, Rogge-Solti László. Lásd fényképes melléklet!
*
HÉTFŐ Március 18.  Jeruzsálemi Cirill, Sándor, Ede
19.00–21.30 Komámasszonyok
*
KEDD Március 19. Szent József, Józsa, Bánk
10.00–12.00 ÉRTESÍTŐnk húsvéti számának borítékozása, melyhez híveink szíves segítségét kérjük.
18.30–19.30 Ünnepi szentmise Szent József tiszteletére a Damenstift-templomban (lásd előző oldal!)
*
SZERDA Március  20. Klaudia, Csák, Kötöny
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös
*
CSÜTÖRTÖK Március 21.  Benedek, Bence, Flüe-i Miklós
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Bibliakör, melyen a szentmiséről szóló sorozatunkat folytatjuk „A szentáldozás hatása” címmel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
*
PÉNTEK Március 22. Beáta, Izolda, Lea
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
19.00–21.00 A Családok fóruma és a Főkonzulátus szervezésében: „Magyarok fénye” – zenés történelmi áttekintés Szent Istvántól napjainkig – Dévai Nagy Kamilla és növendékei előadóestje.
A magyar népzene különleges, gitárkísérettel történő előadása fémjelzi a neves művésznő több évtizedes pályafutását. Ez a zenei-irodalmi est (himnuszok, virágénekek, kuruc kori dalok, balladák) már a világ több pontján megdobogtatta a magyar honfitársak szívét. Mindenkit szeretettel várunk.
*
SZOMBAT Március 23. Mongrovejói Turibiusz, Emőke, Ottó
* * *
Missziónk költségvetésének 2001-es elszámolása megtekinthető hivatali időben missziónkon március 18-tól 22-ig.
* * *
2002. február 24-én, a hivatalos templomi népszámlálás alkalmával, a Damenstift-templomban magyar szentmisénken rést vett 202 hívő, ugyanakkor a rosenheimi magyar szentmisén 38-an vettek részt.
* * *
Hálásan köszönjük híveink áldozatkész segítségét, mellyel február 28-án öku-menikus istentiszteletünk, és március 3-án nagyböjti lelkinapunk kivitelezését lehetővé tették.
* * *
Február 28-án, ökumenikus istentiszteletünkön a Bocskaikerti Magyar Egyházak XX. Századi Vértanúinak Ökumenikus Emléktemploma javára begyűlt összeg 82 Euro.
* * *
Zarándokoljon velünk Fatimába és Santiago de Compostelaba! 2002. október 3–9-ig  a Mária-jelenések 85. évfordulója alkalmából zarándoklatot szervezünk a portugáliai Fatimába és a spanyolországi Santiago de Compostelaba, Szent Jakab apos-tol sírjához, a kereszténység harmadik legnagyobb zarándokhelyéhez (lásd melléklet!). Részletes felvilágosítás és jelentkezés plébánosunknál a szentmisék után és hivatali időben missziónkon.
* * *
ELŐZETES: március 28., 19.00–20.00 nagycsütörtök esti szentmise; március 29., 15.00–16.00 nagypénteki szertartás; március 30., 21.00–23.00 húsvéti vigília, fel-támadási szentmise, ételszentelés; március 31., Húsvétvasárnap, 10.30–11.30 ünnepi szentmise, ételszentelés; április 1., Húsvéthétfő, 10.30–11.30 ünnepélyes szentmise.

- - -
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János, plébános
Kiadó:     Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím:        D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.:         089 / 98 26 37 vagy 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http://       www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
- - -