Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. május 12. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 11. szám

Húsvét 7. vasárnapja

Május a Szűzanya hónapja

 Boldogságos Szűz, az egész emberiség Édesanyja! Szerető gondoskodásodra bízzuk az egész világot. Járj közben értünk a világ megváltójánál: segítse az emberiséget az igazságosság, a szeretet, az önzetlen összefogás útján járni, a béke és a fejlődés felé.
Ősi hagyományt követve tárjuk eléd, jó Anyánk az egyes emberek ezernyi gondját-baját, hogy enyhítsd a szenvedéseket. Kezedbe tesszük a társadalmi és a nemzetközi élet válságait, ma még megoldatlan, sőt megoldhatatlannak látszó problémáit is. Jól tudod, Anyánk, hogy minden jóakaratú embert milyen mély aggodalom tölt el a nyomor, a munkanélküliség, az éhínség, a helyi és a világméretű feszültségből származó sokarcú veszedelem. Fordítsd felénk irgalmas szemedet! Hallgasd meg sok-sok keresztény nemzedék bensőséges imáját:
Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja, könyörgésünket megne vesd szükségünk idején…
Oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!
(A Szív,  97/3, 106. o.)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

MÁJUS 12. HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Pavlovics Szlobodán l. ü.
Zsoltárválasz Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Jánosi Margit (ApCsel 1, 12–14; 1 Pét 4, 13–16; Jn 17, 1–11a)
Orgonista Sneff János
*
MÁJUS 19. PÜNKÖSDVASÁRNAP (Renovabis)
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a népért
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Rehák Erzsébet (ApCsel 2, 1–11; 1 Kor 12, 3b–13; Jn 20, 19–23)
Közreműködik a szatmárnémeti Zárda-templom „Schola Mariana” kórusa
Szabó Mária vezetésével. Műsor: Lásd melléklet!
*
Május 20. Pünkösdhétfő
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Hajek Ferenc l. ü.
Zsoltárválasz Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Bozó Mária (ApCsel 2, 1–11; 1 Kor 12, 3b–13; Jn 20, 19–23)
Orgonista Sneff János
*
MÁJUS 26. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Rehák Erzsébet (Kiv 34, 4b–9; 2 Kor 13, 1113; Jn 3, 16–18)
Orgonista Sneff János
*
Május 30. Úrnapja: Krisztus Szent Teste és Vére
8.00 órakor ünnepélyes szabadtéri szentmise a Marienplatzon Friedrich
Wetter bíborosunkkal, bajor kormányunk és fővárosunk vezetőivel és polgáraival, kb. 8.45-kor úrnapi körmenet (Dienerstr. – Ludwigstr. – Ludwigs-Kirche, és vissza: Theatinerstr. – Maffeistr. – Promenadenplatz – Frauenkirche), kb. 11.00-kor befejezés a müncheni dómban, s aztán a dóm előtt felállított pódiumon zenés ünnepi műsor.

18.30–19.30  ünnepélyes szentmise szentbeszéddel a Damenstift-templomban
 + Raics Miklós, Piroska és Margaréta l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Balogh Mária (Mtörv 8, 2–3; 1 Kor 10, 16–17; Jn 6, 51–58)
Orgonista Sneff János

JÚNIUS 2. ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a Büchl és Palotay család elhunyt tagjaiért
Zsoltárválasz Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd le rólam.
Celebráns Merka János  plébános
Lektor Váczy Ilona (Mtörv 11, 18. 26–28. 32; Róm 3, 21–28; Mt 7, 21–27) Orgonista Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a világvallások készek legyenek a dialógusra és ezáltal a békét szolgálják.
*
JÚNIUS 9. ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
Celebráns dr. Cserháti Ferenc  delegátus
Lektor Goia Szilvia (Oz 6, 3–6; Róm 4, 18–25; Mt 9, 9–13)
Orgonista Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,
vasárnap, május 12-én, pünkösdhétfőn, május 20-án, vasárnap, május 26-án és június 9-én 11.00-kor
a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Május 13.  Szervác, Imelda, Imola
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Május  14.  Bonifác, Gyöngyi, Gyöngyvirág
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Május 15.  Zsófia, Szonja, Médea
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart (kivételesen, most az egy alkalommal) missziónk kápolnájában az Oberföhringer Str. 40. szám alatt.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Május 16.   Nepomuki János, Botond, Mózes
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, melynek keretében Ruisz Dorottya cserkésztiszt, történelem–angol szakos egyetemista tart diavetítéssel egybekötött úti beszámolót „India: Himalája és sivatag” címmel. Az előadás előtt tea, kávé, és süteményfogyasztás mellett baráti társalgás. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
19.00–21.00 Missziótanács gyűlés
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  próba
*
PÉNTEK Május  17.  Paszkál, Ditmár, Szalók, Dobát
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
 

Május 18-tól június 2-ig a pünkösdi szünidőre való tekintettel missziónk hivatala zárva.

Május 18-tól 25-ig cserkészcsapattábor Menersbergben.

Május 24-én 19.30–22-ig összejövetelt rendez a KMÉM – Pax Romana müncheni csoportja, melyen özv. Mészöly Miklósné Polcz Alaine, a hazai hospice-morgalom egyik megalapítója „Az élet és a halál összefüggései” címmel tart előadást. Társrendező a Müncheni Magyar Intézet.

Május 30-án Úrnapi körmenet a Marienplatzon és a Ludwigstraßen. A körmenet 8.00 órakor kezdődik szabadtéri szentmisével a Marienplatzon, dr. Friedrich Wetter bíboros vezetésével. Rossz idő esetén a szentmise a dómban lesz és a körmenet elmarad.
* * *
HÉTFŐ Június 3.  Lwanga Károly és társai, Klotild
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Június 4. Bulcsú, Kerény
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Június 5.  Bonifác, Fatima, Reginald
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Június 6.  Norbert, Cintia
Egyházközségi zarándoklat Altöttingbe, a „Fekete Madonna” híres búcsújáró helyhez. Indulás: pontosan 8.30 órakor az Alten Botanischer Garten – Elisenstr. – Neptun szökőkúttól Straub Ádám autóbuszával. A kegykápolnában tartott rövid áhítat után 10.30-kor szentmise a Szent Fülöp és Szent Jakab plébániatemplomban, majd Altötting többi nevezetességének megtekintése. 12.30-kor ebéd Neuöttingben saját költségre. Délután kirándulás Wasserburgba. Visszaérkezés Münchenbe 18.00 körül. Utazási díj 11,- Euro személyenként. Jelentkezés az utazási költség befizetésével missziónkon, vagy szentmisék után a plébánosnál. Szenior Klub és Rózsafüzér Társulatunk tagjainak díjtalan.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  próba
*
PÉNTEK Június 7.  Jézus Szíve ünnepe, Róbert, Fülöp diakónus, Grácia
Elsőpénteki beteglátogatás
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
*
SZOMBAT Június 8. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Medárd, Helga
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
13.30–14.30 Bérmálási előkészítő
15.00–17.30 Cserkészet
* * *
ELŐZETES: Június 16-án bérmálás, 22-én 18.00-kor a Damenstift-templomban főpapi szentmise keretében Engelbert Siebler segédpüspök új plébánosunkat ünnepélyesen hivatalba iktatja. Mise után ünnepi műsor és fogadás missziónkon. Június 30-án Majális.
- - -
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
Kiadó:     Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím:        D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.:         089 / 98 26 37 vagy 38; Fax: 98 54 19;
E-mail:     ukm_muenchen@yahoo.de
http://       www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
- - -

Melléklet

A szatmárnémeti Zárda-templom „Schola Mariana” kórusának vendégszereplése a müncheni Damenstift-templomban,
pünkösdvasárnap, 2002. május 19-én 10.30 órakor

Kezdetre: Leo Hassler – Ünnepre jöttünk

Kyrie:  Bárdos L. – Mercedes mise

Gloria:  Bárdos L. – Mercedes mise

Zsoltár: 54. zsoltár – Reám az Úrnak lelke leszállt

Alleluja: G. O. Pitoni – Laudate Dominum

Felajánlásra: Veni Sancte Spiritus – magyarul, a Corner-kódexből

Sanctus: Bárdos L. – Mercedes mise

Agnus Dei: Bárdos L. – Mercedes mise

Áldozásra: Mozart – Ave verum

Hálaadásra: Charpentier – A trombita hangja harsan

Áldás után: Rövid koncert:

1. Arcadelt – Ave Maria
2. L. v. Beethoven – Ó nagy Isten
3. Dan Mizrahim – Ave Maria
4. Spirituálé – Zúgj hullám
5. T. L. Victoria – Ave Maria
6. D. d. Marzi – Dio del Ciello
7. Verdi – Rabszolgák kórusa a Nabuccóból
8. Bartók Béla – Este

Orgonista: Szabó Noémi, vincés nővér

Kórusvezető: Szabó Mária