Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. június 22. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 13. szám

Pontifikalamt mit Seiner Exzellenz, dem Hochwürdigsten Herrn Weihbischof Engelbert Siebler
aus dem Anlaß der feierlichen Amtseinführung von Pfarrer Johann Merka
in der Damenstiftskirche, Damenstiftstr. 1, 80333 München

Herzlich willkommen Eure Exzellenz, Hochwürdigster Herr Weihbischof ENGELBERT SIEBLER!

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

Június 22. Merka János plébános ünnepélyes hivatalba iktatása
18.00–19.00 Ünnepélyes főpapi szentmise beiktatási szertartással
Celebráns Őexcellenciája ENGELBERT SIEBLER segédpüspök
Koncelebrál dr. Cserháti Ferenc, Mariano Bečan, Fejős Ottó, Vik János, Merka János
Asszisztál Marek Lange diakónus és Oswald Faber titkár
Lektor Győry Márta (Róm 5, 12–15; Mt 10, 26–33)
Közreműködnek: Patrona Hungariae Énekkarunk, Hétvégi Magyar Iskolánk tanulói és Cserkészeink.

*
JÚNIUS 23. ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc  delegátus és Merka János plébános
Lektor Jánosi Margit (Jer 20, 10–13; Róm 5, 12–15; Mt 10, 26–33)
Orgonista Sneff János

*
Június 26. Szerda
18.30–19.30 Előesti mise prédikációval Szent László király tiszteletére
Celebráns Merka János plébános
Lektor Balogh Mária
Közreműködik a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) templom 80 tagú Ének-Zenekara Tardy László karnagy vezetésével.
Szentmise után: egyházzenei hangverseny a Családok fóruma társrendezésében.

*
JÚNIUS 30. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
a Schlenker, Stirbl, Martino és Homok család elhunyt tagjaiért
Zsoltárválasz Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Váczy Ilona (2 Kir 4, 8–16a; Róm 6, 3–11; Mt 10, 37–42)
Orgonista Sneff János

*
JÚLIUS 7. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a Törő család elhunyt tagjaiért
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi András (Zak 9, 9–10; Róm 8, 9–13; Mt 11, 25–30)
Orgonista Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a művészi tehetséggel megáldott emberek által a teremtett világban Isten szépségét és jóságát újra felismerjük.
 

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

SZOMBAT Június 22. Paulinusz,, Fisher János, Morus Tamás
19.30–22.00 Merka János plébánosunk ünnepélyes hivatalba iktatása.
Ünnepi műsor és fogadás missziónkon.
*
HÉTFŐ Június 24.  Keresztelő János születése, Iván, Levente
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Június 25. Vilmos, Vilma, Viola
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Június 26.  Alexandriai Cirill, János és Pál
10.00–13.00 Az idegen nyelvű missziók vezetőinek megbeszélése Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével missziónk nagytermében.
18.30–19.15 Előesti mise prédikációval Szent László király tiszteletére a Damenstift-templomban (Lásd előző oldal!)
*
CSÜTÖRTÖK Június 27.  László király, Sámson, Ulászló
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  próba
*
PÉNTEK Június 28. Iréneusz, Irén, Loretta
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
*
SZOMBAT Június 29. Péter és Pál apostolok, Judit, Emma
11.00–11.45 Oláj Katalin és Herling József jegyesek házasságkötése a Damenstift-templomban.
13.00–20.00 Zártkörű rendezvény missziónk nagytermében.
*
VASÁRNAP Június 30. A római egyház első vértanúi, Pál
13.00–21.00 Egyházközségi MAJÁLIS Grünwaldban a Hubertusstr. 22. szám alatti egyházmegyei parkban (lásd meghívók!).

HÉTFŐ Július 1.  Tihamér, Áron, Annamária
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD  Július 2. Sarlós Boldogasszony, Ottó
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Július 3. Tamás apostol, Kornél
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk pró-bája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Július 4.  Portugáliai Erzsébet, Izabella
*
PÉNTEK Július 5. Zaccaria Antal, Emese, Sarolta, Filoména
Elsőpénteki beteglátogatás
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
19.00–21.30 Magyar Caritas Szolgálat hatóságilag bejegyzett egyesületünk rendkívüli ülése
*
SZOMBAT Július 6. Goretti Mária, Csaba, Tilda, Izajás
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
* * *
ELŐZETES: Július 13-án a Magyar Klub és a Bibliakör közös évadzáró ünnepsége szalonnasütéssel, 18-án Szeniorok Klubja, 20-án Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet; Patrona Hungariae Énekkar és az Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes zártkörű nyári partija, 21-én tanévzáró szentmise (Te Deum).
- - -
Schönberger Gabriella és Czellár Zsolt jegyesek 2002. augusztus 10-én a túrterebesi római katolikus templomban házasságot kötnek.
- - -
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
Kiadó:     Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím:        D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.:         089 / 98 26 37 vagy 38; Fax: 98 54 19;
E-mail:     ukm_muenchen@yahoo.de
http://       www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
- - -
MEGHÍVÓ

A müncheni Magyar Katolikus Misszió

2002. június 30-án, vasárnap 13.00–21.00-ig egyházközségi M A J Á L I S T rendez Grünwaldban, a Hubertusstraße 22. szám alatti egyházmegyei parkban, a Bavaria filmstúdió szomszédságában.

Népünnepély jellegű egyházközségi találkozónkon vidám zene, tánc és nótázás mellett lehet szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és kolbászt sütni. Hozzávaló kapható a helyszínen Gonda Mihálynál.

A Majálison közreműködnek Hétvégi Magyar Iskolánk tanulói és cserkészeink, fellépnek táncosaink.

A szép és tágas játszótéren bábszínházat és ügyességi vetélkedőket szervezünk a gyerekeknek. A játékos kedvű nagyok és kicsik idén is szerencsét próbálhatnak a tombolán, a labdarúgó csapatok barátságos mérkőzéseket vívhatnak a „Majális 2002” kupáért. Várjuk a csapatok benevezését és a megfelelő tombolatárgyakat missziónkon.

21.00-kor záróra: égő fáklyafénynél bevonjuk a zászlót és elénekeljük a Himnuszt.

Szép nyári ünnepségünkre sok szeretettel várjuk a Münchenben és környékén élő magyarokat, felekezetre és felfogásra való tekintet nél-kül, bajor barátaikkal együtt.
Tekintettel a kiváló helyszíni lehetőségeinkre Majálisunkat rossz idő esetén is megtartjuk.

A Majális színhelye megközelíthető a hátlapon felvázolt útvonalon.

Szívélyes meghívással és lelkipásztori üdvözlettel

Merka János plébános