Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. július 7. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 14. szám

Évközi 14. vasárnap

A kicsinyek tudománya

Az evangélium olyan célt állít elénk, amely felülmúl minden földi eredményt, sikert, értéket. Nem egy kiharcolt bajnokság győztes dobogójára állít, hanem a végtelen magasságokba emel minket. Azt ígéri, hogy az emberi erővel elérhetetlent is elérhetjük Isten kegyelmével. Csak ez a cél tud igazán kielégíteni bennünket. Ezt írja meg Simon István nagyszerű versében: Az embernek semmi sem elég, amit a földön elérhet, hiszen
„Ha testében az oxigén
végsőt sercenve leég,
Azt kiáltja: Nem volt elég”.
Az evangélium olyan biztatást ad, amit a legnagyobb földi tragédia sem tud tönkretenni. Olyan kapcsolatteremtést hoz, amihez semmiféle földi szövetség, vérszerződés, összefogás nem fogható: Istenhez, a leghűségesebb, a szeretetében, gazdagságában és jóságában soha nem fogyatkozó Atyához köti az embert. Ehhez képest nemcsak a földi tudás, de bármilyen földi tekintélyhez való kötődés is pelyva értékűvé sorvad. Elveszíthetjük a „valamit”, hogy megmaradjon számunkra a „minden”: az Isten.

Vasárnapi könyvünk, A-év, 235. o.

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚLIUS 7. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a Törő család elhunyt tagjaiért
Zsoltárválasz Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké.
Celebráns P. Tuba Iván SCHP és Merka János plébános
Lektor Jánosi András (Zak 9, 9–10; Róm 8, 9–13; Mt 11, 25–30)
Orgonista Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a művészi tehetséggel megáldott emberek által a teremtett világban Isten szépségét és jóságát újra felismerjük.
*
JÚLIUS 14. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Pintácsi Margit, valamint  +Miklós Erzsébet, Lajos és fiúk József l. ü.
Zsoltárválasz Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc  delegátus
Lektor Jánosi Margit (Iz 55, 10–11; Róm 8, 18–23; Mt 13, 1–23)
Orgonista Sneff János
*
JÚLIUS 21. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30 Tanévzáró ifjúsági mise (Te Deum) + Tölgyesi Mihály l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Glatz Hajnalka (Bölcs 12, 13. 16–19; Róm 8, 26–27; Mt 13, 24–43)
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kovács János vezetésével és Patrona Hungariae Énekkarunk Kisdi/Fojtényi – Szentlélek Isten szállj reánk, Mozart – Alleluja kánon és Halmos László – Magnificat művével Sneff János vezetésével.
*
Július 24. Szerda
18.30–19.15 Szentmise prédikációval Árpád-házi Szent Kinga tiszteletére
Celebráns Merka János plébános
Lektor Balogh Mária
Orgonista Sneff János
*
JÚLIUS 28. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Reizer Pál megyéspüspök l. ü.
Zsoltárválasz Törvényedet szívből szeretem,* én Uram, Istenem.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc  delegátus
Lektor Kucsera János (1 Kir 3. 5. 7–12; Róm 8, 28–30; Mt 13, 44–52)
Orgonista Sneff János
Mise után a keresztség szentségében részesül: Wolf Alexandra Josepha

Magyar szentmise Rosenheimban,  vasárnap, július 14-én és 28-án 11.00-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Július 8.  Edgár, Jenő, Ellák
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Július 9. Lukrécia, Hajna, Vera, Koppány
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Július 10.  Amália, Alma
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Július 11.   Benedek, Európa fővédőszentje, Nóra, Lili, Olga
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  próba
*
PÉNTEK Július 12. Izabella, Nelli, Dalma
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
19.30–22.00 Széchenyi Kör: Kocsárdi Levente temesvári színművész „Marmeladov” című monodrámája, Dosztojevszkij „Bűn és bűnhődés” című regénye alapján. Mindenkit szeretettel várunk.
*
SZOMBAT Július 13.  Henrik, Jenő, Erneszta
18.00–22.00 Bibliakörünk és Magyar Klubunk látogatóinak évadzáró szalonnasütése missziónk kertjében. Kenyérről, szalonnáról és hagymáról gondoskodunk. Italok a helyszínen önköltségi áron kaphatók.
*  *  *
HÉTFŐ Július 15.  Bonaventura, Henrik, Egon, Roland
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Július 16.  Kármelhegyi Boldogasszony, Valter
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Július 17.  Zoerard-András és Benedek, Endre, Elek, Sarolta
12.00 órától  missziónk hivatala zárva, érsekségünk idegen nyelvű lelkipásztori dolgozóinak nyári találkozója miatt – Freisingban.
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Alten Clubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Július 18.  Hedvig, Frigyes, Arnold, Milán
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának évadzáró találkozója „Kerti parti” címmel missziónkon.  Partink hozzávalóiról gondoskodunk.
Az évad végén hálásan köszönjük Luschies Mária, Ramsay Erzsébet és Wiedra Monika főrendezőink készséges helytállását, a klubtagok finom süteményeit és nagylelkű anyagi hozzájárulását összejöveteleink költségének fedezéséhez.
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes  főpróba
*
PÉNTEK Július 19. Emília, Arany, Stella, Arzén
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában.
Köszönetet mondunk Rogge-Solti Katalinnak szorgos fáradozásaiért Imakörünk szervezésében.
17.00–18.30 Színkör fiataloknak – Fejér Istvánnak Isten fizesse meg minden fáradozását.
*
SZOMBAT Július 20. Illés, Margarita, Marina
12.00–15.00 Tanévzáró Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással,
15.00–17.30  Cserkészfoglalkozás.
Hálásan köszönjük Balla Noémi, Járai Zsuzsa, Józsa Lenke, Lengyel Katalin, Varga Diána, Vastag Erzsébet és Winkler Márta áldozatos munkáját, melyet iskolánk érdekében a tanév folyamán kifejtettek, valamint Dóry Emese és Szabó Iván csapatparancsnokainknak a cserkészhez méltó helytállást.
18.00–22.00 Patrona Hungariae Énekkarunk és Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk közös évadzáró zártkörű partija missziónk kertjében.
Köszönjük énekeseinknek, valamint Jussel Ottó, dr. Kováts János és Sneff János kórusvezetőknek és orgonistáinknak a helytállását és sikeres közreműködését szentmiséinken.
* * *
HÉTFŐ Július 22.  Mária Magdolna, Magdaléna
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Július 23.  Brigitta, Lenke
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Július 24.  Árpád-házi Kinga, Krisztina
18.30–19.15 Szentmise a Damenstift-templomban (lásd előző oldal!)
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Július 25.   Id. Jakab apostol, Kristóf
*
PÉNTEK Július 26.  Joakim, és Anna, Anikó, Anita
18.30–22.00 Családok fóruma: A zene szerepe a nevelésben, nyári programok előkészítése, szalonnasütés. Tisztelettel köszönjük Kucsera Judit odaadó fáradozásait a Családok fóruma szervezésében.
*
SZOMBAT Július 27.  Olga, Árvácska
* * *
Köszönet illeti mindazok fáradozásait és közreműködését, akik plébánosunk ünnepélyes beiktatásakor, a Mátyás-templom kórusának látogatásakor és Majálisunk alkalmával segítségünkre voltak.
* * *
Egyházközségi Majálisunkon a tombolajegyek eladásából 217,48 Euro, a sütemények és kávé árusításából 249,50 Euro, összesen 466,98 Euro gyűlt össze. A Majális kiadásainak összege 109,40 Euro.
- - -
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
Kiadó:     Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím:        D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.:         089 / 98 26 37 vagy 38; Fax: 98 54 19;
E-mail:     ukm_muenchen@yahoo.de
http://       www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
- - -