Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. július 28. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 15. szám

Minden ember boldog akar lenni

A legtöbben a távolban keresik, a munkában vagy a nyaraláson, de elég gyakran nem találják se itt, se ott. Ezért kételkednek abban, hogy létezik egyáltalán boldogság. A boldogság nem a messzeségben van, nem a tengereken túl, hanem inkább saját magunkban. Boldogság csak az Istennel való találkozásban van, mert ő az emberi szív gyakran betemetett mélységében lakozik. Ha ott megtalálod, akkor a boldogsággal megtapasztalod a gazdagságot, a szabadságot és a békét. És ugyanakkor mások számára „útmutató” lehetsz a boldogság felé.

*
Nyár, napsugár, tenger, édes semmittevés… Csak a csodálatos halfogást kell még gyakorolnom egy kicsit.

A boldogság szigetéről kellemes vakációt, jó pihenést kíván mindenkinek

missziónk munkatársi közössége
MAGYAR SZENTMISÉK
2002. július 28-tól szeptember 15-ig a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚLIUS 28. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Reizer Pál megyéspüspök l. ü.
Zsoltárválasz Törvényedet szívből szeretem,* én Uram, Istenem.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Kucsera János (1 Kir 3. 5. 7–12; Róm 8, 28–30; Mt 13, 44–52)
Orgonista Sneff János
Mise után  a keresztség szentségében részesül: Wolf Alexandra Josepha

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, július 28-án 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

AUGUSZTUS 4. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Moldován József l. ü.
Zsoltárválasz Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Goia Szilvia (Iz 55, 1–3; Róm 8, 35–39; Mt 14, 13–21.)
Orgonista Wagner-Harlin Theodora
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a környező világ – mint minden embernek adatott isteni ajándék – tisztelete növekedjék az emberek tudatában és a világ közvéleményében egyaránt.
*
AUGUSZTUS 11. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Horváth Teréz, Illés és Aranka l. ü.
Zsoltárválasz Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,* és üdvösségünket add meg nékünk!
Celebráns Merka János plébános
Lektor Rehák Erzsébet (1Kir 19, 9–13; Róm 9, 1–5; Mt 14, 22–33)
Orgonista Wagner-Harlin Theodora
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
AUGUSZTUS 15. NAGYBOLDOGASSZONY
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Valenta Károly l. ü.
Zsoltárválasz Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.
Celebráns Vik János plébános helyettes
Lektor Glatz Hajnalka (Jel 11, 19a; 12, 1–6; 1 Kor 15. 20–27c; Lk 1, 39–56)
Orgonista Wagner-Harlin Theodora
*
AUGUSZTUS 18. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP, SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz Légy áldott, Szent István király!
Celebráns Vik János plébános helyettes
Lektor Glatz Hajnalka (Péld 4, 10-27; Ef 4, 17-24; Mt 7, 24-29)
Orgonista Wagner-Harlin Theodora
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
AUGUSZTUS 25. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!
Celebráns Vik János plébános helyettes
Lektor Váczy Ilona (Iz 22, 19–23; Róm 11, 33–36; Mt 16, 13–20)
Orgonista Wagner-Harlin Theodora
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
SZEPTEMBER 1. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Császár István és András l. ü.
Zsoltárválasz Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
Celebráns Vik János plébános helyettes
Lektor Goia Szilvia (Jer 20, 7-9; Róm 12, 1-2; Mt 16, 21-27)
Orgonista Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a katolikus iskolák fiataljai hitükben megerősítést és egészséges életszemléletet kapjanak.
*
SZEPTEMBER 8. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Császár István és Schwarzkopf János l. ü.
Zsoltárválasz Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű."
Celebráns Vik János plébános helyettes
Lektor Zsákai Rozália (Ez 33, 7-10; Róm 13, 8-10; Mt 18, 15-20)
Orgonista Sneff János
Mise után a keresztség szentségében részesül: Járomi Jean-Pierre
*
SZEPTEMBER 15. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Császár István l. ü. és a Geng család elhunyt tagjaiért
Zsoltárválasz Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Győry Márta (Sir 27, 30–28, 7; Róm 14, 7–9; Mt 18, 21–35)
Orgonista Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében

KÖZLEMÉNYEK

Augusztus 1-től szeptember 16-ig iskolai szünidő Bajorországban. Missziónkon szünetel a csoportok munkája.
*
Pénteken, augusztus 2-án elsőpénteki beteglátogatás. 17.00–18.30-ig elsőpénteki szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában.
*
Mekker Árpád lelkipásztori munkatársunk nyári szabadságon van július 29-től augusztus 30-ig, Varga Katalin titkárnő  augusztus 6-tól 30-ig, Merka János plébános augusztus 13-tól szeptember 10-ig. Plébánosunk helyettese Ft. Vik János, aki hivatalunkban elérhető hétfőtől péntekig 10.00–15.00-ig.
*
Csütörtökön, szeptember 12-én 10.00–12.00-ig borítékozzuk ÉRTESÍTŐnk őszi számát és karitász levelünket missziónk nagytermében. A nem nehéz munkához Híveink önkéntes segítségét kérjük. Előre is hálásan köszönjük szíves segítségüket.
*  *  *
ELŐZETES: szeptember 19-én Szeniorok Klubja, 20-án szentmise, szentségimádás, Imakör, Missziótanács gyűlés, 21-én Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás, 22-én tanévnyitó ifjúsági szentmise.
- - -
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános
Kiadó:     Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím:        D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.:         089 / 98 26 37 vagy 38; Fax: 98 54 19;
E-mail:     ukm_muenchen@yahoo.de
http://       www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
- - -