Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002.január20. ÉRTESÍTŐ 19.évfolyam2. (735.) szám

Évközi 2. vasárnap – Családok vasárnapja

Keresztény vallásunk kihangsúlyozza Isten szeretetének a szülőkben való megjelenését, s ezzel valóban magas értékszintre emeli tekintélyüket és méltóságukat. Ez a gondolat az ószövetségi és újszövetségi választott nép szülőtiszteletének legmélyebb gyökere.

A tisztelet nem lehet üres érzés. Lélekből fakad, de tettekben kell megmutatkoznia. A hanghordozásban, ahogy valaki anyjával beszél. A figyelemben, amit szülei irányában tanúsít. A testtartásban – s ezért méltatlan dolog csak „félvállról" beszélni a szülőkkel. Az anya által készített ebéd megköszönésében, talán őszinte megdicsérésében. Az otthoni viselkedésben: akár abban is, hogy a tisztára takarított szobába nem megyünk be sáros cipővel. Felnőtt gyermek megvárja étkezésnél, hogy szülei előbb szedjenek a tálból.

Megmutatkozik e tisztelet a szülőkről való beszédben is. Észrevétlen törést okoz, mely azonban egyre tágulhat, ha az ember ismerőseinek, barátainak csak úgy beszél szüleiről, hogy „az öregeim".

A tiszteletnek és szeretetnek egyik legfontosabb megnyilatkozása az engedelmesség. Nagykorú önállóságot el nem ért gyermeknél teljesnek és egyértelműnek kell lennie.

Másik formája a szülőknek kijáró megbocsátás. A gyermek szemét nem kerülheti el az erkölcsi gyengeség, amit szüleinél tapasztal. De ilyenkor is a szülőkre tekintő szem szeretetbe legyen ágyazva, s így értékes vakság jön létre, amely nem nagyon veszi észre a hibákat, de érettük sok áldozatra készen áll.

Ugyancsak jelentős szerepet játszik az áldozatkészség, mely senkit sem ment fel az áldozatoktól.

A tisztelet és szeretet mindig megtalálja az utat ahhoz, hogy a szülőkhöz fűződő kapcsolatban értékes és nemes lélekről tehessünk tanúságot. Leleményességre sugall bennünket a szeretet.
 

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JANUÁR 20. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP - CSALÁDOK VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise a szülők iránti tiszteletről a Schmidt és a Pintér család elhunyt tagjainak l. ü.
Celebráns Merka János, a MKM megbízott vezetője
Lektor Básti Rita (Iz 49, 3. 5–6; 1 Kor 1, 1–3; Jn 1, 29–34)
Ministráns Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce); Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
JANUÁR 27. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz Világosságom az Isten, * üdvözít engem.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Jánosi András (Iz 8, 23b–9, 3; 1 Kor 1, 1013. 17; Mt 4, 12–23)
Ministráns Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonál Sneff János
Mise után a keresztség szentségében részesül Diekötter Krisztina Hildegard Emese
*
FEBRUÁR 3. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Dr. Cserháti Ferenc, volt plébánosunk búcsúztatása
10.00–10.25 Rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a katolikus kórházak kitűnjenek a szenvedés elleni harcban, és az evangélium szellemében síkra szálljanak az emberek életéért és méltóságáért.
10.30–11.30 Hálaadó szentmise +Szamosi Miléva l. ü.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus és Merka János, a MKM megb. vezetője
Lektor Győry Márta (Szof 2, 3; 3, 12–13; 1 Kor 1, 26–31; Mt 5, 1–12a)
Ministráns Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce); Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Jubilate és Magnificat, Werner Alajos – O salutaris hostia kórusművekkel

Mise után Balázs-áldás

12.30–15.00 Ünnepi műsor és fogadás a misszión

Magyar szentmise Rosenheimban vasárnap, január 27-én 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstr. 4. Celebráns: Merka János, a MKM megbízott vezetője.
 

EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Január 21.  Ágnes, Agnéta, Inez
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Január 22. Vince, Anasztáz, Artúr
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Január 23. Emese, Emerencia, Zelma
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK Január 24. Szalézi Ferenc, Vera
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, Ramsay Győző: Anekdoták és adomák IX.

PÉNTEK Január 25. Pál megtérése, Saul, Henrik
17.00–18.30 Színkör
18.30–21.00 Családok fóruma, Farsang – vidám est

SZOMBAT Január 26. Timóteusz és Titusz, Paula, Vanda
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
19.30–24.00 Komámasszonyok zártkörű farsangja
* * *
HÉTFŐ Január 28.  Aquinói Tamás, Karola, Petra
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Január 29. Adél, Valér
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Január 30. Martina, Jácinta
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Január 31. Bosco János, Marcella
19.00–21.00 Ökumenikus bizottsági gyűlés

PÉNTEK Február 1. Ignác, Gitta, Szevér
Elsőpénteki beteglátogatás
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Színkör
19.30–22.00 KMÉM, Müncheni Magyar Intézet, dr. Somfai Béla SJ: Az őssejtkutatás és a bioetika

SZOMBAT Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatása, Kata, Karolina

VASÁRNAP Február 3. Balázs, Oszkár, Linda
12.30–15.00 dr. Cserháti Ferenc, volt plébánosunk búcsúztatása, ünnepi műsor, fogadás
 

KÖZLEMÉNYEK

Szerdán, január 23-án és 30-án 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságában; missziónkon a 16.00 órakor kezdődő német nyelvtanfolyam után, 19.00–21.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba. Az új év kezdete kedvező alkalom új énekesek csatlakozására. Szeretettel várjuk jelentkezésüket.
*
Csütörtökön, január 24-én 14.00–17.00-ig egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának farsangi délutánja missziónk nagytermében. Találkozónkon Ramsay Győző, a SzER volt munkatársa „Anekdoták és adomák IX" című, 1992-ben elkezdett szórakoztató műsorával, a résztvevők a magukkal hozott jókedvvel és talán farsangi jelmezükkel is igyekeznek vidám hangulatot kelteni. A klubtalálkozó előtt 13.45–14.15-ig szentmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
*
Pénteken, január 25-én és február 1-én 17.00–18.30-ig Színkör fiataloknak missziónk nagytermében.

Ugyancsak pénteken, január 25-én 18.30–21.00-ig Családok fórumának találkozója missziónk nagytermében „Farsang – vidám est" címmel. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket gyermekeikkel.
*
Szombaton, január 26-án missziónkon 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, 15.00–17.30-ig cserkészfoglalkozás.
* * *
Csütörtökön, január 31-én 19.00–21.00-ig missziónk nagytermében ökumenikus bizottsági gyűlést tartunk és előkészítjük február 28-ra kitűzött ökumenikus istentiszteletünk rendjét. Szeretettel várjuk a bizottság református és katolikus tagjait.
*
Pénteken, február 1-én elsőpénteki beteglátogatás, 17.00–18.30-ig szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében, missziónk házi kápolnájában.
Ugyancsak pénteken, február 1-én 19.30–22.00-ig a KMÉM Müncheni Csoportja és a Müncheni Magyar Intézet meghívására dr. Somfai Béla SJ, szegedi és torontói morálteológiaprofesszor „Az őssejtkutatás és a bioetika" címmel tart előadást missziónk nagytermében.
*
Vasárnap, február 3-án dr. Cserháti Ferenc, volt plébánosunk búcsúztatása a 10.30-kot kezdődő ünnepi szentmise keretében a Damenstift-templomban. 12.30-tól fogadás a misszión.
* * *
ELŐZETES: február 7-én Bibliakör, 13-án hamvazószerda, 14-én Szeniorok Klubja, 28-án ökumenikus istentisztelet.
Február 9-én, szombaton 19.00–24.00-ig egyházközségi, jótékonysági farsangi bál vacsorával missziónk nagytermében. Közreműködik a Hapy Band zenekar. Belépődíj (vacsorával, zenével): 12,- EURO, gyermekeknek 8,- EURO. Jelentkezés missziónkon, amíg hely van.

2002. március 17-én missziótanács választásra kerül sor. Jelöltetheti magát március 3-ig minden 16. életévét betöltött, missziónk területén bejelentett lakhellyel rendelkező, katolikus hitét gyakorló, magyar keresztény, aki felelősséget érez egyházi közösségünkért, és kész tevékenyen közreműködni üdvösséget és világot szolgáló feladatában.

Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János, a MKM megbízott vezetője
Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím: D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http:// www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission