Müncheni Magyar Katolikus Misszió
ÉRTESÍTŐ
2002. február 17.,  19. évfolyam, 4. (737.) szám

Nagyböjt 1. vasárnapja

Az Isten adta böjtidő
árasztja áldott sugarát:
hogy fegyelem gyógyítsa meg
beteg világunk sok baját.

Az üdvösségnek napja már
Krisztus csodás fényével int:
bűn szennyétől tisztít a böjt
és megújítja szíveink.

(György Attila, Vasárnapi elmélkedések, 80. o.)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

FEBRUÁR 17. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise + Döme Mária és Mihály l. ü.
Celebráns Merka János, a MKM megbízott vezetője
Lektor Glatz Hajnalka (Ter 2, 7–9; 3, 1–7a; Róm 5, 12–19; Mt 4, 1–11)
Ministráns Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce); Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
Mise után  hamvazás
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
FEBRUÁR 24. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Schwarzkopf János l. ü.
Zsoltárválasz Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Rehák Erzsébet (Ter 12, 1–4a; 2 Tim 1, 8b–10; Mt 17, 1–9)
Ministráns Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonál Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban vasárnap, február 24-én 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstr. 4.
Celebráns: Merka János, a MKM megbízott vezetője.

MÁRCIUS 3. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)
Idegen gyóntató: Ft. Vik János
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Znorovszky Mária és János l. ü.
Zsoltárválasz Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem ne légy kemény szívű."
Celebráns Merka János plébános
Lektor Goia Szilvia (Kiv 17, 3–7; Róm 5, 1–8; Jn 4, 5–42)
Ministráns Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce); Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonál Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a szociális tevékenységet folytató egyházi közösségek a szeretet örömhírének útkészítői legyenek.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Február 18.  Bernadett, Simeon
19.00–21.30 Komámasszonyok
*
KEDD Február 19.  Zsuzsanna, Elza
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek
*
SZERDA Február 20.  Aladár, Álmos, Paulina
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös
*
CSÜTÖRTÖK  Február 21.   Damiáni Péter, Eleonóra, Zakariás
*
PÉNTEK Február 22.  Szent Péter apostol székfoglalása, Gerzson,
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
18.30–21.00 Családok fóruma, melynek keretében „Nevelés és elfogadás" címmel a szülők és a fiatalok közötti feszültségek áthidalásának lehetőségeiről beszélgetünk. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket gyermekeikkel.
*
SZOMBAT Február 23.  Polikárp, Alfréd, Szemere
18.00–22.00 Magyar Klub és a Széchenyi Kör közös rendezvénye. Összejövetelünkön dr. Csernohorszkyné, dr. Farkas Katalin „Száműzött évek" című verseskötete kerül bemutatásra. Közreműködik: Máté Imre, Gál Csaba, Klepickij Ilona és dr. Csernohorszky Vilmos. Tisztelettel és szeretettel várunk minden érdeklődőt.

* * *

HÉTFŐ Február 25.  Géza, Cézár,  Vanda
19.00–21.30 Komámasszonyok
*
KEDD Február 26. Edina, Győző, Ottokár
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek
*
SZERDA Február 27. Gábor, Ákos, Bátor
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–22.00 Regös
*
CSÜTÖRTÖK  Február 28. Elemér, Oszvald
19.00–20.00 Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel.
Miután közösen imádkoztunk a keresztények egységéért, baráti beszélgetés és agapé keretében igyekszünk elmélyíteni az ökuméne szellemét. Szeretettel várunk mindenkit, különösen a vegyes házasságban élő családokat.
*
PÉNTEK Március 1. Albin, Gyopárka, Tóbiás
Elsőpénteki beteglátogatás
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
*
SZOMBAT Március 2.  Lujza, Henriett
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
14.00–15.00 Bérmálási előkészítő
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
*
VASÁRNAP Március 3. Kornélia, Kamilla, Frigyes
14.00–18.00 NAGYBÖJTI  LELKINAP
 Ft. Vik János a megváltásról elmélkedik „Örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben"(1 Pt 4, 13) címmel.
Az elmélkedések között kávészünet és gyónási lehetőség. A lelkinapot a 17.30-kor kezdődő szentmisével zárjuk. Mindenkit szeretettel várunk.
 * * *
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik dr. Cserháti Ferenc volt plébánosunk február 3-i ünnepélyes búcsúztatásánál tevékenyen közreműködtek. Külön dicséret illeti ügyes háziasszonyainkat a sok finom sütemény elkészítéséért. Isten fizesse meg!
*
2002. február 9-i jótékonysági farsangi bálunk tiszta jövedelme 401,18 Euro. Az összeget karitász szolgálatunknak továbbadtuk.
* * *
ELŐZETES: március 7. Szeniorok Klubja
Pénteken, március 8-án 18.00-tól vasárnap, március 10-én 12.00-ig nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlatot tartunk „Tartsatok bűnbánatot, közel van a mennyek országa" (Mt 4, 17) címmel a rosenheimi Jugendfreizeitgelände Happinger-ausee-Haus-ban. Jelent-kezni március 3-ig lehet 15 Euro befizetésével (családtagok esetében két személynek összesen 20, háromnak 25, négynek 30 Euro) missziónkon. Lásd mellékelt meghívó!
*
2002. március 17-én missziótanács választásra kerül sor. Jelöltetheti magát március 3-ig min-den 16. életévét betöltött, missziónk területén bejelentett lakhellyel rendelkező, katolikus hitét gyakorló, magyar keresztény, aki felelősséget érez egyházi közösségünkért, és kész tevékenyen közreműködni üdvösséget és világot szolgáló feladatában. (Lásd melléklet!)

- - -
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János, a MKM megbízott vezetője
Kiadó:     Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím:        D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.:         089 / 98 26 37 vagy 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http://       www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
- - -

MEGHÍVÓ

Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat

„Tartsatok bűnbánatot, közel van a mennyek országa" (Mt 4, 17) címmel,

pénteken, március 8-án 18.00-tól vasárnap, március 10-én 12.00-ig,

Rosenheimban, a Happingerausee partján, festői környezetben (Jugendfreizeitgelände Happingerausee-Haus, Waldstr. 5, 83026 Rosenheim).

Jelentkezni március 3-ig lehet 15 Euro befizetésével missziónkon.
(Családtagok esetében két személynek összesen 20, háromnak 25, négynek 30 Euro.)

Hozz magaddal ágyneműt (párna- és paplanhuzat, lepedő), ne hálózsákot!

Utazás személygépkocsikkal.
Indulás a misszióról március 8-án 16.00 órakor.
 

Itt levágni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Jelentkezem a nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlatra.

Név: …………………………………………….……………….……...…….
Telefon: …………………………………………………….……….………..
Saját autómmal jövök                 igen  o  nem o

Viszek magammal …..….. személyt.

……………….……………………
                      aláírás
 

Missziótanács választás
2002. március 17-én missziótanács választásra kerül sor.

Járuljon a szavazáshoz!
Szavazatával
– tanúsítja, hogy egy élő egyházi közösség tagja,
– bizonyítja, hogy felelősséget érez az egyházközség sorsa iránt és szívén viseli azt,
– előbbre viszi az egyházközség ügyeit,
– morálisan támogatja a jelölteket,
– törvényesíti az új missziótanács tevékeny-ségét,
– honorálja a jelöltek elkötelezettségét.
Szavazhat
– személyesen, vasárnap, március 17-én
a Damenstift-templomban a 10.30-kor kezdődő  szentmise után vagy
missziónk otthonában, az Oberföhringer Str. 40. szám alatt 17.00 óráig,
– levélben, beérkezési határidő március 17-én 17.00 óra.
Szavazólap missziónkon igényelhető.

Jelöltesse magát a Missziótanácsba!

Jelöltetheti magát minden 16. életévét betöltött, missziónk területén bejelentett lakhellyel rendelkező, katolikus hitét gyakorló, magyar keresztény, aki felelősséget érez egyházi közösségünkért, és kész tevékenyen közreműködni üdvösséget és világot szolgáló feladatában.

Jelentkezési határidő: csütörtök, 2002. február 28-ig egy igazolványkép és a kitöltött jelentkezési lap leadásával.
 

Jelentkezési lap

Jelöltetem magam a 2002. március 17-i missziótanács választáson.

Név: ……………………………..........……………………..……

Lakcím: ……………………………………………..........………

………………………………………………..……........……….

Életkor: ………………………………………….........…………

Foglalkozás: …………………………………….........………….

Indoklás: ...…………………………………........…...…………

………………………………………….….......…..……………

……………………………………………….......……………...
 

…………………………………..
aláírás

Szerkesztő, kiadó és terjesztő a müncheni Magyar Katolikus Misszió egyháztanácsának választó bizottsága