Müncheni Magyar Katolikus Misszió
ÉRTESÍTŐ
2002. február 3., 19. évfolyam 3. (736.) szám

Évközi 4. vasárnap

Boldogságok

Boldogok, akik saját magukon is tudnak nevetni, mert remekül elszórakoznak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok bosszúságtól megkímélik magukat.
Boldogok, akik mentegetődzés nélkül jól kipihenik és kialusszák magukat, bölcsnek fogják őket mondani.
Boldogok, akik tudnak hallgatni és másokat meghallgatni, sok újat fognak tanulni.
Boldogok, akik csodálni tudnak egy mosolyt és el tudnak felejteni egy fintort, mert útjuk csupa napsugár lesz.
Boldogok, akik mások viselkedését mindig jóakaratúan ítélik meg, mert naivnak fogják őket tartani, de a szeretet ezt követeli.
Boldogok, akik a cselekvés előtt gondolkoznak és a gondolkodás előtt imádkoznak, mert sok butaságot fognak elkerülni.
Boldogok, akik mosolyogva tudnak hallgatni, mikor a szavukba vágnak vagy ellentmondanak nekik, mivel az evangélium már kezdi megváltoztatni szívüket.
Boldogok, mindenekelőtt azok, akik az Urat ismerik fel mindenkiben, kivel találkoznak, mivel ők megtalálták az igaz világosságot és az igaz bölcsességet.
(Franciaországból)

Boldogok, akik tudják, hogy azért szegények, mert Isten előtt túl sokat nem érnek!
Boldogok, akik azért szomorkodnak, mert erényben s jóban előre nem jutnak!
Boldogok, akik tudnak abban ügyeskedni, hogyan lehet mindig türelmesnek lenni!
Boldogok, akik egy igazságra vágynak: Istennek tessenek, ne valaki másnak!
Boldogok, kik szívből mindig megbocsátanak, s mindent elfelednek a felebarátnak!
Boldogok, akikben nincs hamisság, gazság, szívük és életük egyet mond: igazság!
Boldogok, akik tudnak küzdeni a célért: lelje meg mindenki Isten szent békéjét!
Boldogok, akik mert jók akarnak lenni, szenvedést is készek magukra fölvenni!
(Erdélyből)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

FEBRUÁR 3. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Dr. Cserháti Ferenc, volt plébánosunk búcsúztatása
10.00–10.25 Rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a katolikus kórházak kitűnjenek a szenvedés elleni harcban, és az evangélium szellemében síkra szálljanak az emberek életéért és méltóságáért.
10.30–11.30  Hálaadó szentmise
+ Szamosi Miléva l. ü.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus és Merka János, a MKM megb. vezetője
Lektor Győry Márta (Szof 2, 3; 3, 12–13; 1 Kor 1, 26–31; Mt 5, 1–12a)
Ministráns Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce); Jánosi F. – Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Jubilate és Magnificat, Werner Alajos – O salutaris hostia kórusművekkel

Mise után Balázs-áldás

12.30–15.00 Ünnepi műsor és fogadás a misszión
*
FEBRUÁR 10. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
+ Csinos Mária l. ü. és a Stauder család elhunyt tagjaiért
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Váczy Ilona (Iz 58, 7–10; 1 Kor 2, 1–5; Mt 5, 13–16)
Ministráns Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce); Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonál Sneff János
*
Magyar szentmise Rosenheimban vasárnap, február 10-én 11.00 órakor + Ft. Szeibel János és Szauermann Ernő l. ü. a St. Josef-templomban, Innstr. 4. Celebráns: Merka János, a MKM megbízott vezetője.
*
Február 13. Hamvazószerda
18.30–19.30 Szentmise szentbeszéddel és hamvazási szertartással
+Czumbil Mihály l. ü.
Celebráns Merka János, a MKM megbízott vezetője
Lektor Zsákai Rozália
Orgonál Sneff János
*
FEBRUÁR 17. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise
+ Döme Mária és Mihály l. ü.
Celebráns Merka János, a MKM megbízott vezetője
Lektor Glatz Hajnalka (Ter 2, 7–9; 3, 1–7a; Róm 5, 12–19; Mt 4, 1–11)
Ministráns Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce); Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP Február 3. Balázs, Oszkár, Linda
ca. 12.30-tól  Dr. Cserháti Ferenc, volt plébánosunk búcsúztatása
                    Ünnepi műsor, agapé

HÉTFŐ Február 4.  Ráhel, András, Csenge
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Február 5.  Ágota, Alíz, Ingrid
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Február 6. Miki Pál, Dorottya, Dóra, Réka
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thal--kirchner Str. 11. szám alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK   Február 7.   Richárd, Tódor, Trisztán
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Bibliakör: „Kezét fölemelve megáldotta őket" (Lk 24, 51) címmel
 a szentmise befejező részének biblikus és liturgikus elemeit vizsgáljuk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

PÉNTEK Február 8. Emiliáni Jeromos, Aranka, Elfrida
17.00–18.30 Színkör fiataloknak

SZOMBAT Február 9. Abigél, Apollónia, Alex
19.00–24.00 Egyházközségi, jótékonysági farsangi bál missziónk nagytermében.

* * * * *

HÉTFŐ Február 11.  Lourdes-i jelenés, Adolf, Marietta
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Február 12. Húshagyókedd, Lídia, Lívia
12.30-tól Missziónk hivatala a farsangra való tekintettel és az érsekségi rendelkezések értelmében zárva.

SZERDA Február 13. Ella, Linda, Katalin
Hamvazószerda, a negyvennapos nagyböjti szent idő kezdete
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–19.30 Ünnepélyes nagyböjti szentmise szentbeszéddel és hamvazási szertartással a Damenstift-templomban.
Nagyböjt a hitbeli elmélyülés és fegyelem szent ideje, amikor a hívő katolikusok kerülik a zajos mulatságokat, igyekeznek
buzgóbban imádkozni, böjtölni, alamizsnálkodni, buzgóbban látogatják a szentmiséket, jó feltételeket tesznek, bűnbánatot tartanak. Hamvazószerdával elkezdődik a húsvéti szentáldozás ideje. „Az egyház parancsa szerint minden hívő, aki eljutott a megkülönböztetés korára, legalább évente egyszer köteles meggyónni azokat a súlyos bűnöket, amelyeknek tudatában van. Az, aki tudatában van annak, hogy halálos bűnt követett el, ne járuljon a szentáldozáshoz, mégha a bűn fölött mélységes bánatot is
érez, mielőtt nem részesülne a szentségi föloldozásban, legalábbis ha nincs súlyos oka az áldozásra, és ha lehetséges gyóntatót találni" (KEK 1457).

CSÜTÖRTÖK  Február 14. Cirill és Metód, Bálint, Valentin
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, melynek keretében bemutatjuk a „Konnersreuth-i Neumann Teréz, a stigmatizált élete" című videofilmet. A filmvetítés előtt tea, kávé, és süteményfogyasztás mellett bevezetőt mond dr. Varga Judit. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

PÉNTEK Február 15. Kolos, Georgina, Szigfrid
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
19.30–22.00 Széchenyi Kör: Dr. Frantz-Szabó Gabriella, Münchenben élő nyelvész és történész „A hettiták világa – a híres ókori nemzet története" címmel tart előadást missziónk nagytermében.

SZOMBAT Február 16.  Julianna, Lilla, Daniló
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
14.00–15.00 Bérmálási előkészítő
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
18.00–21.00 Ifjúsági Találkozó, melynek keretében szerény vacsora után a magyar kereszténység kezdetéről és jelenkori hatásairól beszélgetünk és megtekintjük a „Szent korona" című videofilmet. Szeretettel várjuk az érdeklődő fiatalokat.
* * *
ELŐZETES: február 23-án Magyar Klub, 28-án ökumenikus istentisztelet, március 3-án nagyböjti lelkinap.

MEGHÍVÓ

Nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlat

„Tartsatok bűnbánatot, közel van a mennyek országa" (Mt 4, 17) címmel,

pénteken, március 8-án 18.00-tól vasárnap, március 10-én 12.00-ig,

Rosenheimban, a Happingerausee partján, festői környezetben (Jugendfreizeitgelände Happingerausee-Haus, Waldstr. 5, 83026 Rosenheim).

Jelentkezni március 3-ig lehet 15 Euro befizetésével missziónkon.
(Családtagok esetében két személynek összesen 20, háromnak 25, négynek 30 Euro.)

Hozz magaddal ágyneműt (párna- és paplanhuzat, lepedő), ne hálózsákot!

Utazás személygépkocsikkal.
Indulás a misszióról március 8-án 16.00 órakor.
 

Itt levágni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Jelentkezem a nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlatra.

Név: …………………………………………….……………….……...…….
Telefon: …………………………………………………….……….………..
Saját autómmal jövök                 igen  o  nem o

Viszek magammal …..….. személyt.

……………….…………………………
                       aláírás

2002. március 17-én missziótanács választásra kerül sor. (Lásd melléklet!)
--
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János, a MKM megbízott vezetője
Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím: D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
http:// www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
--
Missziótanács választás
2002. március 17.

Járuljon a szavazáshoz!
Szavazatával
– tanúsítja, hogy egy élő egyházi közösség tagja,
– bizonyítja, hogy felelősséget érez az egyházközség sorsa iránt és szívén viseli azt,
– előbbre viszi az egyházközség ügyeit,
– morálisan támogatja a jelölteket,
– törvényesíti az új missziótanács tevékeny-ségét,
– honorálja a jelöltek elkötelezettségét.
Szavazhat
– személyesen, vasárnap, március 17-én
a Damenstift-templomban a 10.30-kor kezdődő  szentmise után vagy
missziónk otthonában, az Oberföhringer Str. 40. szám alatt 17.00 óráig,
– levélben, beérkezési határidő március 17-én 17.00 óra.
Szavazólap missziónkon igényelhető.

Jelöltesse magát a Missziótanácsba!

Jelöltetheti magát minden 16. életévét betöltött, missziónk területén bejelentett lakhellyel rendelkező, katolikus hitét gyakorló, magyar keresztény, aki felelősséget érez egyházi közösségünkért, és kész tevékenyen közreműködni üdvösséget és világot szolgáló feladatában.

Jelentkezési határidő: csütörtök, 2002. február 28-ig egy igazolványkép és a kitöltött jelentkezési lap leadásával.
 

Jelentkezési lap

Jelöltetem magam a 2002. március 17-i missziótanács választáson.

Név: ……………………………..........……………………..……

Lakcím: ……………………………………………..........………

………………………………………………..……........……….

Életkor: ………………………………………….........…………

Foglalkozás: …………………………………….........………….

Indoklás: ...…………………………………........…...…………

………………………………………….….......…..……………

……………………………………………….......……………...
 

…………………………………..
aláírás

Szerkesztő, kiadó és terjesztő a müncheni Magyar Katolikus Misszió egyháztanácsának választó bizottsága