Müncheni Magyar Katolikus Misszió
2002. április 28. ÉRTESÍTŐ 19. évfolyam 10. szám

Húsvét 5. vasárnapja

„Én vagyok az út, az igazság és az élet.”

Az emberi élet dinamikus valóság, folytonos keresés. Az ember mindig megy valahova, valamerre, természetében rejlik, hogy menjen az öröm felé, hogy közeledjék az igazi élet forrásaihoz, hogy mindig igyekezzék átmenni a fáradtságból a nyugalomba, a fájdalomból az örömbe, a halandóságból a halhatatlanságba, az éhségből a jóllakottságba, a szolgaságból a szabadságba.

Isten viszont azt mondja: Barátaim, életetek, amelynek én vagyok alkotója, befejezetlen valóság, csak csíra: befejezést és teljességet akkor kap, ha felém haladtok, ha a múló, haladó, ideiglenes világból az én örök és boldog életem felé törekedtek.
(A. Liégé: Tanúim lesztek, 26-27. o.)

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

ÁPRILIS 28. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise  + Felber Ilona l. ü. és a Felber család elhunyt tagjaiért
Zsoltárválasz Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Győry Márta (ApCsel 6, 1–7; 1 Pét 2, 4–9; Jn 14, 1–12)
Ministránsok Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce);  Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonál Sneff János
*
Május 1. Bajorország Nagyasszonya
18.30–19.30 Ünnepi szentmise szentbeszéddel a Melich szülők l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Balogh Mária
Orgonál Sneff János
*
MÁJUS 5. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise József  l. ü.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi Margó (ApCsel 8, 5–17; 1 Pét 3, 15–18; Jn 14, 15–21)
Ministránsok Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce); Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);

Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk dr. Kováts János vezetésével

Mise után rózsafüzér titokcsere és a keresztség szentségében részesül Fodor Dávid Áron
Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a keresztények következetesebben éljék meg hitüket, és ez által legyenek hiteles tanúi az evangéliumi reménységnek.
 *
MÁJUS 9. URUNK MENNYBEMENETELE
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Celebráns Merka János plébános
Lektor Jánosi András (ApCsel 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Mt 28, 16–20)
Ministránsok Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonál Sneff János
*
MÁJUS 12. HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Pavlovics Szlobodán l. ü.
Zsoltárválasz Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor Jánosi Margit (ApCsel 1, 12–14; 1 Pét 4, 13–16; Jn 17, 1–11a)
Ministránsok Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce);  Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonál Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,  vasárnap, április 28-án és május 12-én 11.00-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns Merka János plébános.

RENDEZVÉNYEK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Április 29.  Sienai Katalin, Petúr
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Április 30. V. Piusz pápa, Katalin, Kitti
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Május 1. Bajorország Nagyasszonya, Szent József, a munkás
Lásd előző oldal!
*
CSÜTÖRTÖK Május 2.  Atanáz, Zsigmond
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Bibliakör, melyen folytatjuk a szentmiséről szóló sorozatot „A liturgikus kellékek üzenete” címmel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
*
PÉNTEK Május 3. Fülöp és Jakab apostolok, Tímea, Viola
Elsőpénteki beteglátogatás
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
*
SZOMBAT Május 4. Flórián, Szilvánusz, Mónika
18.00–21.00 Magyar Klub  összejövetel,  amelyen  bemutatjuk  a  „Recski  rabok,  a kövek árnyékában” című dokumentumfilm 3. és 4. részét. Az első két részben láthattuk, hogy Recsket csak a túlvilági életben, Istenben hívő, vagy szilárd morális értékrenddel rendelkező rabok élték túl. Az utolsó két részben is megszólalnak volt internáltak, recski lakosok és első alkalommal az ÁVH volt emberei. Vendégünk Erdey Sándor, volt internált, a film készítője, szívesen válaszol a kérdésekre. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

HÉTFŐ Május 6.  Ivett, Frida, Zsóka
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport
*
KEDD Május  7. Boldog Gizella, Bendegúz, Gusztáv
15.00–16.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös kezdő-néptánccsoport
*
SZERDA Május 8. Győző, Mihály
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.00 Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor szomszédságában.
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös-néptánccsoport
*
CSÜTÖRTÖK Május 9.  Gergely, Édua
*
PÉNTEK Május  10. Ármin, Jób, Pálma
17.00–18.30 Színkör fiataloknak
*
SZOMBAT Május 11. Ferenc, Fábiusz, Mirandola
12.00–15.30 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással,
14.00-tól cserkészeinkkel közös anyák napi ünnepséggel
13.30–14.30 Bérmálási előkészítő
14.00–17.30 Cserkészet
* * *
Április 29-től május 1-ig plébánosunk részt vesz az Európai Magyar Papi Konferencián Würzburgban.
* * *

ELŐZETES: Május 30-án Úrnapja (körmenet).

Csütörtökön, június 6-án zarándoklatot szervezünk Altöttingbe, a „Fekete Madonna” híres búcsújáró helyhez. Indulás: pontosan 8.30 órakor az Alten Botanischer Garten – Elisenstr. – Neptun szökőkúttól Straub Ádám autóbuszával. A kegykápolnában tartott rövid áhítat után 10.30-kor szentmise a Szent Fülöp és Szent Jakab plébániatemplomban, majd Altötting többi nevezetességének megtekintése. 12.30-kor ebéd Neuöttingben saját költségre. Délután kirándulás Wasserburgba. Visszaérkezés Münchenbe 18.00 körül. Utazási díj 11,- Euro személyenként. Jelentkezés az utazási költség befizetésével missziónkon, vagy szentmisék után a plébánosnál. Szenior Klub és Rózsafüzér Társulatunk tagjainak díjtalan.

Június 16-án bérmálás, 22-én 18.00-kor a Damenstift-templomban főpapi szentmise keretében Engelbert Siebler segédpüspök új plébánosunkat ünnepélyesen hivatalba iktatja, mise után ünnepi műsor és fogadás missziónkon.

- - -
Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János, plébános
Kiadó:     Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Cím:        D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.:         089 / 98 26 37 vagy 38; Fax: 98 54 19;
E-mail:     ukm_muenchen@yahoo.de
http://       www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
- - -