ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. szeptember 23., 18. évfolyam 24. (724.) szám

Évközi 25. vasárnap
Akik nélkül semmire se megyünk
 
Ki hallotta: 2001 az önkéntesek nemzetközi éve. Alkalom, hogy ráirányítsuk figyelmünket azokra, akik elkötelezett módon és áldozatos lelkülettel, ingyen és bérmentve munkálkodnak mindannyiunk javára az egyházban és a társadalomban. Olykor még csak egy köszönő szót sem kapnak érte. Az LZ-ben olvasom: egyedül csak Bajorországban mintegy 50.000 önkéntes katolikus működik közre a hét bajor egyházmegye több mint 4.000 egyházközségének egyháztanácsában: sok időt, munkát, vesződséget áldozva a közösségért. Nincsenek köztük a fizetett egyházi alkalmazottak, akik hivatalból tagjai az egyháztanácsnak és ugyancsak sok önkéntes munkát végeznek. 50.000 önkéntes férfi és nő segíti a közösségek alakulását. Közülük sokan egyházi egyesületeket és csoportokat vezetnek, fizetséget sem várva érte.
De még ennél is több azok száma, akik a legkülönfélébb egyházi körökben tevékenykednek, ingyen és bérmentve. Egyedül csak a mi egyházmegyénkben, a München-Freisingi Főegyházmegyében több mint 125.000 katolikus, nő  és férfi, gyermek és fiatal teljesít minden fizetség nélkül szolgálatot a közjó érdekében. Közülük a legnagyobb csoportot a ministránsok alkotják: 30.000 fiú és lány a főegyházmegyében! Előbb szorgalmasan megtanulják s aztán ügyesen végzik az oltár körüli szolgálatot. Az ifjúsági körökben és énekkarokban 25.000 önkéntes fiatal tevékenykedik, az évi két alkalommal szervezett Karitász-gyűjtésben 16.000 férfi és nő segédkezik, 10.000-en végeznek rendszeresen önkéntes beteglátogatásokat!
És ki tudná felsorolni a sok-sok munkát, amelyet az önkéntesek végeznek az élet legkülönfélébb területein: a gondnokok, lektorok, áldoztatók, előimádkozók, nevelők, elsőáldozókat és bérmálkozókat előkészítő anyukák, apukák, fiatalok, csoportfelelősök és konyhások, sütemények és egyéb finom falatok készítői, lelkigyakorlatok, találkozók szervezői, rózsafüzér társulatok, bibliakörök, családi körök, imakörök vezetői, egyesületek, szervezetek és mozgalmak önkéntes vezetői… És még folytathatnánk a hosszú felsorolást, hozzászámolhatnánk a sok-sok névtelenül végzett munkát! Csak éppen utalni akartam a katolikusok igazi jó erényére: a csendben és névtelenül végzett sok-sok munkára!
Müncheni magyar egyházi közösségünkben, a misszión is sokan végeznek önkéntes munkát. Még csak eszükbe se jut, hogy feltüntessük vagy kikürtöljük nevüket. De mindig számíthatunk rájuk: helyt állnak ott, ahol csak kell. Missziónkon jelenleg mintegy 25 kör, csoport működik és ezekben összesen mintegy 600–700 ember vesz részt. Mindegyikben sok-sok önkéntessel! De vegyük hozzá találkozóinkat, a templomban és a misszión. Önkéntesek nélkül semmire se mennénk. Számuk missziónkon meghaladja a 300-at. S közülük néhányan többfelé is helytállnak, nem várva se jutalmat, se köszönetet. Most mégis: nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse meg minden fáradozásukat.MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

SZEPTEMBER 23. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
10.00–10.25     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30     Ünnepélyes szentmise
                          +Dr. Meczner Barthos Iván l. ü.
Zsoltárválasz    Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli.
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Győry Márta (Ám 8, 4–7; 1 Tim 2, 1–8; Lk 16, 1–13)
Ministráns        Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce);  Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonál            Sneff János
11.30–12.00     Félfogadás a sekrestyében
*
SZEPTEMBER 30. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
10.00–10.25     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30     Ünnepélyes szentmise
                          +Tavaszi Tibor l. ü.
Zsoltárválasz    Áldjad lelkem az urat, * dicsőítsed az Istent.
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor             Rehák Erzsébet (Ám 6, 1a. 4–7; 1 Tim 6, 11–16; Lk 16, 19–31)
Ministráns        Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce);  Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonál            Sneff János
11.30–12.00     Félfogadás a sekrestyében
* * *
Délután Zarándoklat Maria Eichba
Este Nemzetek miséje a müncheni St. Nikolaus-templomban
Lásd Hirdetések!
*
Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, szeptember 23-án 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstr. 4, +Kelemen Rozália l. ü. Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Szeptember 24. Gellért püspök, Mercédesz, Gerda
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Szeptember 25. Eufrozina, Kleofás
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Szeptember 26. Kozma és Damján, Jusztina, Kozima
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Szeptember 27. Páli Vince, Adalbert, Karola
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában (M. J.)
17.00–19.00 Bibliakör, Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre

PÉNTEK Szeptember 28. Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon
13.00–13.15 Zsolozsma
18.30–21.00 Családok fóruma, Nyári élmények – őszi tervek

SZOMBAT Szeptember 29. Mihály, Gábor, Ráfael főangyalok
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 CserkészfoglalkozásHÍREK
Szerdán, szeptember 26-án missziónkon 16.00–18.00-ig német nyelvtanfolyam kezdőknek, 19.00–21.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, szeptember 26-án 18.30–20.00-ig énekpróba Patrona Hungariae Énekkarunk tagjainak és érdeklődő új énekeseknek a főlelkészségen, Landwehrstr. 66. IV. emelet. Mindenkit szeretettel várunk.
*
Csütörtökön, szeptember 27-én 17.00–18.30-ig szentmiséről szóló új sorozattal kezdjük Bibliakörünket missziónkon. Első találkozónkon „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" címmel a szentmise ószövetségi előzményeivel és formájának kétezer éves alakulásával ismerkedünk. Bibliakörünk előtt, 16.30–17.00-ig szentmise missziónk házi kápolnájában.
*
Pénteken, szeptember 28-án 18.30–21.00-ig a Családok fórumának első őszi találkozója missziónkon, amelyen felidézzük nyári élményeinket és megbeszéljük éves tervünket. Szeretettel várunk minden érdeklődő házaspárt, gyermekeikkel együtt.
*
Szombaton, szeptember 29-én 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója, 15.00–17.00-ig cserkészfoglalkozás missziónkon.
*
Vasárnap, szeptember 30-án 10.30-kor magyar szentmise a Damenstift-templomban, délután zarándoklat Maria Eichba (Planegg mellett). Szervezi a müncheni Katolikusok Tanácsa. Vezeti Engelbert Siebler segédpüspök. München városának ezen hagyományos és gyalogos zarándoklata 13.30-kor indul a Gräfelfing-i állomás nyugati oldaláról. 14.30-kor szabadtéri szentmise Maria Eichban. Magyar csoportunk találkozója 13.30-kor Cserháti Ferenc plébánosunk körül a Gräfelfing-i állomás nyugati oldalán, ahol csatlakozunk München városának zarándokmenetéhez. Indulás Gräfelfingbe az S6-sal Tutzing irányába a Karlsplatz/Stachus megállótól 12.49-kor vagy 13.09-kor. Kiszállás Gräfelfingben, vagy Maria Eichban azoknak, akik az egy órás gyaloglásra nem vállalkozhatnak, de a zarándoklathoz Maria Eich-ban csatlakozni kívánnak. Egyéb járművekkel vagy személygépkocsikkal is jöhetünk. Mindenkit szeretettel várunk.

Ugyancsak vasárnap, szeptember 30-án 18.00 órai kezdettel „Nemzetek miséje" a müncheni St. Nikolaus-templomban (Stanigplatz 12; U2:Hasenbergl megálló), a külföldi polgártársak hete alkalmából és Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével. Szentbeszédének témája: A rasszizmust felismerni – színt vallani". Erre a szentmisére is szeretettel várunk minden érdeklődőt.
* * *
ELŐZETES: október 4-én Egyháztanács, 5-én elsőpénteki beteglátogatás és Imakör.

Herausgeber – Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum – Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift – Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon – Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet – http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission