ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. október 14., 18. évfolyam, 26. (726.) szám

Évközi 28. vasárnap
A telhetetlenek

Nem mese. Igaz történet. Naponta megismétlődik a halász és felesége esete. A halásznak szerencséje volt: csodálatos halat fogott. Még beszélni is tudott. Ártatlan könyörgésére a halász mégis szabadon engedte. Otthon elmondta a dolgot feleségének, akinek rögtön ötlete támadt. Férjét visszaküldte a tengerpartra, hogy rozoga halászkunyhójuk helyett csinos kis palotát kérjen a csodahaltól. Kérése teljesült, de újabb kívánságok születtek és teljesültek: gazdagság, pompa, hatalom. A csodahal mindent elővarázsolt. Végül az asszony Isten helyébe kívánkozott. De ez már a csodahalnak is sok volt! A telhetetlenek mindent elveszítettek: visszakerültek ócska  halászviskójukba. Mennyivel elégszik meg az ember? Semennyivel. Kielégíthetetlen, ha csak önmagával törődik, önmaga világába zárkózik, földi dolgokkal akar betelni, Isten helyébe kívánkozik vagy megfeledkezik róla.

Természetesen, nem élhetünk földi javak nélkül, de vajon mennyi lenne az elég! Mennyivel elégednénk meg? Emlékezzünk Lev Tolsztoj szép elbeszélésére. Egy emberről szól, aki megegyezett urával, hogy egy meghatározott összeg ellenében, annyi birtokot kap, amennyit egy nap alatt, napfelkeltétől napnyugtáig körbe tud szaladni. Emberünk egész nap rohant. Sokat akart. Amikor a nap utolsó sugara is lebukott, a cél előtt kimerülten összerogyott és meghalt. A nagyúr körbe jelölte tetemét a földön és ezt mondta: az embernek ennyire van szüksége – másfél-két négyzetméterre, ahová temetik.

Tudjuk:  szükségünk van a földi javakra. A szentírás mégis józanságra int. Jézus hegyi beszédében arról igyekszik meggyőzni hallgatóit, hogy ne aggódjanak földi létük, ruházkodásuk, élelmük miatt, mert – amint mondja: „Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van", és mintegy megnyugtatásul, kiegészítőleg, okulásunkra hozzáfűzi: „Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá" (Mt 6, 32–33).
Életünk sikerének, gazdagságának és beteljesedésének legfontosabb feltétele: elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek! Vajon gondolunk rá? Törődünk vele? Van célunk? Megfelelő életrendünk? Vagy talán éppen az égi távlatok hiánya okozza örökös elégedetlenségünket, követelődzésünket, telhetetlenségünket, kielégületlenségünket? Isten mindenesetre azt akarja, hogy megelégedett, teljes és boldog életünk legyen. MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

OKTÓBER 14. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
10.00–10.25               Októberi ájtatosság (R. É.) és gyóntatás
10.30–11.30               Ünnepélyes szentmise
                                 +Dr. Siményi Gábor l. ü.
Zsoltárválasz              Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt.
Celebráns                   Merka János ifjúsági lelkész
Lektor                       Jánosi Margit (2 Kir 5, 14–17; 2 Tim 2, 8–13; Lk 17, 11–19)
Ministráns                  Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce); Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü).
Orgonál                     Sneff János
11.30–12.00              Félfogadás a sekrestyében
*
Október 20.  Szombat
15.00–16.00 Komlósi Anton és Kiss Nikolett jegyesek esküvője szentmisében
Celebráns    dr. Cserháti Ferenc plébános
Orgonál       Sneff János
*
OKTÓBER 21. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
10.00–10.25              Ifjúsági októberi ájtatosság és gyóntatás
10.30–11.30              Ifjúsági szentmise
                                + dr. Bátky Kázmér és vt. Farsang Mihály l. ü.
Celebráns                 Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor                      ifj. Jánosi Margit (Kiv 17, 8–13; 2 Tim 3, 14–4, 2; Lk 18, 1–8)
Ministráns                Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce); Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü).
Közreműködik         Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes
11.30–12.00            Félfogadás a sekrestyében
*
OKTÓBER 28. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
                        Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről
10.00–10.25     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30     Ünnepélyes szentmise
                       + Baumann Ilona és Rezi Jenő l. ü.
Zsoltárválasz    A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghalgatta őt.
Celebráns        dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Zsákai Rozália (Sir 35, 15b–17, 20–22a; 2 Tim 4, 6–8, 16–18; Lk 18, 9–14)
Ministráns       Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü).
Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Werner Alajos – Égi Szűz virág, ismeretlen szerző – Nagy szentjeink között és Kodály Zoltán – Ah, hol vagy magyarok című kórusművével
*
Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, október 14-én és 28-án 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstr. 4.
Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános, ill. Merka János ifjúsági lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Október 15.  Avilai Teréz, Auróra, Aranka
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Október 16.  Hedvig, Alacoque Margit, Lehel
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Október 17.  Antiochiai Ignác, Rudolf, Rezső
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Október 18.  Lukács evangélista, Jusztusz
16.30–17.00 Szentmise misszónk házi kápolnájában (M. J.)
17.00–19.00 Bibliakör, Odalépek Isten oltárához

PÉNTEK Október 19.  Brébeuf János, Jogues Izsák, Keresztes Pál, Nándor
13.00–13.30 Októberi ájtatosság
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi    kápolnájában (Cs. F.)

SZOMBAT Október 20.  Vendel, Vitálisz
19.00-tól Szüreti Caritas bál
*
HÉTFŐ Október 22.  Előd, Kornélia, Korinna
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Október 23.  NEMZETI ÜNNEP, Kapisztrán János, Gyöngyi
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Október 24.  Claret Antal Mária, Salamon, Gilbert
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Október 25.  Pécsi Boldog Mór, Blanka, Krizanta

PÉNTEK Október 26.  Dömötör, Amand, Evariszt
13.00–13.30 Októberi ájtatosság

SZOMBAT Október 27.  Szabina, Antonietta


HÍREK
Vasárnap, október 14-én a Családok fóruma 11.00 órakor részt vesz Rosenheimban a magyar szentmisén, utána kirándulás a Kufstein környéki hegyekben.
*
Kedden, október 16-án 19.00–21.00-ig ökumenikus bizottsági gyűlés a református lelkészi hivatalban, Teplitzer Weg 14.
*
Szerdán, október 17-én és 24-én missziónkon 16.00–18.00-ig német nyelvtanfolyam kezdőknek, 19.00–21.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, október 17-én és 24-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk tagjainak próba, illetve főpróba a főlelkészségen, Landwehrstr. 66., IV. emelet.
*
Csütörtökön, október 18-án 17.00–19.00-ig Bibliakör missziónk nagytermében. Címe: Odalépek Isten oltárához (Zsolt 43, 4). Összejövetelünkön a szentmise bevezető részének biblikus és liturgikus ismertetésével próbáljuk elmélyíteni eucharisztikus lelkiségünket. Bibliakörünk előtt, 16.30–17.00-ig szentmise missziónk házi kápolnájában.

Ugyancsak csütörtökön, október 18-án 19.00 órától ökumenikus ima a békéért Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével a Szent Anna plébániatemplomban: St.-Anna-Platz U4/5, Tram 17: Lehel. Ima után találkozó a Franziskus-teremben.
*
Pénteken, október 19-én 17.00–18.30 szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.
*
Szombaton, október 20-án 15.00–16.00-ig Komlósi Anton és Kiss Nikolett, mindketten r. k jegyesek és müncheni lakosok esküvője a Damenstift templomban. Aki a jegyesek között valamilyen házassági akadályt tud, szíveskedjék jelenteni hivatalunkban.

Ugyancsak szombaton, október 20-án 19.00 órától vasárnap hajnal 2.00-ig egyházi közösségünk Magyar Klubja missziónk nagytermében Szüreti Caritas-bált rendez. Lásd meghívó!
*
Vasárnap, október 21-én 10.00 órától ifjúsági októberi ájtatosság és 10.30-tól szentmise a Damenstift-templomban. Témája: Ellenségnek megbocsátani. Szeretettel várjuk különösen az iskolásokat, a cserkészeket és fiatalokat szüleikkel és hozzátartozóikkal együtt.
* * *
Szerdán, október 24-én 14.00–17.00-ig püspökségünk idegen nyelvű lelkipásztori dolgozóinak konferenciája Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével az Olasz Katolikus Misszió otthonában, Lindwurmstraße 143.
*
Csütörtökön, október 25-én 19.00 órakor polgári megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 45. évfordulója alkalmából a Perlach-Nord Schulzentrum dísztermében, Quiddestr. 4: U5. Ünnepi beszédet mond: Dávid Ibolya, magyar igazságügyminiszter. Lásd meghívók!
*
Vasárnap, október 28-án 10.30-kor ünnepélyes szentmise Patrona Hungariae Énekkarunk közreműködésével és egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából a Damenstift-templomban.
*
ELŐZETES: november 1-én Mindenszentek, 2-án halottak napja, beteglátogatás.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:    D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:     089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http:// www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission