ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. november 18., 18. évfolyam 29. (729.) szám

Évközi 33. vasárnap
Zengjük zsoltárainkat életünk minden napján
Iz 38, 20

A II. Vatikáni Zsinat ismételten kiemelte a szent zene jelentőségét: „Az egyetemes egyháznak ránkhagyományozott zenéje felbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és a teljességhez tartozó része" (SC 112).

Egyházi közösségünk énekesei évtizedek óta ápolják ezt a felbecsülhetetlen kincset és sikeresen bizonyítják annak igazi szépségét. Illő, hogy időnként összegyűljünk és ünnepélyesen köszönetet mondjunk érte. A szent zene védőszentjének ünnepe erre is alkalmas idő. Missziónk 1984-től folyamatosan működő Patrona Hungariae Énekkarával 1985. november 20-án ezért tartottuk első Szent Cecília-ünnepségünket. Azóta évente összegyűltünk és megemlékeztünk a szent zene és ének védőszentjéről. Hálaadó szentmise, illetve ünnepi vacsora keretében köszöntük meg énekeseink, orgonistáink és kórusvezetőink szorgalmas munkáját a kóruspróbákon és sikeres közreműködését ünnepi szentmiséinken és találkozóinkon. Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt évek során néhányszor egyházi közösségünk 1986-tól működő Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttese is csatlakozott Szent Cecília-estünkhöz.

Hálásan köszönjük énekeseink, orgonistáink és karvezetőink szorgalmas fáradozásait a próbákon és dicséretes közreműködéseit ünnepélyes szentmiséinken és egyéb rendezvényeinken. Isten fizesse meg minden jóságukat.MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

NOVEMBER 18. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
10.00–10.25     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30     Ifjúsági szentmise
                       1. + Nádasi Rózsa és Ferenc, Paulik Erzsébet és Károly l. ü.
                       2. + Miklós Lajos és Erzsébet szülők valamint fiuk József l. ü.
Celebráns         Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Glatz Hajnalka (Mal 3, 19–20a; 2 Tessz 3, 7–12; Lk 21, 5–19)
Ministráns        Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);  Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk:
Básti Rita, Belényesi Adél, Fábián-Lechli László, Glatz Hajnalka, Jánosi Margó, Józsa Lenke, Józsa Máté, Józsa Péter (ifj.), Józsa Péter, Kiss Roland, Kontúr András, Kovács Erzsébet, Kovács Orsolya, Kováts Éva, Kováts János (ifj.), Kováts János dr., Kováts Jutka, Major Bernadett, Mali Katalin, Ollé Ágnes, Polgár Gábor, Raith-Pócz Judit, Tóth Péter, Varga Péter
*
NOVEMBER 25. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
10.00–10.25     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30     Ünnepélyes szentmise
                       + Berend, szül. Slachter Irén l. ü. (Rf.T.)
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Kucsera János (2 Mak 7,1–14; 2 Tessz 2, 16–3, 5; Lk 20, 27–38)
Ministráns        Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonál           Sneff János
11.30–12.00    Félfogadás a sekrestyében
*
DECEMBER 2. ADVENT 1. VASÁRNAPJA
10.00–10.25     Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30     Ünnepélyes adventi szentmise
                       + dr. Békési Béla l. ü.
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor             Jánosi András (2 Mak 7,1–14; 2 Tessz 2, 16–3, 5; Lk 20, 27–38)
Ministráns        Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce);  Jánosi F. – Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Kodály Zoltán/Szedő Dénes – Jöjj el, jöjj el Emmanuel; Kodály Zoltán – Harmatozzatok és a Rorate coeli gregorián énekkel
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a keresztények előmozdítsák a kultúrák közötti békét és mindig tiszteletben tartsák mások emberi méltóságát és jogait.
*
Magyar szentmise Rosenheimban vasárnap, november 25-én 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstr. 4. Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ November 19.  Árpád-házi Erzsébet, Zsóka
19.00–21.30 Komámasszonyok
KEDD November 20.  Jolán, Bódog, Bulcsú
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek
SZERDA November 21.  Szűz Mária bemutatása, Olivér
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
Lásd HÍREK!
CSÜTÖRTÖK  November 22. Cecília, Cicelle, Célia
19.00–22.00 Cserkészek, szülői értekezlet
PÉNTEK November 23. I. Kelemen pápa, Kolumbán
13.00–13.30 Zsolozsma
18.00–20.00 Színkör
18.30–21.30 Családok fóruma, Bizalom a nevelésben
SZOMBAT November 24. Vietnámi vértanúk, Emma, Flóra, Virág
17.00–23.00 Patrona Hungariae Énekkar és Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes Szent Cecília-ünnepség (szentmise, vacsora)

HÉTFŐ November 26.  Virág, Konrád, Leonarda
19.00–21.30 Komámasszonyok
KEDD November 27. Virgil, Virgínia, Amina
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek
SZERDA November 28. Markiai Jakab, Stefánia
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös
CSÜTÖRTÖK  November 29. Ilma, Taksony, Filoména
PÉNTEK November 30. András apostol, Andrea, Andor
13.00–13.30 Zsolozsma
18.00–19.30 Színkör
19.30–22.00 Jótékonysági előadóest, Zorkóczy Zenóbia, Egy kis romantika
SZOMBAT December 1. Elza, Blanka, Natasa
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
17.15–17.30 Adventi Jézus-várás, az adventi koszorú első gyertyájának ünnepélyes meggyújtása cserkészekkel és szüleikkel
18.00–20.00 Ifjúsági találkozó, Helyünk a világbanHÍREK
Szerdán, november 21-én 16.00–18.00-ig német nyelvtanfolyam kezdőknek missziónk alagsori klubtermében.

Ugyancsak szerdán, november 21-én 19.00 órakor ökumenikus istentiszteletet tartunk református testvéreinkkel a Reisingerstr. 11. szám alatti református templomban. Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezetésével. Az ökumenikus imaóra után szeretetvendégség. Szeretettel várjuk mindkét felekezet híveit és mindazokat, akik Krisztus Urunk szándékának megfelelően szívesen imádkoznak velünk a keresztények egységéért.
*
Pénteken, november 23-án missziónkon 18.00 órától Színkör fiataloknak, 18.30–21.30-ig Családok fóruma „Bizalom a nevelésben" címmel szülőknek és gyermekeiknek.
*
Szombaton, november 24-én 17.00 órakor, a köszönet és hála jegyében, szeretettel várjuk Patrona Hungariae Énekkarunk és Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk minden tagját, hitvesével együtt, hagyományos és zártkörű Szent Cecília-estünkre, amelyet hálaadó szentmisével kezdünk missziónk házi kápolnájában és díszvacsorával folytatunk missziónk nagytermében. Tisztelettel kérem, hogy részvételüket a Szent Cecília-esten mihamarabb jelezzék, legkésőbb szerdán, november 21-én Mekker Árpádnál, missziónkon. Lásd címoldal!
* * *
Szerdán, november 28-án missziónkon a 16.00 órakor kezdődő német nyelvtanfolyam után, 19.00–21.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, november 28-án 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbát tart a főlelkészségen, Landwehrstr. 66., IV. emelet.
*
Pénteken, november 30-án missziónkon a 18.00 órakor kezdődő Színkör után, 19.30–22.00-ig a müncheni Magyarnyelvű Egyházközség missziónk támogatásával jótékonysági előadóestet szervez kárpátaljai diákok megsegítésére „Egy kis romantika" címmel. A „nosztalgiaest" során Zorkóczy Zenóbia színésznő megzenésített verseket ad elő. Zongorán kísér Pintér Nóra főiskolai hallgató. Belépődíj nincs, de önkéntes adományokat szívesen elfogadunk a kárpátaljai diákok támogatására.
*
Szombaton, december 1-én missziónkon találkoznak Hétvégi Magyar Iskolánk tanulói, cserkészeink és fiataljaink. Lásd előző oldal!
* * *
ELŐZETES: december 2-án advent 1. vasárnapja, advent ünnepélyes megnyitása, szentmise a Damenstift-templomban, 6-án Szeniorok Klubja, 7-én elsőpénteki beteglátogatás, Imakör, Színkör, Széchenyi Kör, 8-án Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás, 9-én adventi lelkinap.

Herausgeber – Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum – Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift – Cím:    D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon – Tel.:     089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet – http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission