ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. március 25., 18. évfolyam  9. (709.) szám

Nagyböjt  4. vasárnapja
Szent az alvilágban – bűnös a mennyben
 
Egy jámbor dervis életét a bűnösök megtérítésének szentelte. Mindenkit jó útra akart vezérelni. Ez a szerzetes azonban elfelejtette, hogy a szigorú elvekkel való nevelés visszájára fordulhat, ha a nevelő nem ismeri tanítványa lelki világát.
Egy szép napon találkozott egy szenvedélyes, hazárdjátékos férfivel, aki sehogyan sem tudott megszabadulni rossz szokásától. A dervis mindenképpen jó útra akarta téríteni. Otthona elé telepedett, és valahányszor meglátta gyarló emberünket, mindig újabb és újabb követ helyezett egymásra, rakásba. Így emlékeztette emberünket gyöngeségére. A kőhalom emelkedett, a bűnös egyre inkább érezte vétkét, a dervis meg bosszankodott manővere kudarcán, de ugyanakkor nagy megelégedés töltötte be „jámbor" lelkét, mert a bűnöst figyelmeztette vétkére.

Így ment ez húsz éven át. A bűn rabságában szenvedő emberünk meg csak kesergett önmagában: „Bárcsak én is olyan jámbor lehetnék, mint ez a szent ember, aki mások megmentésén fáradozik. Bárcsak megtérhetnék és hozzá hasonlóan, én is az igazak hazájába kerülnék, amikor elérkezik a vég."
Rövidesen természeti katasztrófa áldozata lett mindkettő. Az égben angyal fogadta őket. A szenvedélyes játékoson megkönyörült és azonnal a mennybe irányította. „De hiszen ez lehetetlen" – szólt a játékos, „én bűnös ember vagyok, és a pokolban a helyem. Biztosan összetévesztettél a jámbor dervissel, aki két évtizeden keresztül leste otthonomat, és mindig jó útra akart téríteni". Az angyal erre így felelt: „A jámbor szerzetes az alvilágba kerül, és ott majd rostélyon sütögetik".  „De hát micsoda igazságosság ez" – fakadt ki a játékos. „Biztosan összetévesztettél a szenttel"! „Szó sincs róla" – válaszolt az angyal: „A jámbor szerzetes húsz éven át öntelt és gőgös ember volt. A köveket valójában önmaga dicsőségére állította, és nem neked. Most helyreáll az igazságosság, és elnyeri méltó büntetését. Te pedig jutalomban részesülsz, mert valahányszor elhaladtál a dervis árgus szeme előtt, mindig a jóra és az istenes életre gondoltál, s csak aztán a dervisre. Jóságodért nyerted el hűséged jutalmát és nem emberi gyarlóságaidért". 
MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

MÁRCIUS 25. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
10.00–10.25     Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30     Ünnepélyes nagyböjti szentmise
                        +Preg János, Merk Oszkár, a Vízvári és Merk család elhunyt tag-jai-ért
Zsoltárválasz     Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor              Jánosi Margit (Kiv 3, 1–8a. 13–15; 1 Kor 10, 1–6; Lk 13, 1–9)
Ministráns         Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce);Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonista         Sneff János
11.30–12.00     Félfogadás a sekrestyében
*

ÁPRILIS 1.     NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
10.00–10.25     Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság
10.30–11.30     Ünnepélyes nagyböjti szentmise + Werner Beáta l. ü.
Zsoltárválasz     Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Váci Ilona (Iz 43, 16–21; Fil 3, 8–14; Jn 8, 1–11)
Ministráns        Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce);Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonista         Sneff János

Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy az emberek, akik Istennek szentelték életüket az evangéliumi nyolc boldogság szellemét sugározzák a mai világba.

Rózsafüzér titokcsere után a keresztség szentségében részesül Nezezon Klára
*

ÁPRILIS 8.     VIRÁGVASÁRNAP
10.00–10.25     Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság
10.30–11.30     Ünnepélyes szentmise a Schmidt és Pintér család elhunyt tagjaiért
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Goia Szilvia (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Lk 22, 14–23, 56)
Ministráns        Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce);Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonál és vezényel Sneff János
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László,Ingrediente, Kerényi György, Ó, Jézus, Jézus, Werner Alajos és Harmat Artúr, Szent Máté passiója című kórusművével. Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, március 25-én és április 8-án 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4. Celebráns: Fehér István lelkész.


EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Március 26. Gyümölcsoltó Boldogasszony, Emmánuel, Manuéla
                17.00–19.00 Asztalitenisz
                19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Március 27 Hajnalka, Auguszta
                10.00–12.00 ÉRTESÍTŐ, borítékozás
                15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
                18.30–22.00 Regös próba kezdőknek (nagyböjtben utolsó!)

SZERDA Március 28. Gedeon, Johanna
                19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
                19.00–22.00 Regös (nagyböjtben utolsó!)

CSÜTÖRTÖK Március 29. Auguszta, Bertold
                13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában (Cs.F.)
                14.00–17.00 Szeniorok Klubja, Feszty-körkép, Ópusztaszer

PÉNTEK Március 30. Zalán, Amadé, Amadea
                19.30–22.00 Széchenyi Kör, Máté Imre, irodalmi est

SZOMBAT Március 31. Árpád, Gujdó
                10.00–11.30 Színjátszó Kör
                11.30–12.30 Elsőáldozási előkészítő (6)
                12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
                15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
                18.00–19.00 Bérmálási előkészítő (4)
*
HÉTFŐ Április 2. Paolai Ferenc, Ottokár, Áron
                17.00–19.00 Asztalitenisz
                19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Április 3. Buda, Richárd, Sükösd
                15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
                19.00–21.00 Egyháztanács

SZERDA Április 4. Sevillai Izidor
                16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
                19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba

CSÜTÖRTÖK Április 5. Ferrer Vince, Irén, Teodóra
                10.00–14.00 Lange Marek hivatalos látogatása
                16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában (F. I.)
                17.00–18.30 Bibliakör, Krisztus-arc

PÉNTEK Április 6. Vilmos, Biborka, Taksony
                Elsőpénteki beteglátogatás, húsvéti gyóntatás
                17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
                19.30–22.00 KMÉM, dr. Péter Katalin, Magyarország a modern világban

SZOMBAT Április 7. Húsvéti vakáció: április 7–22. 


HÍREK
Kedden, március 27-én 10.00–12.00-ig ÉRTESÍTŐnk húsvéti számának borítékozása missziónkon. A borítékozás nem nehéz munkájához segítőkész híveink szíves segítségét kérjük. Ha sokan jövünk délre elkészülünk és még kis kávézásra is jut idő. Előre is hálásan köszönöm megértésüket és önkéntes segítségüket.
*
Szerdán, március 28-án és április 4-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbája, ill. főpróbája a főlelkészségen – Ungarische Delegatur, Landwehrstraße 66., IV. emelet.
Ugyancsak szerdán, március 28-án és április 4-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.
*
Csütörtökön, március 29-én 14.00–17.00-ig egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának találkozója missziónk nagytermében, előtte 13.45–14.15-ig szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére missziónk házi kápolnájában. Délutáni találkozónkon nemzeti ünnepünkre emlékezünk az ópusztaszeri Feszty-körkép ismertetésével, filmvetítés videóról. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
*
Pénteken, március 30-án 19.30–22.00-ig Máté Imre irodalmi estje a Széchenyi Kör szervezésében missziónk nagytermében.
*
Szombaton, március 31-én elsőáldozási és bérmálási előkészítő, Színjátszó Kör, Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás missziónkon. Program: lásd előző oldal!
* * *
Kedden, április 3-án 19.00–21.00-ig missziónkon Egyháztanács-gyűlés, amelyen bemutatjuk a 2000. évi költségvetés elszámolását és a 2001. évi költségvetés tervét, amely az előírásoknak megfelelően április 1-től 14-ig hivatali időben megtekinthető hivatalunkban.
*
Csütörtökön, április 5-én 10.00–14.00-ig Lange Marek diakonusnak, érsekségünk idegen nyelvű lelkipásztori hivatala szakosztályvezetőjének hivatalos látogatása missziónkon. Hivatalunk zárva.
Ugyancsak április 5-én 17.00–18.30-ig Bibliakör missziónk nagytermében, előtte 16.30–17.00-ig szentmise missziónk házi kápolnájában.
*
Pénteken, április 6-án elsőpénteki beteglátogatás, amelynek során, előkészületül a húsvéti ünnepekre, szívesen ellátjuk betegeinket, gyengélkedőinket a szentségekkel. Szeretettel várjuk bejelentésüket, ill. hívásukat papjainknál.
17.00–18.30-ig elsőpénteki szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában, 19.30–22.00-ig dr. Péter Katalin, Magyarország a modern világban címmel tart előadást, a KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport meghívására és szervezésében, missziónk nagytermében.
 *
ELŐZETES: nagyheti és húsvéti szertartások magyarul a müncheni Damenstift-templomban. Április 7–22-ig, a húsvéti vakáció idején missziónkon szünetelnek a csoportok találkozói.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím: D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon -Tel.:  089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission