ÉRTESÍTŐ a  müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. március 18., 18. évfolyam 8. (708.) szám

Nagyböjt 3. vasárnapja
Az élet kicsirázik, kihajt és győzedelmeskedik

A Szahara déli mezsgyéjén óriási szárazság tombolt. A vízek elapadtak. Kipusztultak a virágok, a növényzet elszáradt, az állatok alig éltek, a sivatag hódított. Még a szívós cserjék és hatalmas fák is haldokoltak. Egyetlen szál virágocska virított még szépen egyik apadozó parányi kis forrás szélén, de már ez is kétségbeesetten sóhajtozott: „Minek kínlódjam az egyetlen szál kis virágért, amikor körülöttem minden pusztulásnak indult és már magam is elhalok?" A száradozó öreg fa meghallotta a kis csermedező forrás elcsukló sóhajtásait, föléje hajolt és mielőtt még véglegesen feladta volna, megszólalt: „Kedves kis erecském! Senki se várja tőled, hogy virágba borítsd az egész sivatagot. Csak annyi a feladatod, hogy életben tartsd ezt a kis virágocskát. Semmi több" (észak-afrikai mese)!

Így vagyunk ezzel mi is. Senki se várja tőlünk, hogy megváltsuk az egész világot. Keresztény élethivatásunk: egy kis örömet, békét, szeretetet, életet vinni aszúságnak, lelki szárazságnak, indult közvetlen környezetünkbe; éltető forrás lenni elsősorban a családban, a munkahelyen, a barátok és rokonok körében – a szeretet apró gyakorlataival: „A keresztény élet tanúságtétele és a természetfelettire irányuló szellemben végrehajtott cselekedetek vonzzák  a hithez és Istenhez az embereket"... „A szeretet gyümölcsei: az öröm, a béke és az irgalmasság; a szeretet megköveteli a jótékonyságot, a testvéri feddést, a jóakaratot; fölkelti a kölcsönösséget, szabad és érdektelen marad, a szeretet barátság és közösség" (KEK 1829). 


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

MÁRCIUS 18. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosságidegen gyóntató: dr. Hegyi János SJ
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise
                    1. Isten segítségéért (SM),
                    2. +Miklós Lajos és Erzsébet szülők és fiúk l. ü.
                    Memento: +Moldován József és Szegő József l. ü.

Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről

Celebráns    Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor         Balogh András (Kiv 3, 1–15; 1 Kor 10, 1–12; Lk 13, 1–9)
Ministráns    Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M.– Lévai T. (Ce);Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk

11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
MÁRCIUS 25. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság
10.30–11.30 Ünnepélyes nagyböjti szentmise
                    + Preg János, Merk Oszkár, a Vízvári és Merk család elhunyt tagjaiért

Celebráns     dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor         Jánosi Margit (Kiv 3, 1–8a. 13–15; 1 Kor 10, 1–6. Lk 13, 1–9)
Ministráns   Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I. – Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonista    Sneff János

11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
Magyar szentmise Freisingban, vasárnap, március 18-án 17.00-kor az Altöttinger kápolnában, Brunnhausgasse 2–4.; Rosenheimban, vasárnap, március 25-én 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4. Celebráns: Fehér István lelkész.
*
Neuperlachi magyarok figyelmébe!

Nagyböjt 4. vasárnapján, március 25-én, 10.30-kor a neuperlachi St. Philipp Neri plébánia (Kafkastr. 17) nemzetközi misét szervez, mise után ünnepi fogadást a plébánia egyházközségi otthonában. A rendezők szeretettel várják magyar híveink közreműködését, pl. magyar könyörgéssel a szentmisén, és sürgősen kérik az érdeklődők előzetes bejelentkezését a plébánia telefonján: 6 27 13 20.


EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP Március 18. Jeruzsálemi Cirill, Sándor, Ede
14.00–18.30 NAGYBÖJTI  LELKINAP
                    Programja:
                    14.00–14.45 1. elmélkedés
                    14.45–15.15 kávészünet
                    16.00–16.40 2. elmélkedés
                    16.40–17.30 gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság
                    15.15–16.00 gyóntatás és keresztúti ájtatosság
                    17.30–18.30 szentmise rövid elmélkedéssel
                    18.30-kor     elbocsátás

HÉTFŐ Március 19. Szent József, Józsa, Bánk
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Március 20. Klaudia, Csák, Kötöny
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Március 21. Benedek, Bence, Flüe-i Miklós
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK Március 22. Beáta, Izolda, Lea
16.30–17.00 Szentmise Szent József tiszteletére misszónk házi kápolnájában (F. I.)
17.00–18.30 Bibliakör, A Torinói halotti lepel titkai

PÉNTEK Március 23. Mongrovejói Turibiusz, Emőke, Ottó
13.00–13.15 Zsolozsma
18.30–21.30 Családok fóruma, Hogyan segítsünk a felnőtté válás folyamatában?

SZOMBAT Március 24. Gábor, Karina
18.00–21.00 Magyar Klub, Századunk műhelyéből, 17–18. rész, filmvetítés

VASÁRNAP Március 25.  Annunciáta, Irén
                     Nyári időszámítás kezdete. Az órákat egy órával előre visszük! 


HÍREK

Vasárnap, március 18-án 10.00 órától ifjúsági keresztúti ájtatosság, ifjúsági szentmise, közben húsvéti gyóntatás – idegen gyóntató a Damenstift-templomban. Ifjúsági szentmisénken ünnepélyesen bemutatjuk az idei elsőáldozó és bérmálkozó jelölteket. Délután, 14.00–18.00-ig nagyböjti lelkinap missziónkon, hagyományos formában. Témája: Bűn és bűnbocsánat. Vezeti dr. Hegyi János SJ. Az elmélkedések között kávészünet és gyónási lehetőség. A lelkinapot 17.30-kor szentmisével zárjuk. Lelkinapunk ingyenes és arra mindenkit szeretettel várunk.
*
Szerdán, március 21-én Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a főlelkészségen – Ungarische Delegatur, Landwehrstraße 66., IV. emelet.
Ugyancsak szerdán, március 21-én 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba missziónk alagsori klubtermében. A Német nyelvtanfolyam, vezetője betegsége miatt szünetel.
*
Csütörtökön, március 22-én 17.00–18.30-ig Bibliakör missziónk nagytermében, előtte 16.30-tól szentmise Szent József tiszteletére missziónk házi kápolnájában. Kora esti találkozónkon „A torinói halotti lepel titkai" címmel beszélgetünk a kereszténység ősi ereklyéjéről Jn 19, 28–42; 20, 1–10 alapján. A leplet rajzok, képek és rövid videofilm segítségével szemléltetjük. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
*
Pénteken, március 23-án 18.30–21.30-ig Családok fóruma missziónkon „Hogyan segítsünk a felnőtté válás folyamatában" kérdésről beszélgetünk az érdeklődő családokkal és gyermekeikkel.
*
Szombaton, március 24-én 18.00–21.00-ig missziónkon Magyar Klub-estet tartunk, amelyen bemutatjuk videóról a „Századunk műhelyéből" című sikeres dokumentum-filmsorozat 17–18. részét. A filmvetítés után beszélgetés a II. világháborút követő rendszerváltás eseményeiről a bemutatott dokumentumfilm alapján, és szórakozás. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
* * *
ELŐZETES:
március 27-én Értesítőnk húsvéti számának postázása, 29-én Szeniorok Klubja, 30-án Széchenyi Kör, 31-én elsőáldozási, bérmálási előkészítő, HMI, cserkészfoglalkozás.
* * *
Hálásan köszönöm segítőkész híveink tevékeny közreműködését ökumenikus találkozónk lebonyolításában, kiemelten ügyes háziasszonyainknak a találkozóra készített, finomabbnál-finomabb süteményeket: Balogh Mária, Czupy Éva, Győry Márta, Jánosi Margit, Komlósi Rozália, Köhler Theodózia, Kucsera Judit, Lévai Katalin, Melich Anna, Mackó Teréz, Rein Barbara, Ruttner Piroska, Schmidt-Pintér Irén, Somogyi Margit.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission