ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. március 4., 18. évfolyam 7. (707.) szám

Nagyböjt 1. vasárnapja

Egyazon hívek egyazon asztalnál
¤
A keresztényekben elevenen él a vágy, hogy Krisztus Urunk akaratának megfelelően, egyetlen egyházat, egyetlen krisztusi közösséget alkossanak. Az elmúlt évtizedekben komoly előrelépést tapasztaltunk a keresztény egyházak közeledésében egymáshoz. A felekezetek közelebb kerültek egymáshoz. Több vitatott kérdésben megegyeztek.

Sok problémát és nehézséget mégsem sikerült megoldaniuk. Közéjük tartozik az egyházi rend szentségéről, az egyház titkáról, az Eucharisztiáról, Máriának az üdvösségben betöltött szerepéről alkotott különböző felfogás, de legfőképpen a közös szentáldozás kérdése, illetve a közös részvétel az Úrvacsorán. Talán híveinket leginkább ez a kérdés érdekli: Mehetünk-e együtt áldozni, illetve vehetünk-e együtt Úrvacsorát?

A kérdésre nem könnyű röviden és határozottan válaszolni. A katolikus felfogás szerint csak az igazi közösség az egyházzal jogosít a közös szentáldozásra. Az Eucharisztia vételében az igazi egység az egyházzal jut kifejezésre, hiszen az Eucharisztia ünneplésében Krisztus maga folytatja megváltó művét, gyűjti egybe övéit „mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből egybegyűlt nép"-et (LG 4), Krisztus adja önmagát az Eucharisztiában, amely az egyház egységének forrása, jele és eszköze. Amíg egyházaink között nincs meg a teljes egység, addig ennek jelét sem adhatjuk azzal, hogy közösen járulunk szentáldozáshoz, illetve együtt vesszük az Úrvacsorát. A hitegység, az egyház-egység hiányában az egység jelét adni az Úrvacsora vételével, illetve a hitegységet megjelenítő szentáldozással, legalábbis fonák magatartásnak tűnik.

Rendkívüli és kivételes körülmények között mégis előfordulhat eset, amikor az imában és a keresztény elkötelezettségben olyan egység jön létre, amely egyháznak minősíthető. Ilyenkor elkerülhetetlen az egység jelét adni éppen az Úr lakomájában való közös részvéttel, mint ahogyan ez már a II. Vatikáni zsinat ökumenizmusról szóló határozatában is kifejezésre jut az ortodox keresztényekkel kapcsolatosan: „Nemcsak lehetséges tehát, hanem ajánlatos is alkalomadtán és egyházi jóváhagyással ezekkel az egyházakkal közösen végezni bizonyos szent cselekményeket, mert ha különváltak is, valódi szentségeik vannak, kiváltképpen pedig – az apostoli jogfolytonosság következtében – van papságuk és van eucharisztiájuk"(UR 15). MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

MÁRCIUS 4. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
10.00–10.25          Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (B. M.)
10.30–11.30          Ünnepélyes nagyböjti szentmise
                            + Werner Beata  l. ü.
Celebráns             dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor                 Zsákai Rozália (MTörv 26, 4–10; Róm 10, 8–13; Lk 4, 1–13)
Ministráns            Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce);Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);

Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk:
Menegali – Ments meg Istenem; ismeretlen szerző – Pie pelicane; Werner Alajos – O salutaris hostia és Menegali / Kerényi György – Jézus, bűnbánat útja című kórusművével.

Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a hívő emberek lelkiismereti kötelezettségüknek tekintsék az egyenletlőtlen szociális és gazdasági helyzet által okozott szegénység elleni küzdelmet.
*
MÁRCIUS 11. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
10.00–10.25             Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság
10.30–11.30             Ünnepélyes nagyböjti szentmise
                                +Komlósi Antal l. ü.
Zsoltárválasz             Boldog az az ember,* aki az Úrban bízik.
Celebráns                 dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor                     Lévai Katalin (Gen 15,5–18; Fil 3,17–4,1; Lk 9,28b–36)
Ministráns                Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce); Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonista                 Sneff János
11.30–12.00             Félfogadás a sekrestyében
*
MÁRCIUS 18. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
10.00–10.25             Húsvéti gyóntatás és ifjúsági keresztúti ájtatosság,
Idegen gyóntató:     dr. Hegyi János SJ
10.30–11.30             Ifjúsági szentmise
                               1. Isten segítségéért (SM),
                               2. +Miklós Lajos és Erzsébet szülők és fiúk, József l. ü.
Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről
Celebráns                 Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor                     Balogh András (Kiv 3,1–15; 1 Kor 10,1–12; Lk 13,1–9)
Ministráns                Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik         Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk
11.30–12.00            Félfogadás a sekrestyében
*
Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, március 11-én 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4.; Freisingban, vasárnap, március 18-án 17.00-kor az Altöttinger kápolnában, Brunnhausgasse 2-4. Celebráns: Fehér István lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Március 5. Teofil, Olívia, Virgil
                         17.00–19.00 Asztalitenisz
                         19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Március 6. Leonóra, Nóra
                        15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
                        18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Március 7. Perpétua és Felicitász, Tamás
                       16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
                       19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
                       19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK Március 8. Istenes János, Zoltán, Filemon
                       19.00–21.00 Ökumenikus istentisztelet, agapé

PÉNTEK Március 9. Római Franciska, Savio Domonkos
                       18.00-tól Bentlakásos ifjúsági lelkigyakorlat

SZOMBAT Március 10. Ildikó, Etele
                      Bentlakásos ifjúsági lelkigyakorlat

VASÁRNAP Március 11. Szilárd, Konstantin, Tímea
                      14.00–ig Bentlakásos ifjúsági lelkigyakorlat

HÉTFŐ Március 12. Gergely, Maximilián, Miksa
                      17.00–19.00 Asztalitenisz
                      19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Március 13. Krisztián, Zsolt, Rozina
                      15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
                      18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Március 14. Matild, Paulina
                      16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
                      19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
                      19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK Március 15. NEMZETI ÜNNEP

PÉNTEK Március 16. Henrietta, Herbert
                      17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)

SZOMBAT Március 17. Patrik, Gertrúd, Patrícia
                      11.30–12.30 Elsőáldozási előkészítő (5.)
                      12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola néptánc tanítással
                      15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
                      18.00–19.00 Bérmálási előkészítő (3.)

VASÁRNAP Március 18. Jeruzsálemi Ciril, Sándor, Ede,
                      14.00–18.30 Nagyböjti lelkinap (Lásd Hírek!)HÍREK
Szerdán, március 7-én és 14-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a főlelkészségen – Ungarische Delegatur, Landwehrstraße 66., IV. emelet.

Ugyancsak szerdán, március 7-én és 14-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.
*
Csütörtökön, március 8-án 19.00–20.00-ig missziónk nagytermében ökumenikus istentiszteletet tartunk és református testvéreinkkel közösen imádkozunk a keresztények egységéért. Az ima után baráti beszélgetések és agapé keretében igyekszünk elmélyíteni az ökuméne szellemét. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Ökumenikus imaóránkat különösen figyelmébe ajánlom a vegyes házasságban élő családoknak. Előre hálásan köszönöm, ha háziaszonyaink süteményt, tésztát, pogácsát készítenek az ökumenikus találkozóra. Koordinátor: Varga Katalin missziónkon.
*
Pénteken, március 9-én 18.00 órától vasárnap, március 11-én 14.00 óráig bentlakásos nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlatot tartunk missziónkon „Miben segítenek a szentségek?" címmel. Jelentkezni lehet március 7-ig 15 márka költséghozzájárulás befizetésével Merka János ifjúsági lelkésznél missziónkon. A résztvevők hálózsákot hozzanak magukkal. Szeretettel várjuk lelki megújulást kereső fiataljainkat.
* * *
Pénteken, március 16-án 17.00–18.30-ig szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.
*
Szombaton, március 17-én missziónkon 11.30–12.30-ig elsőáldozási előkészítő, 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója, 15.00–17.30-ig cserkészfoglalkozás, 18.00–19.00-ig bérmálási előkészítő.
*
Vasárnap, március 18-án 10.00 órától ifjúsági keresztúti ájtatosság, ifjúsági szentmise, közben húsvéti gyóntatás – idegen gyóntató a Damenstift-templomban. Ifjúsági szentmisénken ünnepélyesen bemutatjuk az idei elsőáldozó és bérmálkozó jelölteket. Délután, 14.00–18.00-ig nagyböjti lelkinap missziónkon, hagyományos formában. Témája: Bűn és bűnbocsánat. Vezeti dr. Hegyi János SJ. Az elmélkedések között kávészünet és gyónási lehetőség. A lelkinapot 17.30-kor szentmisével zárjuk. Lelkinapunk ingyenes és arra mindenkit szeretettel várunk.
* * *
ELŐZETES: március 11-én Bibliakör, 23-án Családok fóruma, 24-én Magyar Klub (áttéve március 10-ről!)
*
Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission