ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. május 27., 18. évfolyam 15. (715.) szám

Húsvét 7. vasárnapja – Elsőáldozás

Jézus barátai:
Felber Evelyn
Lévai Tamás
Matolcsi Máté
Rehák Emánuel
Soos István
Szigeti Imre
Szigeti Márton
Végre egy asztalnál ülhetünk Jézussal.
Végre együtt étkezhetünk, ehetünk és ihatunk Jézus Krisztussal. Igazi, jó barát. Leül közénk. Velünk tart, még akkor is, ha asztalától felállunk és tovább megyünk. Velünk van mindig és mindenütt. Mindig örül, ha találkozunk – asztaltársaságában. Keressük társaságát! Jöjjünk hozzá szívesen és gyakran!MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

MÁJUS 27. HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA – elsőáldozás
10.00–10.25       Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság
10.30–11.30       Ünnepélyes szentmise első szentáldozással elsőáldozó gyermekeinkért és tanuló ifjúságunkért

Zsoltárválasz     Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett.

Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifj. lelkész (prédikáció)

Lektor             Rehák Erzsébet (ApCsel 7, 55–60; Jel 22, 12–17. 20; Jn 17, 20–26)
Ministráns       Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü).
Orgonál           Sneff János
 
Elsőáldozók:    Felber Evelyn, Lévai Tamás, Matolcsi Máté, Rehák Emánuel, Soos István, Szigeti Imre, Szigeti Márton
*
JÚNIUS 3.  PÜNKÖSDVASÁRNAP
 10.00–10.25     Húsvéti gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság
 10.30–11.30     Ünnepélyes szentmise a népért

 Zsoltárválasz     Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

 Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános
 Szentbeszéd     P. Tóth Miklós, Szent József oblátus, magyar misszionárius Limából/Peru

 Lektor             Kucsera János (ApCsel 2, 1–11; 1 Kor 12, 3b–13; Jn 20, 19–23)
 Ministráns        mind, aki itthon van
 Orgonál           Sneff János

 Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a keresztény családok nagyra becsüljék, olvassák a Bibliát, tanítása szerint éljenek,  és ezáltal tanúságot tegyenek örök életbe vetett reményükről.
*
Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, május 27-én 11.00-kor a St. Josef temp-lomban, Innstraße 4. Celebráns: Fehér István lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Május 28. Emil, Bod, Csanád
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Május 29. Magdolna, Teodózia
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Május 30. Szent Jobb, Janka, Nándor, Zsanett
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Május 31. Angéla, Petronella
 
PÉNTEK Június 1. Jusztinusz, Tünde, Kund
Elsőpénteki beteglátogatás
17.00–18.30 Szentmise Jézus Szíve tiszteletére, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)

SZOMBAT Június 2. Marcellin és Péter vértanúk, KármenHÍREK
Vasárnap, május 27-én 10.30-kor kezdődő szentmisénkben a Damenstift-templomban első szentáldozáshoz járul hét gyermek. Az elsőáldozás egyházi közösségünk minden tagjának közös ünnepe. Arra irányítja figyelmünket, hogy szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat Jézus Krisztussal és keresztény tanúságunkkal bátorítsuk, segítsük gyermekeinket a krisztusi úton. Ezért tisztelettel kérem nem csak a kedves szülőket és hozzátartozókat, hanem közösségünk minden tagját is, hogy jó példával, a szentségek buzgó vételével támogassák gyermekeinket a krisztusi úton, amennyiben ez lehetséges együtt járuljanak velük a bűnbánat szentségéhez és az Úr asztalához. Gyermekeinket megpróbáltuk beavatni a hit igazságaiba és igyekeztünk elsajátíttatni velük a vallásos élet formáit. Gyermekeink azonban csak úgy maradnak meg hitben és szeretetben, ha a kedves szülők, az anyukák és apukák,  közösségünk tagjai jó példájukkal segítik őket a vallásos élet gyakorlásában. Támogassuk gyermekeink vallásos nevelését és életét jó példánkkal, különösen az által, hogy magunk is buzgón imádkozunk, fegyelmezett vallásos életet élünk, szorgalmasan látogatjuk a vasár- és ünnepnapi szentmiséket, őszinte bűnbánatot tartunk, gyónunk és áldozunk, gyakran vesszük magunkhoz az Eucharisztiát, az örök élet kenyerét.

Ugyancsak vasárnap, május 27-én 19 órakor szabadtéri májusi ájtatosság a müncheni Marienplatzon, rossz idő esetén a Dómban. Közreműködik a dóm fúvószenekara és a „Menzingeni Énekesek".
*
Szerdán, május 30-án missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, május 30-án 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a  főlelkészségen – Ungarische Delegatur, Landwehrstraße 66., IV. emelet. Június 6-án főpróba.
*
Első pénteken, június 1-én papjaink szívesen meglátogatják a gyengélkedőket és betegeket. Szeretettel várjuk hívásukat.

Ugyancsak első pénteken, június 1-én 17.00–18.30-ig szentmise Jézus Szíve tiszteletére és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.

Június a Jézus Szíve ájtatosságok hónapja. A Jézus Szíve ájtatosságokkal Isten végtelen szeretetére emlékezünk és engeszteljük a vétkeinkkel megbántott jóságos Istent.
Júniusban Jézus Szíve ájtatosságot tartunk minden vasárnap magyar szentmiséink előtt 10.00 órától a Damenstift-templomban. Jöjjünk, tiszteljük és engeszteljük a Szent Szívet, Isten végtelen szeretetét, a Szívet, amely szeret minket, és amelyet mégis sokszor megszomorítottunk.
*
Pünkösdi vakáció: június 2-től 17-ig. Az iskolai szünidőben missziónkon szünetel a csoportok munkája.
*
ELŐZETES: június 4-én pünkösdhétfő, 14-én hagyományos müncheni úrnapi körmenet.
***
Magyarok: 2000. december 31-én Bajorországban hivatalosan 1.117.412 külföldi lakos tartózkodott, köztük 15.873 magyar, 5.371 szlovák, 22.714 román állampolgár (TIPP, Ausgabe 2001, S. IV–2001, Herausgeber: Bayerisches Staats-ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, München).

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internethttp://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission