ÉRTESÍTŐ a müncheni   Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. május 20., 18. évfolyam 14. (714.) szám

Húsvét 6. vasárnapja

Kilencven plusz örökké!

Az egyik tudományos felmérés arra a végeredményre jutott, hogy az európai ember várható élettartama átlagosan hosszabb, de összességében mégis rövidebb: míg korábban a várható élettartam 30 plusz örökkévalóságot jelentett, addig ez ma már csak 90 esztendő (Zulehner). Várható élettartamunk átlagosan valóban meghaladja a korábbi nemzedékek átlagos életkorát, ami bizonyára nagy társadalmi és személyes egyéni kihatásokkal is jár, eddig talán még nem is sejtett következményekkel. Minden esetre  több kiadást jelent majd a nyugdíjintézeteknek és a betegsegélyzőknek, de vajon mi vár ránk, milyen kilátásaink, életelvárásaink lehetnek nekünk, embereknek, személyesen.

Szent Pál apostol azt ajánlja, hogy életelvárásunk legyen keresztény, azaz várjuk kitartóan az isteni ígéretek és keresztény életünk beteljesedését: „Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre" (Kol 3, 2).

Mi hisszük, hogy Isten, aki Jézus Krisztust feltámasztotta a sírból, vele együtt minket is megajándékozott az örök élettel: nem 90 évet élünk, hanem – ha Isten is úgy akarja – 90 plusz örökké!


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

MÁJUS 20. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és ifjúsági májusi ájtatosság
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise
                     + Albert Roland, Básti Mária, Major Anna és Jenei Erzsébet l. ü.
Celebráns     Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor         Kovács Orsolya (ApCsel 15, 1–29; Jel 21, 10–23; Jn 14, 23–29)
Ministráns   Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce); Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü).

Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk
Mise után a keresztség szentségében részesül: Bagi Margarita és Sándor-Ambrus Bernadette Júlia
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
CSÜTÖRTÖK  MÁJUS 24. URUNK MENNYBEMENETELE
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
                    a Schlachter család elhunyt tagjaiért

Zsoltárválasz Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

Celebráns     Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor         Glatz Hajnalka (ApCsel 1, 1–11; Ef  1, 17–23; Lk 24, 46–53)
Ministráns    Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce);  Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü).
Orgonál        Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
MÁJUS 27. HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA – elsőáldozás
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise első szentáldozással
                    elsőáldozó gyermekeinkért és tanuló ifjúságunkért

Zsoltárválasz Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett.

Celebráns     dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifj. lelkész (prédikáció)
Lektor         Rehák Erzsébet (ApCsel 7, 55–60; Jel 22, 12–17. 20; Jn 17, 20–26)
Ministráns    Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce);  Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü).
Orgonál        Sneff János
Elsőáldozók: Felber Evelyn, Lévai Tamás, Matolcsi Máté, Rehák Emánuel, Soos István, Szigeti Imre, Szigeti Márton
*
Magyar szentmise Freisingban, vasárnap, május 20-án 17.00-kor az Altöttinger kápolnában, Altenheim Vinzentinum, Brunnhausgasse 2-4.; Rosenheimban, vasárnap, május 27-én 11.00-kor a St. Josef templom-ban, Innstraße 4. Celebráns: Fehér István lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Május 21. Konstantin, Szilárd, Tibád
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Május 22. Rita, Júlia, Emil
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Május 23. Boldog Apor Vilmos, Dezső, Dézi, Mikes
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
(19.00–20.30 Ifjúsági dzsesszkoncert és májusi ájtatosság a Dóm téren)
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Május 24. Urunk mennybemenetele
Lásd előző oldal!

PÉNTEK Május 25. VII. Gergely pápa, Pazzi Mária Magdolna, Orbán
13.00–13.15 Májusi ájtatosság
18.30–21.30 Családok fóruma, Idegenben a hazáért, dr. Buzády Tibor

SZOMBAT Május 26. Néri Fülöp, Evelin
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
17.30–18.30 Bérmálási előkészítő (9)HÍREK
Szerdán, május 23-án 16.00–18.00 óráig Német nyelvtanfolyam missziónkon, 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a  főlelkészségen – Ungarische Delegatur, Landwehrstraße 66., IV. emelet.

Ugyancsak szerdán, május 23-án 19.00  órakor ifjúsági májusi ájtatosság a müncheni Dóm téren az „Up to People" zeneegyüttes közreműködésével. 20.00 órától az „Emeram-Singers" gospel-kórus szabadtéri gospel-, sprituálé-, és dzsesszkoncertje. Rossz idő esetén a rendezvények a Karmelitersaalban lesznek (Karmelitenstr. 1, am Promenadeplatz). Minden ifjú érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők.
*
Pénteken, május 25-én 18.30–21.30-ig a Családok fóruma keretében „Idegenben a hazáért" címmel dr. Buzády Tiborral beszélgetünk missziónk nagytermében. Esti találkozónkra sok szeretettel várjuk a szülőket gyermekeikkel.
*
Szombaton, május 26-án missziónkon 12.00 órától Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, 15.00 órától cserkészfoglalkozás, 17.30-tól bérmálási előkészítő.

Ugyancsak szombaton, május 26-án 18.30–20.30-ig elsőáldozási próba és gyóntatás (szülők és hozzátartozók részére is) a Damenstift-templomban.
Tisztelettel kérem a kedves szülőket és hozzátartozókat, hogy ne csak küldjék gyermekeiket az első szentáldozásra, hanem – amennyiben ez lehetséges – együtt járuljanak gyermekükkel a bűnbánat szentségéhez és az Úr asztalához. Elsőáldozás előtt megpróbáltuk beavatni gyermekeinket a hit igazságaiba és igyekeztünk elsajátíttatni velük a vallásos élet formáit. Gyermekeink azonban csak úgy maradnak meg hitben és szeretetben, ha a kedves szülők, az anyukák és apukák jó példájukkal segítik őket a vallásos élet gyakorlásában. Támogassuk gyermekeink vallásos nevelését és életét jó példánkkal, különösen az által, hogy magunk is buzgón imádkozunk, fegyelmezett vallásos életet élünk, szorgalmasan látogatjuk a vasár- és ünnepnapi szentmiséket, őszinte bűnbánatot tartunk, gyónunk és szentmiséinken gyakran vesszük magunkhoz az Eucharisztiát, az örök élet kenyerét.
* * *
ELŐZETES: május 27-én 19.00 órakor májusi ájtatosság a Marienplatzon, június 1-én elsőpénteki beteglátogatás, Imakör, június 3-án pünkösd.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission