ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. május 6., 18. évfolyam 13. (713.) szám

Húsvét 4. vasárnapja

Húsvéti örömök és vidámságok

Nem nagyon szeretem a képzelgéseket, de ez egyszer engedjük el magunkat, képzeljük el az elképzelhetetlent: ülünk a televízió előtt, a képernyőn megjelenik Joseph Ratzinger bíboros, ami persze önmagában még nem elképzelhetetlen. Igen ám, csak hogy a hit tisztaságának szigorú őre ezúttal nem úgy jelenik meg a képernyőn, mint máskor a sajtókonferenciákon, mikrofonok előtt, papírok fölé hajolva, komolyan, mint amikor kemény véleményeket nyilvánít, és helyreigazítja a súlyos tévedéseket, hanem kitörő örömmel, hangosan kacagva, sőt hahotázva. Ezúttal vidám mosolygások és boldog nevetgélések közepette teszi közzé a szenzációs hírt: megtört a halál hatalma, a sír üres, Krisztus feltámadt. Szinte magán kívül van az örömtől, szíve remeg a győzelmi mámortól: Krisztus győzött az emberiség legádázabb ellensége felett, Krisztus legyőzte a halált!
Egy ilyen húsvéti örvendezés, a halál kigúnyolása, mondjuk – kárörvendezés és kacagás nem is annyira idegen az egyháztól, mint ahogyan azt gondolnánk. Korábban Piemontban a hívők húsvét reggelén kimentek a temetőbe, hogy kigúnyolják, kikacagják a halált. A sírok között teli torokból hahotáztak, kárörömmel gúnyolták az élet ádáz ellenségét. Örültek, mert Jézus nyakon csípte a kaszás fickót!
Egy időben ez a húsvéti kacagás még a templomokban is elterjedt. A középkor végén és a barokkorban helyenként a papok húsvétkor nem tartottak prédikációt. Helyette zsíros és sikamlós viccekkel szórakoztatták a közösséget. Pellengérre állították a családi perpatvarokat, a papucskormányokat, a szoknyavadászokat, a későn jövőket a misére, a szundikálókat a prédikáció alatt, és nem utolsó sorban a jól becsapott ördögöt, amely Krisztus feltámadásának hírére dühében a pokol izzó parazsát harapdálta. Természetesen, a hívek nagyokat nevettek és hasukat fogták a kacagástól.
Krisztus feltámadásának hite békés nyugalommal és örömmel töltötte be a hívők szívét, mert felszabadította őket a céltalan élet és teljes elmúlás görcsös félelmétől, jövőbe vetett bizalmat ébresztett.MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

MÁJUS 6. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (B. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise  + Horváth Illés, Horváth Teréz és Horváth Aranka l. ü.
Zsoltárválasz Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája.
Celebráns Fehér István lelkész
Lektor Jánosi András (ApCsel 13, 14. 43–52; Jel 7, 9. 14b–17; Jn 10, 27–30)
Ministráns  Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce); Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonál Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk a száműzetés és az erőszakosság áldozataivá vált asszonyokért és lányokért, hogy segítséghez jussanak, súlyos megrázkódtatásaikból és sérüléseikből felépüljenek és kigyógyuljanak.
*
MÁJUS 13. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Somogyváry Gyula l. ü.
Zsoltárválasz Istenem és királyom, magasztallak téged,* szent nevedet áldom örökkön-örökké.
Celebráns Dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Lévai Katalin (ApCsel 14, 21b–27; Jel 21, 15a; Jn 13, 31–35)
Ministráns  Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce); Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonál Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
MÁJUS 20. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise  + Albert Roland, Básti Mária, Major Anna és Jenei Erzsébet l. ü.
Celebráns Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Kovács Orsolya (ApCsel 15, 1–29; Jel 21, 10–23; Jn 14, 23–29)
Ministráns  Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce); Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk
Mise után keresztelés. A keresztség szentségében részesül:
Bagi Margarita és Sándor-Ambrus Bernadette Júlia
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, máj. 13-án 11.00-kor a St. Josef temp-lom-ban, Innstraße 4.; Freisingban, vasárnap, máj. 20-án 17.00-kor az Altöttinger kápol-ná-ban, Altenheim Vinzentinum, Brunnhausgasse 2-4. Celebráns: Fehér István lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Május 7. Boldog Gizella, Bendegúz, Gusztáv
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Május 8. Győző, Mihály
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Május 9. Gergely, Édua
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Május 10. Ármin, Jób, Pálma
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában (F. I.)
17.00–18.30 Bibliakör, Az apostolok egyháza és a Szentlélek

PÉNTEK Május 11. Ferenc, Fábiusz, Mirandola
13.00–13.15 Májusi ájtatosság
19.30–22.00 Széchenyi Kör, Pálfy Margit, Szinbád hazamegy

SZOMBAT Május 12. Néreusz, Achilleusz, Pongrác
11.30–12.30 Elsőáldozási előkészítő (9), közben Színjátszó Kör
12.00–14.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
14.00–17.30 Közös anyáknapi ünnepség
18.00–19.00 Bérmálási előkészítő (7)
* * *
HÉTFŐ Május 14. Bonifác, Gyöngyi, Gyöngyvirág
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Május 15. Zsófia, Szonja, Médea
10.00–14.00 Marek Lange diakónus ápr. 5-én elmaradt látogatásának pótlása 15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Május 16. Nepomuki János, Botond, Mózes
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Május 17. Paszkál, Ditmár, Szalók, Dobát
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, Wiedra Monika, Állandó babakiállítás Győrött
19.00–21.00 Magyar Caritas Szolgálat évi közgyűlés

PÉNTEK Május 18. I. János pápa, Erika, Alexandra
13.00–13.15 Májusi ájtatosság
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápol-nájában (Cs. F.)
19.30–22.00 KMÉM, Szabó Magda, Irodalmi est

SZOMBAT Május 19. Ivó, Milán, Celesztina
18.00–21.00 Magyar Klub, Századunk műhelyéből, 21–22. részHÍREK
Szerdán, május 9-én és 16-án missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt.

Ugyancsak szerdán, május 9-én és 16-án 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a  főlelkészségen – Ungarische Delegatur, Landwehrstraße 66., IV. emelet.
*
Csütörtökön, május 10-én 17.00–18.30-ig Bibliakör missziónk nagytermében, előtte 16.30–17.00-ig szentmise missziónk házi kápolnájában. Találkozónkon „Az apostolok egyháza és a Szentlélek" címmel beszélgetünk a Szentlélek pünkösdi művéről az ApCsel 2, 1–4. 36–42 alapján.
*
Pénteken, május 11-én 19.30–22.00-ig a Széchenyi Kör meghívására Pálfy Margit, budapesti színművész „Szinbád hazamegy" című önálló műsorestje Márai Sándorról és műveiről missziónk nagytermében.
*
Szombaton, május 12-én missziónkon 11.30-kor elsőáldozási előkészítő (9), 12.00-kor Hétvégi Magyar Iskola, 14.00-kor anyák napi ünnepség, amelyre szeretettel várjuk iskolás és cserkész gyermekeink szüleit és nagyszüleit, 18.00-kor bérmálási előkészítő (7).
* * *
Csütörtökön, május 17-én 14.00–17.00-ig egyházi közösségünk Szeniorok Klubjá-nak találkozója missziónkon, előtte 13.45–14.15-ig szentmise Szűz Mária Keresztények Segítsége tiszteletére missziónk házi kápolnájában. Találkozónkon bemutatjuk videóról klubtársunk és összejöveteleink lelkes szervezője állandó győri babakiállításának megnyitóját és 72 babáját, amelyet Győr városának ajándékozott. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

Ugyancsak csütörtökön, május 17-én 19.00–21.00-ig a müncheni Magyar Caritas Szolgálat rendes közgyűlése missziónkon. Szeretettel várjuk karitász egyesületünk minden tagját.
*
Pénteken, május 18-án, 17.00–18.30-ig szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában. 19.30–22.00-ig a KMÉM Müncheni Csoport meghívására Szabó Magda, Kossuth-díjas irónő irodalmi estet tart missziónk nagytermében.
*
Szombaton, május 19-én 18.00–21.00-ig missziónkon Magyar Klub-estet tartunk, amelyen bemutatjuk videóról a „Századunk műhelyéből" című sikeres dokumentum-filmsorozat 21–22. részét. Bevezetőt mond Ramsay Győző a film narrátora. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
* * *
ELŐZETES: május 23-án ifjúsági dzsesszkoncert és májusi ájtatosság a müncheni Dóm téren, 24-én Urunk mennybemenetele, 25-én Családok fóruma, 26-án Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet, 27-én elsőáldozás.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission