ÉRTESÍTŐ a müncheni   Magyar Katolikus Misszió életéről
2001.június 24.,  18. évfolyam 18. (718.) szám

KERESZTELŐ JÁNOS SZÜLETÉSE
Szégyenletes törvények
 
Az elmúlt hónapok során nyilvánosságra kerültek az európai értékek tanulmányozása céljából végzett közvélemény kutatás főbb eredményei. A két katolikus egyetem kezdeményezésére: Löwen (Belgium) és Tilburg (Hollandia) – mintegy 40.000 embert kérdeztek meg Kelet-, Közép- és Nyugat Európa majdnem minden országából azzal kapcsolatosan, hogy melyek napjainkban számukra a legfőbb mérvadó értékek.
Egyfelől megnyugtató, hogy az európai népek polgárainak erkölcsi felfogása az elmúlt évtizedekben állandósult, stabilizálódott. 1981-ben és 1990-ben végeztek hasonló közvélemény kutatást. Az adócsalást, a korrupciót  és az egyéb törvénysértéseket – mégha ezeket többen amolyan polgári csínytevéseknek is tekintik – a legtöbben elítélik. Örvendetes, hogy a törvényhozás pozitív módon befolyásolja sok ember erkölcsi magatartását.
Másfelől kevésbé örvendetesek azok az eredmények, amelyek olyan területekről számolnak be, amelyeken a törvényhozás nem rendelkezik ugyan, de amelyeket néhány évtizeddel korábban még erőteljesen befolyásoltak a vallási és erkölcsi értékek: a társadalomban növekszik az erkölcsi engedékenység. Társadalmilag egyre inkább elfogadhatóvá válik a válás, az öngyilkosság, az eutanázia, az abortusz.
Micsoda fonák helyzet! Amíg pénzről és anyagiakról van szó, addig értékeljük a törvényeket, megtartásukat fitogtatjuk, helyénvaló a bűnüldözés, de abban a pillanatban, amikor az emberi életről van szó, az öregekről és a betegekről, a meg nem született gyermekekről, már nagyvonalúakká válunk és nem feszegetjük a törvényeket!
Hogy mindez milyen végzetes következményekkel jár, azt már napjainkban is tapasztaljuk: az angol parlament megengedte az embriók klónozását terápiai célzattal, azaz embrionális sejtek termelését gyógykezelés céljából; a holland parlament megengedte a halálos betegek megölését orvosi beavatkozással, holott jól tudta, hogy ez a törvény lovat ad azok alá, akik a testi fogyatékosok és öregek életjogosultságáról vitáznak, mert a betegbiztosító és nyugdíjintézetekben fogytán a pénz! Talán észre sem vesszük, hogy ezek után már az öregek és betegek valóban úgy érezhetik magukat, mintha a társadalom terhére lennének! A legfelsőbb francia bíróság meg egyenesen úgy döntött, hogy jobb nem megszületni, mint nyomorékon és testi fogyatékossággal világra jönni: Egy testi fogyatékossággal született vádlónak kártalanítási összeget ítélt oda, mert anyjának terhessége idején az orvosok nem ismerték fel fogyatékosságát, és ezzel megakadályozták azt, hogy anyja abortusszal „elvétesse". A precedensből jogászi megfigyelők arra következtetnek, hogy ezután adott esetben a gyermek bármikor törvényre adhatja szüleit, mert nem „vetették el" – nem akadályozták meg születését!
Az egyház az emberi élet sérthetetlenségét, az élet új kultúráját hirdeti, olyan életstílust, amely szem előtt tartja az értékek helyes rendjét, nem utolsó sorban a lét elsőbbségét a birtoklással, a személy elsőbbségét a dolgokkal szemben.



MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚNIUS 24. ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
KERESZTELŐ JÁNOS SZÜLETÉSE
10.00–10.25 Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( M. A. )
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise
1. +Csirák Pál, Wieser Erzsébet, szülők és fiuk, Csirák László l.ü.
2. +Loksa Imre l. ü.
Celebráns Merka János ifjúsági lelkész
Lektor ifj. Jánosi Margit (Iz 49, 1–6; ApCsel 13, 22–26; Lk 1, 57–66)
Ministráns       Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);

Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk
Básti Rita, Fábián-Lechli Enikő, Fábián-Lechli László, Glatz Hajnalka, ifj. Jánosi Margit, Józsa Lenke, Józsa Máté, ifj. Józsa Péter, Józsa Péter, Kovács Orsolya, ifj. Kováts János, dr. Kováts János, Kováts Jutka, Major Bernadette, Polgár Gábor, Pöltl Csaba, Raith-Pócz Judit
Mise után  a keresztség szentségében részesül Lippóy Monika Éva

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, június 24-én 11.00-kor
a St. Josef temp-lom-ban, Innstraße 4. Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános.
*
JÚNIUS 29. Péntek – Szent Péter és Pál ünnepe
18.30–19.15 Ünnepi szentmise +Sárkány Illés l. ü.
Celebráns Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc  plébános
Lektor Balogh Mária
Orgonál Sneff János
19.00–21.00 Bérmálás előtti próba és gyóntatás
*
JÚLIUS 1. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – Bérmálás
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Püspöki szentmise bérmálással a népért és
 +Zelicskovics László l. ü.
Zsoltárválasz Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem.
Celebráns dr. Miklósházi Attila SJ, a külföldön élő r.k. magyarok püspöke
Koncelebráns dr. Cserháti Ferenc, dr. Hegyi János SJ, Merka János
Lektor Jánosi András (1 Kir 19, 16b. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62)
Ministráns  Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce); Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonál és vezényel Sneff János
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ecce sacerdos, Mozart – Alleluja kánon, Kisdi/Fojtényi/Bárdos – Szentlélek Isten, szállj reánk, Bárdos Lajos – Minden földek című kórusművével.
Bérmálkozók: Ditzmann Roxana, Egeli Andrea, Sárkány József Zsolt



EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Június 25. Vilmos, Vilma, Viola

KEDD Június 26. Alexandriai Cirill, János és Pál
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Június 27. László király, Sámson, Ulászló
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Június 28. Iréneusz, Irén, Loretta
8.30–19.30 Egyházközségi zarándoklat és kirándulás Passauba

PÉNTEK Június 29. Péter és Pál apostolok, Judit, Emma
13.00–13.15 Zsolozsma
Lásd előző oldal!

SZOMBAT Június 30. A római egyház első vértanúi, Pál
15.00–20.00 Ifjúsági találkozó, Beszélgetés az abortuszról

VASÁRNAP Július 1.  Tihamér, Áron, Annamária
12.15–14.30 Ünnepi fogadás
Műsor: Patrona Hungariae Énekkar, Egyháztanács,
Hétvégi Magyar Iskola – Mákvirág, Regös

MAJÁLIS
Vasárnap, július 8-án 13.00–21.30-ig egyházközségi MAJÁLIS-t rendezünk Grünwaldban, a Hubertusstraße 22. szám alatti egyházmegyei üdülő parkban, a Bavaria filmstúdió szomszédságában.
Népünnepély jellegű egyházközségi találkozónkon vidám zene, tánc és nótázás mellett lehet szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és kolbászt sütni. Idén is lesz tombola és játék a gyerekeknek. A labdarúgó csapatok barátságos mérkőzéseket vívhatnak a MAJÁLIS 2001 kupáért. Várjuk a csapatok benevezését és a megfelelő tombolatárgyakat missziónkon.
Szép nyári ünnepségünkre sok szeretettel várjuk a Münchenben és környékén élő magyarokat, felekezetre és felfogásra való tekintet nélkül, bajor barátainkkal együtt.



HÍREK
Vasárnap, június 24-én egyházi közösségünk Családok fóruma kirándulást szervez. 11.00 órakor találkozó és magyar szentmise Rosenheimban, a Szent József-templomban  (Innstraße 4.), utána, időtől függően, kirándulás a Chiemsee-re, illetve a Rosenheim környéki hegyekbe. Utazás: saját költségre és személygépkocsikkal.
*
Szerdán, június 27-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.
Ugyancsak szerdán, június 27-én 18.30–20.00 óráig Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbát tart a főlelkészségen – Ungarische Delegatur, Landwehrstaße 66, IV. emelet.
*
Csütörtökön, június 28-án zarándoklatot szervezünk Passauba Boldog Gizella, első magyar királynőnk sírjához és megtekintjük a „Bajorország és Magyarország 1000 éve" című nemzetközi kiállítást, amelyet a Bajor Történelem Háza, Passau városa és püspöksége a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésével szervezett a két nép közös történelmi kapcsolatainak felidézése és elmélyítése érdekében.
Indulás: pontosan 8.30 órakor az Alter Botanischer Garten – Elisenstr. – Neptun szökőkúttól Straub Ádám autóbuszával. 11.00 órakor szentmise Boldog Gizella sírjánál (Passau, Klosterwinkel 1, Niedernburg); 12.30-kor ebéd a Duna-parton (Altstadthotel), saját költségre; 15.00 órakor megtekintjük a kiállítást az Oberhaus Múzeumban (Oberhaus 125); 17.00 órakor a Maria Hilf zarándok- és kolostortemplomot a Mariahilfsbergen, s aztán indulás haza. Visszaérkezés Münchenbe 19.30 körül.
Utazási díj belépőjeggyel 30 DM. Jelentkezés az utazási költség befizetésével missziónkon Varga Katalin titkárnőnél vagy misék után a plébánosnál.
*
Pénteken, június 29-én, Szent Péter és Pál ünnepe. Kisünnep. 18.30-kor ünnepi szentmise szentbeszéddel, utána 19.00–21.00-ig bérmálási próba és gyónási lehetőség a bérmálkozók, a szülők, a bérmaszülők és hozzátartozók részére a Damenstift-templomban. Tisztelettel kérem a kedves Szülőket és Hozzátartozókat, hogy példás keresztény életükkel és lehetőségeik szerint, a szentségek buzgó vételével támogassák bérmálkozó fiataljainkat a keresztény nagykorúság és élet útján. A bérmálás legyen a család és egész egyházi közösségünk közös és szent ünnepe, alkalom a közös megújulásra Isten Szent Lelkének szellemében. Imádkozzunk fiataljainkért, hogy bátran vállalják a keresztény nagykorúsággal járó kötelezettségeket és hűségesen kitartsanak jó elhatározásaik mellett.
*
Szombaton, június 30-án 15.00–20.00-ig Ifjúsági találkozó, melyen az abortusszal kapcsolatos kérdésekről beszélgethetnek fiataljaink. Találkozónkat közös vacsorával és esti imával zárjuk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
*
Vasárnap, július 1-én 10.30-kor a Damenstift-templomban ünnepélyes püspöki szentmise, amelynek keretében dr. Miklósházy Attila SJ, a külföldön élő rk. magyarok püspöke a bérmálás szentségében részesíti bérmálkozó fiataljainkat. Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Sneff János vezetésével. Mise után, kb. 12.15-től fogadás és dr. Miklósházy püspök atyánk ünnepélyes köszöntése müncheni látogatása alkalmából, missziónk otthonában. A rövid ünnepi műsor után agapé, lehetőség baráti társalgásra és szórakozásra, közvetlen és személyes beszélgetésekre püspök atyánkkal. Szeretettel várjuk egyházi közösségünk minden tagját.
* * *
ELŐZETES: Július 6-án elsőpénteki beteglátogatás, Imakör, KMÉM, 7-én Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission