ÉRTESÍTŐ a  müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001.június 17., 18. évfolyam 17. (717.) szám

Évközi 11. vasárnap
Csak magot, nem gyümölcsöt

Egyelőre távol vagyunk a teljes élettől, de a keresztségben már megkaptuk kibontakozásának magját, csíráját. „Még nem látom, hogy mit jelent kereszténynek lenni, de az evangéliumban már hallhatok róla" (Conzelmann).
Szépen világítja meg ezt A. de  Melo, indiai jezsuita kedves példabeszéde. Egy asszonynak  gyönyörű álma volt. A piacon új üzletre bukkant. Belépett, és legnagyobb csodálatára azt látta, hogy Isten áll a pult mögött. Rögtön érdeklődni kezdett, hogy itt meg vajon mi
kapható. „Minden, amit csak szemed, szád kíván" – válaszolta Isten barátságosan. Az asszony alig hitt a fülének. Végül mégis  rászánta magát és sorolni kezdte mindazt, amit az emberi szív csak kívánhat: „jó egészséget, szeretetet, békét, sok örömet és boldogságot, sok sikert, nagy bölcsességet és bátorságot". Aztán hirtelenül még hozzáfűzte: „De ne csak magamnak, hanem mindenkinek – az egész világon". Isten meg csak mosolygott: „Azt hiszem, kedves lányom, hogy félreértettél: itt nem árulunk semmiféle gyümölcsöt, csak éltető magot".
Krisztusi hitünkkel mi sem árulunk beérett gyümölcsöket, csak a teljes és örök élet magját. Hitbeli meggyőződésünk, hogy az isteni mag szárba szökken, kivirágzik, beérik és bőséges termést hoz.MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚNIUS 17. ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
10.00–10.25  Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise
                     +Kőszegi Károly és Magyari Julianna l. ü.

Zsoltárválasz  Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd le rólam.

Celebráns      dr. Cserháti Ferenc  plébános
Lektor           Zsákai Rozália (2 Sám 12, 7–10. 13; Gal 2, 16. 19–21; Lk 7, 36–8, 3)
Ministráns      mind, aki itthon van
Orgonál         Sneff János
11.30–12.00  Félfogadás a sekrestyében
*
JÚNIUS 24. KERESZTELŐ JÁNOS SZÜLETÉSE
10.00–10.25   Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( M. A. )
10.30–11.30   Ifjúsági szentmise
                     1. +Csirák Pál, Wieser Erzsébet, szülők és fiuk, Csirák László l.ü.
                     2. +Loksa Imre l. ü.

Celebráns       Merka János ifjúsági lelkész
Lektor            ifj. Jánosi Margit (Iz 49, 1–6; ApCsel 13, 22–26; Lk 1, 57–66)
Ministráns      Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);

Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk
 1. Fábián-Lechli Enikő
 2. Fábián-Lechli László
 3. Glatz Hajnalka
 4. ifj. Jánosi Margit
 5. Józsa Lenke
 6. Józsa Máté
 7. ifj. Józsa Péter
 8. Józsa Péter
 9. Kovács Orsolya
10. Kovács Tímea
11. Kováts János
12. Kováts Jutka
13. Polgár Gábor
14. Pöltl Csaba
15. Raith-Pócz Judit
16. Sinka Nóra
17. Sipos Erzsébet
18. Szalai Etelka
19. Varga Ágnes
20. Varga Péter
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, június 24-én 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4. Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ     Június 18.       Arnold, Levente
                 17.00–19.00   Asztalitenisz
                 19.00–21.30   Komámasszonyok

KEDD       Június 19.       Romuáld, Gyárfás, Julianna
                 15.00–17.00   Könyvkölcsönzés
                 18.30–22.00   Regős próba kezdőknek

SZERDA   Június 20.       Ráfael, Florencia
                 16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam
                 19.00–20.30    Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
                 19.00–22.00    Regős

CSÜTÖRTÖK Június 21.Gonzága Alajos, Lujza, Leila
                 16.30–17.00     Előesti szentmise Jézus Szíve tiszteletére (M. J.)  missziónk házi kápolnájában
                 17.00–18.30     Bibliakör, Éveid nem érnek véget, Zsid 1, 12
                 19.30–21.30     Egyháztanács gyűlés. (Missziótanács, júliusi rendezvények)

PÉNTEK  Június 22.        Jézus Szíve ünnepe, Noalai Paulinusz, Fisher János, Morus Tamás
                13.00–13.15     Jézus Szíve ájtatosság

SZOMBAT Június 23.      Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Zoltán, Etel
                 12.00–15.00    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
                 15.00–17.30    Cserkészfoglalkozás
                 18.00–19.00    Bérmálási előkészítő (10).HÍREK
Szerdán, június 20-án missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.
Ugyancsak szerdán, június 20-án 18.30–20.00 óráig Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a főlelkészségen – Ungarische Delegatur, Landwehrstaße 66, IV. emelet.
*
Csütörtökön, június 21-én missziónkon 17.00–18.30-ig Bibliakört tartunk „Éveid nem érnek véget" (Zsid 1, 12) címmel, az egyházi és a világi naptár kialakulásáról beszélgetünk. Bibliakörünk előtt, Jézus Szíve ünnepének előestelén, 16.30–17.00-ig előesti szentmisét tartunk Jézus Szíve tiszteletére missziónk házi kápolnájában.
Ugyancsak csütörtökön, június 21-én 19.30–21.30-ig Egyháztanács gyűlést tartunk missziónk nagytermében. Megbeszélésünk témái: a Missziótanács munkatervének kidolgozása és júliusi rendezvényeink szervezése.
*
Szombaton, június 23-án 12.00–15.00-ig a Hétvégi Magyar Iskola tanulóinak oktatása magyar néptánc tanítással, 15.00–17.30-ig a cserkészek találkozója, 18.00–19.00-ig bérmálási előkészítő (10.) missziónkon.
*
Vasárnap, június 24-én egyházi közösségünk Családok Fóruma kirándulást szervez. 11.00 órakor találkozó és magyar szentmise Rosenheimban, a Szent József templomban  (Innstraße 4.), utána, időtől függően, kirándulás a Chiemsee-re, illetve a Rosenheim környéki hegyekbe. Utazás: saját költségre és személygépkocsikkal.
*
ELŐZETES:
Csütörtökön, június 28-án zarándoklatot szervezünk Passauba Boldog Gizella, első magyar királynőnk sírjához és megtekintjük a „Bajorország és Magyar-ország 1000 éve" című nemzetközi kiállítást, amelyet a Bajor Történelem Háza, Passau városa és püspöksége a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésével szervezett a két nép közös történelmi kapcsolatainak felidézése és elmélyítése érdekében.
Indulás: pontosan 8.30 órakor az Alter Botanischer Garten – Elisenstr. – Neptun szökőkúttól Straub Ádám autóbusszával. 11.00 órakor szentmise Boldog Gizella sírjánál (Passau, Klosterwinkel 1, Niedernburg); 12.30-kor ebéd a Duna-parton (Altstadthotel), saját költségre; 15.00 órakor megtekintjük a kiállítást az Oberhaus Múzeumban (Oberhaus 125); 17.00 órakor a Maria Hilf zarándok- és kolostortemplomot a Mariahilfsberg-en, s aztán indulás haza. Visszaérkezés Münchenbe 19.30 körül.
Utazási díj belépőjeggyel 30 DM. Jelentkezés az utazási költség befizetésével missziónkon Varga Katalin titkárnőnél vagy misék után a plébánosnál.
*
Június 29-én, pénteken, Szent Péter és Pál ünnepén 18.30-kor szentmise, utána 19.00–21.00-ig bérmálás előtti próba és gyóntatás a Damenstift-templomban.
*
Szombaton, június 30-án 15.00–20.00-ig Ifjúsági találkozó, melyen az abortusszal kapcsolatos kérdésekről beszélgethetnek fiataljaink. Találkozónkat közös vacsorával és esti imával zárjuk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
*
Július 1-én dr. Miklósházy Attila püspök látogatása és bérmálás, 8-án 14.00–21.30-ig MAJÁLIS Grünwaldban.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission