ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. július 29., 18. évfolyam 21. (721.) szám

Isteni életritmus

Kedves Hívek!
Nyár van. Szép vakációról álmodozunk. Üdülni vágyunk – lehetőleg valamiféle gyönyörű Édenkert strandokkal, dombokkal, virágokkal és fákkal, gyümölcsökkel és minden jóval megáldott földi paradicsomában, a türkizkék tengerek és a pálmaligetek meleg övezetében. Földi paradicsom után vágyakozunk. Észre sem vesszük, hogy közben szentírási szavakat használunk, biblikus kifejezéseket, bensőnk vallásos érzületének engedünk, Istent akarjuk utánozni, aki a teremtés művének befejeztével, munkája után ugyancsak megpihent: „Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett".
Megpihent, de nem tétlenkedett. Nem lustálkodott, hanem visszapillantott munkásságára, elgondolkodott fölötte, s aztán megelégedéssel nyugtázta, „hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott". A jól végzett munka örömmel töltötte be.
A régi szerzetesek az actio és contemplatio szoros összefüggését fedezték fel Isten ezen életritmusában. Rájöttek, hogy a kettő az ember életében is szorosan összetartozik, valójában egyik sem teljes a másik nélkül, nagy szükségünk van mindkettőre: az alkotásra és a szemlélődésre. A csend és pihenés elősegíti az elmélkedést, munkásságunk felidézését és mérlegelését, jóleső szemlélését. A szemlélődésből, az elmélkedésből áldás fakad, új erő. Ezáltal felüdülünk, növekszik életkedvünk, alkotókészségünk.
Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Nemcsak alkotó erejével áldotta meg, hanem annak megfelelő életritmusával is. A szabadság ezért nemcsak a munkavállalók jogos érdeke, nemcsak kellemes munkaszünet. Sokkal többet jelent a mindennapi tanulás és szolgálat megszakításánál. Erőgyűjtés. A vakáció az igazi paradicsomi állapot elővételezése, isteni ajándék, amely rámutat  Isten örök szándékára az emberrel: boldogságra teremtette. Amikor az ember teljesen szabadon, minden külső nyomás és korlátozás nélkül kedvenc időtöltésének, foglalkozásának, hobbyjának él és lehetőséget kap arra, hogy élete egyik-másik álmát valóra váltsa, akkor megtapasztalja az örömet, amelyre Isten rendelése szerint született.
Vakációs álmaink megvalósulása közben tanácsos a pihenés isteni módozatára figyelni, a Teremtő életritmusára: hat napon át munkálkodott, a hetediket megszentelte, visszapillantott munkájára és megelégedéssel szemlélte azt. Esetünkben talán nem lesz ilyen egyszerű. Talán nem leszünk túlságosan megelégedve önmagunkkal. Ugyanakkor előfordulhat, hogy új valóságra ébredünk, felfedezzük életünk értelmét, amely eddig elkerülte figyelmünket, felébred bennünk ősi vágyunk az egészen szép élet után, amelyre Isten mindannyiunkat meghívott.
Ilyen értelemben kívánok kedves Mindnyájuknak meghitt és jó pihenést, kellemes és szép vakációt! A viszontlátás reményében, sok szeretettel, szerető lelkipásztoruk,
Cserháti FerencMAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni  Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.
2001. július 29-től szeptember 14-ig

JÚLIUS 29. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
 10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
  +Tölgyesi Mihály l. ü. és a Törő család elhunyt tagjaiért

 Zsoltárválasz Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem.

 Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános
 Lektor Goia Szilvia (Ter 18, 20–32; Kol 2, 12–14; Lk 11, 1–13)
 Ministráns  Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce);  Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
 Orgonál Sneff János
 11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
AUGUSZTUS 5. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Moldován József l. ü.

Zsoltárválasz Uram, menedékünk lettél, * nemzedékről nemzedékre.

Celebráns Merka János helyettes plébános
Lektor Vonház Zoltán (Préd 1, 2; 2, 21-23; Kol 3, 1-11; Lk 12, 13-21)
Orgonál Farkas László diakónus
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a törvényhozók és a népek felelős vezetői döntéseikben mindig szem előtt tartsák a mindenható Isten elsőbbségét.
*
AUGUSZTUS 12. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise

Zsoltárválasz Boldog az a nemzet,* melyet az Úr örökségül választott magának.

Celebráns Merka János helyettes plébános
Lektor Antal József (Bölcs 18, 6-9; Zsid 11, 1-19; Lk 12, 32-48)
Orgonál Farkas László diakónus
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
Ministránsok figyelem!
A nyári vakációban is nagy szükségünk van ministránsokra. Szeretettel várjuk oltárkörüli szolgálataitokat. Ministráljon, aki itthon van! Köszönöm!
*
AUGUSZTUS 15. SZERDA – NAGYBOLDOGASSZONY
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise

Zsoltárválasz Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában.

Celebráns Merka János helyettes plébános
Lektor Darvas Emil (Jel 11, 12, 1-10; 1 Kor 15, 20-27; Lk 1, 39-56)
Orgonál Farkas László diakónus
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
AUGUSZTUS 19. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP - SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise

Zsoltárválasz Légy áldott, Szent István király!

Celebráns Merka János helyettes plébános
Lektor Keresztes Olivér (Péld 4, 10-27; Ef 4, 17-24; Mt 7, 24-29)
Orgonál Farkas László diakónus
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
AUGUSZTUS 26. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise

Zsoltárválasz Menjetek el az egész világra,* és hirdessétek az evangéliumot!

Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Pálfi Szilárd (Iz 66, 18–21; Zsid 12, 5–13; Lk 13, 22–30)
Orgonál Farkas László diakónus
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
SZEPTEMBER 2. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Sárkány Illés l. ü.

Zsoltárválasz Jóságodban, Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek.

Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Simon Attila (Sir 3, 19-31; Zsid 12, 18-24; Lk 14, 1-14)
Orgonál Farkas László diakónus
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a harmadik évezred fiataljai megtalálják azt a legnagyobb ideált, amelynek életüket szentelhetik.
*
Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, szeptember 9-én 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános.
*
SZEPTEMBER 9. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Zelicskovics László l. ü.

Zsoltárválasz Te lettél, Uram, menedékünk,* nemzedékről nemzedékre.

Celebráns dr. Cserháti István c. apát, ny. plébános
Lektor Kucsera János (Bölcs 9, 13–19; Filem 9b–10. 12–17; Lk 14, 25–33)
Orgonál Farkas László diakónus
*
Szeptember 14. Péntek – Szent kereszt felmagasztalása
18.30–19.30 Ünnepi szentmise szentbeszéddel
Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Balogh Mária
Orgonál Sneff JánosHÍREK
Július 26-tól szeptember 10-ig iskolai szünidő Bajorországban. Missziónkon szünetel a csoportok munkája.
*
Pénteken, augusztus 3-án és szeptember 7-én papjaink elsőpénteki beteglátogatást végeznek. Szeretettel várjuk betegeink, a gyengélkedők és öregek hívását, illetve bejelentését papjainknál. 17.00–18.30-ig elsőpénteki szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában.
*
Augusztus 1-től 26-ig egyházi közösségünk lelkipásztori kisegítői nyári szabadságon, papjaink: dr. Cserháti Ferenc augusztus 1-től 24-ig, Merka János augusztus 20-tól szeptember 14-ig. Missziónk vezetője augusztus 1-től 24-ig Merka János; ügyeletes helyettese augusztus 20-tól 24-ig, halaszthatatlan és sürgős esetben: dr. Hegyi János SJ, aki a jelzett napokon elérhető 9-től 11 óráig telefonon: 179 009/40.
Augusztusban hivatalunk nyitva hétfőtől péntekig 10.00–16.00-ig, illetve papjaink, előzetes megegyezés szerint, bármikor szolgálatukra állnak.
*
Hétfőn, szeptember 10-én missziónkon újra indul a csoportok vakáció miatt megszakított munkája.
*
Szerdán, szeptember 12-én 10.00–12.00-ig borítékozzuk ÉRTESÍTŐnk őszi számát és karitász levelünket missziónk nagytermében. Az egyáltalán nem nehéz munkához Híveink önkéntes és szíves segítségét kérjük. Ha sokan jövünk, délre a munkával elkészülünk és még kis kávézásra is jut idő. Előre is hálásan köszönöm szíves segítségüket.
*
Pénteken, szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Lásd fent!
* * *
ELŐZETES: szeptember 15-én Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás, 16-án tanévnyitó ifjúsági szentmise.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission