ÉRTESÍTŐ a  müncheni   Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. július 15., 18. évfolyam  20. (720.) szám

Évközi 15. vasárnap
Az egyház valódi szabadságot sürget

Negyven évvel ezelőtt, 1961. június 15-én Walter Ulbricht, az egykori NDK pártvezére még úgy nyilatkozott, hogy senki sem gondol a berlini fal felhúzására. Alig két hónappal később, augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszaka a kelet-német kommunista diktatúra rendőrei és belügyi alakulatai mégis elkezdték Nyugat- és Kelet-Berlin szögesdrótokkal, vasbeton- és kőfallal való szétválasztását, a berlini fal építését, a két Németország zsarnoki elszigetelését egymástól. A berlini fal 28 évig állt. 28 éven át szégyenletes módon jelezte nemcsak a német főváros, hanem egész Európa megosztottságát, a közép- és kelet-európai népek bebörtönzését és rabságát. A 28 év alatt mintegy 5.000 ember próbált Nyugatra menekülni az ominózus falon át. A menekülési kísérletek közben a diktatúra emberei mintegy 3.200 menekültet elfogtak, 90-et megsebesítettek és 190-et megöltek.

A berlini fal azóta összedőlt. A vasfüggöny leomlott. Sokan már el is felejtették egykori jelentőségét. A fiatalok meg egyre kevesebbet tudnak róla. Alig tudják mi a rabság, a jogfosztottság, a kiszolgáltatottság. Sokan hamar elfelejtették, hogy mit jelent az emberi önkényesség, önző érdekek martalékává válni, az ember kezére kerülni, amikor az Istennek képzeli magát, az élet és halál urának, száműzi az igaz Istent és trónját bitorolja, az Istenben való hit meg elveszíti életet irányító erejét.

Isten az emberi jogok és az emberi méltóság alapja és biztosítéka. Az emberi szabadság kimagasló érték. Egyetlen garanciája Isten. A szabadságot többen jogcímül használják arra, hogy mindent megtehessenek, ami jólesik, még a rosszat is. Pedig az igazi szabadság éppen az Istenhez való hasonlóság fönséges jele az emberben (vö. GS 17). Isten nélkül az ember aláássa saját méltóságát, szabadságát és jogait, megzavarodik egész értékrendje, zsarnokságba fullad.

Az egyház valódi szabadságot sürget. Isten jó hírével valódi szabadságot sürget, amikor síkra száll az élet védelmében, elítéli az emberi eltévelyedéseket – abortusz, eutanázia, embrió gyártás-őlés, egyneműek házassága, népirtás, kizsákmányolás –, a bűn és a zsarnokság minden formáját. Amit hirdet az nem kisebbíti az embert: inkább világosságot, életet és szabadságot ad haladásához (vö. GS 21).MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚLIUS 15. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
 +Dr. Markó Lehel OSB és Markó Zoltán l. ü.
Zsoltárválasz Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor Jánosi Margit (MTörv 30, 10–14; Kol 1, 15–20; Lk 10, 25–37)
Ministráns  Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce);  Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonál Sneff János
Mise után  a keresztség szentségében részesül Zarka Claudia Noreen Anna Elisabeth
*
JÚLIUS 22. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30 Tanévzáró ifjúsági szentmise – Te Deum
Zsoltárválasz Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?
Celebráns Merka János ifjúsági lelkész
Lektor Glatz Hajnalka (Ter 18, 1–10a; Kol 1, 24–28; Lk 10, 38–42)
Ministráns  Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);  Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
JÚLIUS 26. Szent Anna és Joakim
18.30–19.30 Ünnepi szentmise szentbeszéddel
Celebráns Merka János ifjúsági lelkész
Lektor Balogh Mária
Orgonál Sneff János
*
JÚLIUS 29. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
 +Tölgyesi Mihály l. ü. és a Törő család elhunyt tagjaiért
Zsoltárválasz Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor Goia Szilvia (Ter 18, 20–32; Kol 2, 12–14; Lk 11, 1–13)
Ministráns  mind, aki itthon van
Orgonál Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
Rosenheimi magyar szentmise + Miklós Erzsébet, Lajos és József l. ü. vasárnap, július 22-én 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4. Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP Július 15.  Bonaventura, Henrik, Egon, Roland
13.00–19.00 Zártkörű családi találkozó

HÉTFŐ Július 16. Kármel-hegyi Boldogasszony, Valter

KEDD Július 17. Zoerard-András és Benedek, Endre, Elek, Sarolta
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Július 18. Hedvig, Frigyes, Arnold, Milán
12.00 órától missziónk zárva
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Július 19. Emília, Arany, Stella, Arzén
13.45–14.15 Szeniorok Klubjának évadzáró szentmiséje missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, Kerti parti

PÉNTEK Július 20. Illés, Margarita, Marina
13.00–13.15 Zsolozsma
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
18.30–22.00 Családok fóruma, évadzáró

SZOMBAT Július 21. Brindisi Lőrinc, Dániel, Daniella
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola, évadzáró
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
18.00–22.00 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes és Patrona Hungariae Énekkar, évadzáró

Nyári vakáció: július 26-tól szeptember 10-ig. Missziónkon szünetel a csoportok munkája.HÍREK
Szerdán, július 18-án déltől missziónk hivatala zárva, érsekségünk idegen nyelvű lelkipásztori dolgozóinak nyári találkozója miatt – Schleißheimban. 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.
*
Csütörtökön, július 19-én 14.00–17.00-ig egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának évadzáró találkozója „Kerti parti" címmel missziónk nagytermében, illetve missziónk füves udvarán. Partink hozzávalóiról gondoskodunk. Az évad végén hálásan megköszönöm Luschies Mária, Ramsay Erzsébet és Wiedra Mónika főrendezőink minden szíves és készséges helytállását összejöveteleink szervezésében, irányításában és lebonyolításában. Itt köszönöm meg azok szíves és áldozatos segítségét, akik a finomabbnál finomabb süteményeket készítették havi klubtalálkozóinkra. Mindenkinek megköszönöm szíves és nagylelkű anyagi hozzájárulását klubösszejöveteleink költségének fedezéséhez.
Kerti partink előtt 13.45–14.15-ig évadzáró szentmisét celebrálunk missziónk házi kápolnájában.
Évadzáró találkozónkra sok szeretettel várjuk egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának minden tagját, nyugdíjaskorú barátaikkal, ismerőseikkel és az új érdeklődőkkel együtt.
*
Pénteken, július 20-án, Imakörünk szervezésében, 17.00–18.30-ig szentmise és szentségimádás missziónk házi kápolnájában; 18.30–22.00-ig Családok fórumának évadzáró ünnepsége missziónk udvarán, illetve nagytermében. Az évad végén hálásan megköszönöm Rogge-Solti Katalin minden szorgos fáradozását Imakörünk szervezésében és Kucsera Judit odaadó és buzgó fáradozásait a Családok fóruma szervezésében és vezetésében.
*
Szombaton, július 21-én missziónkon 12.00 órától Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással, tanévzáró ünnepséggel, a gyermekek szüleivel és hozzátartozóival, és fagylaltozás. 15.00–17.30-ig cserkészfoglalkozás.

Ugyancsak szombaton, július 21-én 18.00–22.00-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk és Patrona Hungariae Énekkarunk közös évadzáró partija missziónkon. Hálásan köszönjük énekeseink, Jussel Ottó és Sneff János karvezetőink és orgonistáink minden helytállását a próbákon, sok szép és sikeres közreműködését szentmiséinken és ünnepségeinken.
*
Vasárnap, július 22-én 10.30–11.30-ig tanévzáró ifjúsági hálaadó szentmisét – Te Deum-ot tartunk a müncheni Damenstift-templomban. Szeretettel várunk minden tanulót, cserkészeinket és Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóit szüleikkel és hozzátartozóikkal. Közösen is megköszönjük Istennek a tőle kapott javakat.
* * *
Hálásan köszönöm ügyes háziasszonyaink segítségét a bérmálás utáni fogadás és a Majális megrendezésében, a finomabbnál finomabb süteményeket és minden közreműködésüket: Balogh Mária, Czupy Éva, Geiger Margit, Győry Márta, Hienz Aranka, Jánosi Margit, Keul Aranka, Kucsera Judit, Kutasi Terézia, Lévai Katalin, Luschies Mária, Melich Anna, Moldován Marianna, Pfeiffer Ilona, Polyák Anikó, dr. Rodewald Éva, Sárkány Veronika, Somogyi Margit, Tölgyesi Mária, Varga Katalin, Wiedra Monika, Zimmer Mária. Isten fizesse meg minden jóságukat.
Egyházközségi Majálisunkon a tombolajegyek eladásából 381,- DM, a sütemények és kávé árusításából 425,80 DM, összesen 806,80 DM gyűlt össze. A Majális kiadásainak összege 259,08 DM. Hálásan köszönöm minden közreműködő szíves segítségét a Majális rendezésében és kivitelezésében.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission