ÉRTESÍTŐ a müncheni   Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. július 1., 18. évfolyam 19. (719.) szám

Évközi 13. vasárnap – bérmálás

Isten hozta
Dr. Miklósházy Attila SJ
püspök atyánkat,
Dr. Gyarmathy György professzor,
müncheni magyar főkonzul úrat  és
egyházi közösségünk minden tisztelt Vendégét!

Keresztény  kényelem

A keresztények olyanok, mint a libák – mondja Sören Kirkegaard, neves protestáns teológus. Hetente egyszer szépen libasorba állnak, felsorakoznak a gazda udvarán. Közülük az egyik, a leghangosabban gágogó liba feláll a kerítésre, nekikezd hápogni a libák csodálatosan megteremtett voltáról, mesél az elődök nagy tetteiről, azok bátor repülési kísérleteiről és szárnyalásáról, s aztán dicsőíti a Teremtő nagy Istent, aki hatalmas jóságában szárnyakkal áldotta meg a libákat és még a repülés ösztönét is beléjük oltotta.

Valamennyien figyelmesen és megilletődötten hallgatják az okos gágogást, behúzott nyakkal és szépen meghajtott fővel. S aztán dicsérik a prédikációt, az ékesen gágogó libát. S ez minden! Eszük ágában sincs a repülés. Dehogyis akarnak ők repülni! Inkább szépen elmennek és megebédelnek. Megelégszenek a jó táplálékkal és a biztonságos udvarral!



 MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚLIUS 1. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – BÉRMÁLÁS
10.00–10.25     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30     Püspöki szentmise bérmálással a népért és
                       +Zelicskovics László l. ü.
Zsoltárválasz    Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem.
Celebráns         dr. Miklósházi Attila SJ, a külföldön élő r.k. magyarok püspöke
Koncelebráns   dr. Cserháti Ferenc, dr. Hegyi János SJ, Merka János
Lektor             Jánosi András (1 Kir 19, 16b. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62)
Ministráns        Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce);  Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonál és vezényel Sneff János
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk:
Halmos László – Ecce sacerdos,
Mozart – Alleluja kánon,
Kisdi/Fojtényi/Bárdos – Szentlélek Isten, szállj reánk,
Bárdos Lajos – Minden földek című kórusművével.

Bérmálkozók: Ditzmann Roxana, Egeli Andrea, Sárkány József Zsolt
* * *
JÚLIUS 8. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP – MAJÁLIS
10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise
                      +Biergiesser József, Zsoldos Margit, Knill Ernő l. ü.
Celebráns        dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Bozó Mária (1 Kir 19, 16b. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62)
Ministráns       Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce);   Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonál           Sneff János
* * *
JÚLIUS 15. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
10.00–10.25     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30     Ünnepélyes szentmise
                        +Dr. Markó Lehel OSB és Markó Zoltán l. ü.
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor              Jánosi Margit (1 Kir 19, 16b. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62)
Ministráns         Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);  Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Orgonál             Sneff János
Mise után  a keresztség szentségében részesül Zarka Claudia Noreen Anna Elisabeth

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, július 8-án 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész.



EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP Július 1.  Tihamér, Áron, Annamária
12.15–14.30 Ünnepi fogadás
Műsor:
1. Patrona Hungariae Énekkar: Hétfő, kedd, Májusi kánon, Bűvös hang;
2. Köszöntő: Rogge-Solti László, ET-elnök;
3. Regös;
4. Agapé

HÉTFŐ Július 2. Sarlós Boldogasszony, Ottó

KEDD Július 3. Tamás apostol, Kornél
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Július 4. Portugáliai Erzsébet, Izabella
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Július 5. Zaccaria Antal, Emese, Filoména
PÉNTEK Július 6. Goretti Mária, Csaba, Tilda, Izajás
Első pénteki beteglátogatás
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
19.30–22.00 Müncheni Magyar Intézet – KMÉM, Dr. Harmatta János, A magyarság történeti útja a Volgától a Dunáig

SZOMBAT Július 7. Apollónia, Villibald
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
*
HÉTFŐ Július 9. Lukrécia, Hajna, Vera, Koppány

KEDD Július 10. Amália, Alma
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Július 11. Benedek, Európa fővédőszentje, Nóra, Lili, Olga
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Július 12.  Izabella, Nelli, Dalma

PÉNTEK Július 13. Henrik, Jenő, Emeszta
13.00–13.15 Zsolozsma
19.30–22.00 Széchenyi Kör, Dr. Baer Rudolf, Bajorok és magyarok 10 évvel a fordulat után

SZOMBAT Július 14.  Lellisi Kamil, Örs, Zalán
18.00–22.00 Évadzáró kerti parti: Magyar Klub, Bibliakör, Német nyelvtanfolyam, Asztalitenisz

VASÁRNAP Július 15.  Bonaventúra, Henrik, Egon, Roland
13.00–19.00 Zártkörű családi találkozó



HÍREK
Vasárnap, július 1-én 10.30-kor a Damenstift-templomban ünnepélyes püspöki szentmise, amelynek keretében dr. Miklósházy Attila SJ, a külföldön élő rk. magyarok püspöke a bérmálás szentségében részesíti bérmálkozó fiataljainkat. Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Sneff János vezetésével. Mise után, kb. 12.15-től fogadás és dr. Miklósházy Attila püspök atyánk ünnepélyes köszöntése müncheni látogatása alkalmából, missziónk otthonában. A rövid ünnepi műsor után agapé, lehetőség baráti társalgásra és szórakozásra, közvetlen és személyes beszélgetésekre püspök atyánkkal. Szeretettel várjuk egyházi közösségünk minden tagját.
*
Szerdán, július 4-én és 11-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.
*
Első pénteken, július 6-án papjaink egész napos beteglátogatást végeznek. Várjuk betegeink és gyengélkedőink hívását, illetve bejelentését papjainknál.
17.00–18.30-ig elsőpénteki szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.
19.30–22.00-ig a Müncheni Magyar Intézet és a KMÉM Müncheni Csoport meghívására dr. Harmatta János professzor, akadémikus tart előadást „A magyarság történeti útja a Volgától a Dunáig" címmel missziónk nagytermében.
*
Szombaton, július 7-én missziónkon 12.00 órától Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója magyar néptánc tanítással, 15.00–17.30-ig cserkészfoglalkozás.
*
Vasárnap, július 8-án 13.00–21.30-ig egyházközségi MAJÁLIS-t rendezünk Grünwaldban, a Hubertusstraße 22. szám alatti egyházmegyei üdülő parkban, a Bavaria filmstúdió szomszédságában.
Népünnepély jellegű egyházközségi találkozónkon vidám zene, tánc és nótázás mellett lehet szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és kolbászt sütni. Idén is lesz tombola és játék a gyerekeknek. A labdarúgó csapatok barátságos mérkőzéseket vívhatnak a MAJÁLIS 2001 kupáért. Várjuk a csapatok benevezését és a megfelelő tombolatárgyakat missziónkon.
Szép nyári ünnepségünkre sok szeretettel várjuk a Münchenben és környékén élő magyarokat, felekezetre és felfogásra való tekintet nélkül, bajor barátainkkal együtt.
*
Pénteken, július 13-án 19.30–22-00-ig a müncheni Széchenyi Kör meghívására missziónkra látogat Dr. Baer Rudolf, miniszteri tanácsos, a Bajor Miniszterelnöki Hivatal közép-kelet-európai osztályának vezetője és (németül) előadást tart „Bajorok és magyarok 10 évvel  a fordulat után" címmel.
*
Szombaton, július 14-én 18.00–22.00-ig egyházi közösségünk Magyar Klubja, a Bibliakör, a Német nyelvtanfolyam látogatói és az Asztaliteniszezők közös évadzáró kerti partit – szalonnasütést szerveznek missziónk udvarán.
* * *
ELŐZETES:
Július 19-én Szeniorok Klubja, 20-án Családok fóruma, 21-én Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás, Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk és Patrona Hungariae Énekkarunk évadzáró partija, 22-én tanévzáró ifjúsági szentmise.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission