ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. január 28., 18. évfolyam 3. (703.) szám

Évközi 4. vasárnap
Urunk bemutatása  – Balázs-áldás

¤grafika¤

Áldott
Szülei elvitték Jézust a templomba és áldozatot mutattak be az Úrnak. A kereszteléskor a pap áldást mond:
A mi Urunk, a mindenható Isten, aki földi és örök élettel ajándékozott meg minket, áldja meg e gyermek édesapját és édesanyját, hogy amint most hálát ad gyermeke születéséért, úgy vele együtt maradjon is mindig hálás Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban.

A torokáldás nem mágikus cselekmény. Annak jele, hogy Isten komolyan vesz minket – még mindennapi kicsinyes dolgainkat is! Bizalommal kérjük:
Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg minket az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az áldás isteni cselekvés, amely életet ad és amelynek az Atya a for-rása. Ál-dá-sa egyszerre szó és ajándék (bene-dictio, eu-logia). Az em-ber-re alkal-mazva ez a kifejezés azt je-len-ti, hogy az ember hálaadásban imádja Teremtőjét és visszaad neki min-dent (KEK 1078).MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JANUÁR 28. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise
                        1. +György, András és István l. ü.
                        2. +Szécsi Lajos és Mária, Lassú Antal és Erzsébet l. ü.
Zsoltárválasz:    Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor              Jánosi András (Jer 1, 4–19; 1 Kor 12, 31–13, 13; Lk 4, 21–30)
Ministráns         Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce);Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Orgonista         Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
Február 2. Péntek. Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony
18.30–19.30 Ünnepi szentmise, gyertyaszentelés, szentbeszéd
Celebráns     Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor          Balogh Mária (Mal 3, 1–4; Zsid 2, 14–18; Lk 2, 22–40)
Orgonista     Sneff János
Gyertyákat hozzunk magunkkal!
*
FEBRUÁR 4. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.25–10.30 Rózsafüzér titokcsere
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise + Szamosi Miléva  l. ü.
Zsoltárválasz Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.
Celebráns     dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor          Jánosi Margit (Iz 6, 1–8; 1 Kor 15, 1–11; Lk 5, 1–11)
Ministráns     Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce);Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonista     Sneff János
Mise után Balázs-áldás
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a gyermekeket sose kényszerítsék semmiféle katonai szolgálatra.

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, január 28-án 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4. Celebráns: Fehér István lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Január 29. Adél, Valér
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok
 
KEDD Január 30. Martina, Jácinta
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek
 
SZERDA Január 31. Bosco János, Marcella
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös
 
CSÜTÖRTÖK Február 1. Ignác, Gitta, Szevér
19.00–21.00 Egyháztanács, Missziótanácsok szabályzata
 
PÉNTEK Február 2. Urunk bemutatása, Kata, Karolina
Lásd előző oldal!
Beteglátogatás
19.30–22.00 KMÉM, Aszalós János, Mit keres Isten a földön?
Istenképünk, egyházképünk a jövő tarsolyában
  
SZOMBAT Február 3. Balázs, Oszkár, Linda
18.00–21.00 Magyar Klub, Szívetekben tartsatok meg, dokumentumfilm

AZ ÁLDOZAT rituális cselekmény, amely által az, aki bemutatja, ajándékot ajánl fel az istenségnek. A hálaáldozat egyik magyar megfelelője a héber „selamim"-nak, amelyet békeáldozatnak, dicsérő vagy dicsőítő áldozatnak, közösségi áldozatnak is szokás nevezni (Haas).
A mise egyszerre és elválaszthatatlanul áldozati emlékezet, amelyben folytatódik a kereszt áldozata és az Úr testével, vérével történő egyesülés szent lakomája. Az eucharisztikus áldozat ünneplése teljesen a híveknek Krisztussal történő, bensőséges egyesülése felé mutat, ami az áldozás révén valósul meg. Az áldozás annyit tesz, mint befogadni magát Krisztust, aki magát értünk föláldozta (KEK 1382).HÍREK

Szerdán, január 31-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, január 31-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Ének-karunk próbája a Thalkirchner Straße 11. szám alatti Altenklubban.
*
Csütörtökön, február 1-én 19.00–21.00-ig egyháztanács gyűlés missziónk nagytermében. Esti megbeszélésünk témája: a 2000. május 23-án, Friedrich Wetter bíboros által jóváhagyott „Missziótanácsok Szabályzata a München-Freising-i Főegyházmegye idegen nyelvű missziói részére".
*
Pénteken, február 2-án Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony, első péntek, kis ünnep. Első péntek alkalmából papjaink szívesen meglátogatják a betegeket, gyengélkedőket és időseket. Szeretettel várjuk előzetes bejelentésüket papjainknál.
18.30-kor ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel és szentbeszéddel a Damenstift-templomban. Gyertyákat hozzunk magunkkal.
A szentmise után, 19.30–22.00-ig missziónkon összejövetelt rendez a KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport. Esti találkozónkon Aszalós János matematikus és világi teológus „Mit keres Isten a földön? Istenképünk, egyházképünk a jövő tarsolyában” címmel tart előadást.
*
Szombaton, február 3-án missziónkon 18.00–21.00-ig Magyar Klub-találkozó, amelyen megtekintjük a „Szívetekben tartsatok meg” című dokumentumfilmet. A videofilm felidézi a felvidéki magyarok helyzetét az úgynevezett „kiegyezés” után. Történészek szólalnak meg, akik tárgyilagosan ismertetik az akkori szlovák politika indítékait. A filmvetítés után András Károly politológus, a SZER volt főmunkatársa válaszol a felmerülő kérdésekre. Mindenkit szeretettel várunk.
* * *
ELŐZETES: február 8-án Bibliakör, ökumenikus bizottsági megbeszélés, 10-én elsőáldozási előkészítő (1), Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfarsang.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet  - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission