ÉRTESÍTŐ müncheni a   Magyar Katolikus Misszió életéről,
2001.január 21., 18. évfolyam 2. (702.) szám

Évközi 3. vasárnap

¤kép¤ A szentatya lezárta a jubileumi szentévet

Vatikán: Újév napját követően a világ jubileumi templomai ünnepi szertartás jegyében zárták be szent kapuikat. A Szent Péter apostol sírja fölé emelt vatikáni patriarkális bazilika szent kapujának bezárására 2001. január 6-án került sor. Az üresen maradt bazilika helyett a százezernyi hívősereg az ünnep reggelén teljesen megtöltötte a Szent Péter teret, ahol nagyméretű képernyők segítségével követhette az ezerévenként esedékes Nagy Jubileum lezárásának a bazilika átriumából közvetített történelmi eseményét. A szent kapu márványkeretét virágfüzérrel díszítették, két szárnya pedig még nyitva állt, amikor a televízió révén szerte a világon százmilliók követhették a szertartást megkezdő II. János Pál pápa szavait:

„Testvéreim – fordult a hívekhez a pápa intelmével, miután az örökkévalóság felé az időben vándorló egyház megünnepelte a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Ige születésének bi-millennáriumát, összejöttünk Isten Fia megjelenésének megünneplésére, az Úr Epifániájára, és hogy a szertartásnak megfelelően lezárjuk a Nagy Jubileum évét. A betlehemi csillag fényében továbbra is Krisztusra tekintünk, a világ irgalmasságára és fényességére, és felmutatjuk őt miként Szűz Mária az összes teremtménynek. Egyesítsük hangunkat az egyházéval, a zarándokok hangjával, akik nagy számban lépték át a szent kaput. A Vigasztaló Szentlélek éltető jelenlététől megerősítve, járjunk bizalommal az új évezredben, dicsérjük az Urat, adjunk hálát neki aki volt, aki van, és aki jön, hogy beteljesítsen mindent."

A felhívást követően ima, csend, kórus-ének következett. II. János Pál pápa a szent kapuhoz lépett, letérdelt a küszöbre és csendben imádkozott, aztán egyszerű mozdulattal becsukta a szent kapu két ajtószárnyát. Vö. VR/MK


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JANUÁR 21. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise
1. +Csinos Mária, Stauder Ilona és András l. ü.
2. +Tollas Tibor l. ü.
Zsoltárválasz: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.
Celebráns Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Balogh András (Neh 8,2–10; 1 Kor 12, 12–30; Lk 1, 1–21)
Ministráns Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Közreműködik  Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk:
1. Fábián-Lechli Enikő
2. Fábián-Lechli László
3. Glatz Hajnalka
4. ifj. Jánosi Margit
5. Józsa Lenke
6. Józsa Máté
7. ifj. Józsa Péter
8. Józsa Péter
9. Kovács Orsolya
10. Kovács Tímea
11. Kováts János
12. Kováts Jutka
13. Polgár Gábor
14. Pöltl Csaba
15. Raith-Pócz Judit
16. Sinka Nóra
17. Szalai Etelka
18. Varga Ágnes
19. Varga Péter
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
Január 25. Pál megtérése
18.30–19.45 Gyászmise +Sárkány Illés l. ü.
Celebráns Dr. Cserháti ferenc plébános
Orgonista Sneff János
 *
JANUÁR 28. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
1. +György, András és István l. ü.
2. +Szécsi Lajos és Mária, Lassú Antal és Erzsébet l. ü.
Zsoltárválasz: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor Jánosi András (Jer 1, 4–19; 1 Kor 12, 31–13, 13; Lk 4, 21–30)
Ministráns Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce);Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
Magyar szentmise Freisingban, vasárnap, január 21-én 17.00-kor az Altöttinger kápolnában, Brunnhausgasse 2-4.;
Rosenheimban, vasárnap, január 28-án 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4. Celebráns: Fehér István lelkész.


EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ január 22. Vince, Anasztáz, Artúr
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD január 23. Emese, Emerencia, Zelma
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA január 24. Szalézi Ferenc, Vera
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK január 25. Pál megtérése, Saul, Henrik
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában (M. J.)
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, Ramsay Erzsébet, Hogyan is volt a magyar múltban

PÉNTEK január 26. Timóteusz és Titusz, Paula, Vanda
13.00–13.15 Zsolozsma
18.30–21.30 Családok fóruma, Kilátások a 21. század hajnalán

SZOMBAT január 27. Merici Angéla, Angelika
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
20.00–24.00 Komámasszonyok, zártkörű farsang

Figyelem! Február 10-én elsőáldozási előkészítő indul rövid szülőértekezlettel.
A bérmálkozásra is sürgősen várjuk a jelentkezőket.


HÍREK

Szerdán, január 24-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, január 24-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkar próba a Thalkirchner Straße 11. szám alatti Altenklubban.
*
Csütörtökön, január 25-én 14.00–17.00-ig nyugdíjasok találkozója egyházi közösségünk Szeniorok Klubjában missziónk nagytermében. Az új évezred első találkozóján Ramsay Erzsébet összeállításában és szervezésében szórakoztató történelmi vetélkedőt tartunk „Hogyan is volt a magyar múltban" címmel. A nyerteseket díjazzuk. Klubtalálkozónk előtt 13.45–14.15-ig szentmise missziónk házi ápolnájában. Ügyes háziasszonyaink, mint mindig, most is szépen terített asztaloknál, finom teával, kávéval és süteményekkel várnak minden yugdíjaskorú érdeklődőt.
*
Pénteken, január 26-án  18.30–21.30-ig missziónk nagytermében családok, szülők és gyermekeik találkozója egyházi közösségünk Családok fórumában. Esti beszélgetésünk témája: „Kilátások a 21. század hajnalán".  Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat gyermekeikkel.
*
Szombaton, január 27-én missziónkon 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója magyar néptánc tanítással, 15.00–17.30-ig cserkészfoglalkozás, 20.00 órától zártkörű farsang a Komámasszonyok szervezésében.
* * *
ELŐZETES: február 1-én Egyháztanács, 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony, 18.30-kor szentmise a Damenstift-templomban, KMÉM, 3-án Magyar Klub.
* * *
2000-ben papjaink összesen 151 család-, illetve beteglátogatást végeztek: dr. Cserháti Ferenc 59-et, Merka János 61-et, Fehér István 31-et.

2000-ben missziónkon első szentáldozáshoz járult 2 felnőtt, bérmálkozott 7 fiatal és 2 felnőtt.

2000-ben legszorgalmasabb ministránsaink oltárszolgálataik számának megjelölésével:
1.  Balog András  52
2.  Jánosi Kinga 40
3.  Jánosi Ferenc 37
4.  Jánosi Margit 36
5.  Kucsera Ágnes 29
6.  Bozó Mária 26
7.  Győry István 23
8.  Barbul Anna 20
9.  Nadj Markusz 19
10. Siményi Monika 18
11. Barbul András  17
12. Gőgh Júlia 17
13. Győry Katalin 17
14. Felber Evelin 16
15. Felber Rosemarie 16
16. Somogyi András 16
17. Lévai András 13
18. Lévai Tamás 13
19. Lévai Dániel 12
20. Lévai Olivér 12
21. Győry András 9
22. Pataky Rozália 8
23. Faller Zsuzsa 4
24. Horváth Irisz 3
25. Józsa Máté 3
26. Józsa Péter 2
27. Köhler Mariann 1
28. Treger Helga 1
Bravó Minik! Köszönjük! Továbbra is sok örömet az oltár körül! Kitartást a magasztos szolgálatban! S aztán ügyesek legyetek és rendesen viselkedjetek – mint mindig! Ki ne hinné!

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet  - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission