ÉRTESÍTŐ a  müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. január 14., 18. évfolyam  1. (701.) szám

Évközi 2. vasárnap

Tegyetek meg mindent, amit csak mond!
¤kép¤
Anyja megjegyezte: Nincs több boruk! Jézus erre ezt a választ is  adhatta volna: Ittak már eleget! Erkölcsi prédikációt is tarthatott volna a mértéktelen ivásról! Nem ezt tette. Előteremtette nemcsak a kimért fejadagot. Hat korsót színültig tele borral! Az életöröm mindennél fontosabb volt számára – az ünnepi öröm. Azért jött, hogy életünk legyen, teljes életünk! A vizet átváltoztatta borrá, az átlagot minősséggé, hogy értékes legyen életünk és teljes örömünk. Lehetünk szépek, vidámak, jókedvűek, élvezhetjük értékes kincseit, mert Isten ajándékozta nekünk, a mi örömünkre. Isten boldogságra hívott, és arra, hogy széppé tegyük, ami csúnya, megnemesítsük, ami nemtelen! Örökös feladat! Nemcsak az új évben! 


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP - január 14.
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise Istennek hálából és Isten segítségéért Zier Márton és Margit (sz. Zumbil) szülők házasságának 50. évfordulója alkalmából

Zsoltárválasz: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor Váci Ilona (Iz 62, 1–5; 1 Kor 12, 4–11; Jn 2, 1–11)
Ministráns Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce); Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonista Sneff János
Mise végén aranylakodalmi áldás
*
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP - január 21.
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise
1. +Csinos Mária, Stauder Ilona és András l. ü.
2. +Tollas Tibor l. ü.

Zsoltárválasz Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

Celebráns Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Balogh András (Neh 8,2–10; 1 Kor 12, 12–30; Lk 1, 1–21)
Ministráns Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);

Közreműködik  Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk:
1. Fábián-Lechli Enikő 2. Fábián-Lechli László 3. Glatz Hajnalka 4. ifj. Jánosi Margit 5. Józsa Lenke 6. Józsa Máté 7. ifj. Józsa Péter 8. Józsa Péter 9. Kovács Orsolya 10. Kovács Tímea 11. Kováts János 12. Kováts Jutka 13. Polgár Gábor 14. Pöltl Csaba  15. Raith-Pócz Judit 16. Sinka Nóra 17. Szalai Etelka 18. Varga Ágnes 19. Varga Péter
*
Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, január 14-én 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4.; Freisingban, vasárnap, január 21-én 17.00-kor az Altöttinger kápolnában, Brunnhausgasse 2-4. Celebráns: Fehér István lelkész.


EGYHÁZI TALÁLKOZÓK a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP  Bódog, Félix
január 14.
13.00-18.00 Cserkészmegbeszélés

HÉTFŐ  Remete Pál, Lóránt, Mór
január 15.
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD  Gusztáv, Priszcilla, Stefánia
január 16.
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA  Remete Antal, Antónia
január 17.
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  Árpád-házi Margit, Piroska
január 18.
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában (F. I.)
17.00–17.30Bibliakör, Karácsony a festészetben

PÉNTEK  Sára, Márió, Megyer
január 19.
13.00–13.15 Zsolozsma
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakörmissziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
19.30–22.00 Széchenyi Kör, dr. Prágay Dezső, Jeles magyarok a nagyvilágban

SZOMBAT  Fábián, Sebestyén, Tímea
január 20.
15.00–18.00 Ifjúsági találkozó, Szentföld, video filmvetítés, agapé

Köszönet
Munkatársaimmal együtt hálásan köszönöm kedves Híveink sok szép karácsonyi és újévi üdvözletét és jókívánságát, nehéz lelkipásztori munkánkat elismerő, köszönő és további jó munkára bátorító sorait. Üdvözleteikkel, jókívánságaikkal mindannyiunknak örömet szereztek és összetartásunknak szép, bátorító jelét adták.
Az esztendő fordulóján hálásan köszönöm kedves Híveink mindennemű segítségét, támogatását, önkéntes fáradozását közös krisztusi küldetésünk teljesítésében. Kiemelten megköszönöm csoportvezetőink fáradságos és elkötelezett munkáját csoportjaink szervezésében, találkozóink előkészítésében és lebonyolításában, a fiatalok, a lektorok, az énekesek, a ministránsok és előimádkozók fáradozásait. Köszönöm az ÉRTESÍTŐ postázásánál nyújtott segítségüket. Köszönöm közreműködésüket és részvételüket egyházközségi életünkben, köszönöm minden segítségüket és támogatásukat. Isten fizesse meg minden jótékony szolgálatukat.


HÍREK

Szerdán, január 17-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.
Ugyancsak szerdán, január 17-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Straße 11. szám alatti Altenklubban.
*
Csütörtökön, január 18-án 17.00–18.30-ig Bibliakör missziónk nagytermében, előtte 16.30–17.00-ig szentmise missziónk házi kápolnájában. Bibliakörünk témája: Karácsony a festészetben.
*
Pénteken, január 19-én 17.00–18.30-ig szentmise és szentségimádás Imakörünk rendezésében missziónk házi kápolnájában.
19.30–22.00-ig dr. Prágay Dezső vegyészprofesszor „Jeles magyarok a nagyvilágban" című előadása a Széchenyi Kör rendezésében, missziónk nagytermében.
*
Szombaton, január 20-án 15.00–18.00-ig missziónkon Ifjúsági találkozó, amelyen videofilm segítségével a Szentföld legjellegzetesebb keresztény emlékeivel ismerkedhetnek fiataljaink. Találkozónk végén szerény agapé keretében ápoljuk a közösségi szellemet. Szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt.
Ugyancsak szombaton, január 20-án 15.00 órai kezdettel gyászistentisztelet  +Lázár József Csaba református lelkész emlékére a Reisingerstr. 11. szám alatti református templomban. A megemlékezés után agapé. Lázár Dalma Enikő lelkészasszony és a müncheni Református Magyarnyelvű Egyházközség szeretettel vár minden érdeklődőt.
* * *
ELŐZETES: január 25-én Szeniorok Klubja, 26-án Családok fóruma, 27-én Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás.
* * *
2000-ben egyházi közösségünkben 8 gyermek részesült a keresztség szentségében, 5 fiú és 3 lány:
1. Luschies Gábor jan. 23-án
2. Nezezon Adrienn Beatrix febr. 20-án
3. Both Thomas ápr. 9-én
4. Németh Dominik Stefan ápr. 16-án
5. Rittberger Annika Chiara jún. 12-én
6. Herteg Viktoria Renata jún. 25-én
7. Schneider Philipp Maximilian szept. 24-én
8. Simon Christian okt. 22-én

2000-ben temettünk három férfit és egy nőt:
1. Pataky József 94 éves, jún. 21.
2. Makai Katarina, sz. Gazsó 76 éves, aug. 28.
3. Kiss Ottó 58 éves, okt. 20.
4. Harsányi Sándor 85 éves, nov. 17.

2000-ben egyházi házasságot kötött két pár:
1. Herteg Julius és Vonnák Renáta Tünde, január 23-án
2. Iser Gabriel és Ackermann Martha, május 6-án.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet  - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission