ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. február 4., 18. évfolyam 4. (704.) szám

Évközi 5. vasárnap
A Betegek Világnapjára
¤
Február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya ünnepén az egyház, immár 9 éve folyamatosan, megtartja a Betegek Világnapját. Idén II. János Pál pápa az ünnepélyes megemlékezés színhelyéül az ausztráliai Sidney-i Székesegyházat jelölte ki és üzenettel fordult a világhoz. Témájául az új evangelizációt és a szenvedő ember méltóságát választotta. Kihangsúlyozta a korszerű evangelizáció szükségét ezen a területen, szót emelt a betegek szociális biztonsága és az élet védelme érdekében.
„Az elmúlt néhány év folyamán én is megtapasztaltam – írja a pápa, milyen betegnek lenni, s egyre világosabban megértettem, hogy mily nagy érték ez péteri szolgálatom és az egész egyház élete számára. Együttérző szeretettel gondolva minden szenvedőre, hívom őket, hogy szemléljék hittel a megfeszített és feltámadt Krisztus misztériumát, hogy ezáltal felfedezhessék szenvedéseikben Isten jóságos tervét. Csakis Jézusra, a 'fájdalmak férfiára, a szenvedés ismerőjére' tekintve találhatjuk meg a derűt és a bizalmat."
Nagy elismeréssel nyilatkozott az orvosok és ápolók munkájáról, majd megköszönve azt, kijelentette:
„Különösképpen is szükséges, hogy a különböző gyógyszerek, terápiák és sebészeti beavatkozások klinikai alkalmazása az emberi személy abszolút tiszteletben tartásával, és a beavatkozással járó kockázatok, tehát a korlátok szem előtt tartásával történjék." ... „A keresztényeknek pedig hitükről, elkötelezettségükről kell tanúságot tenniük. Konkrét módon kell az Evangéliumról tanúskodniuk, támogatva mindent, ami azt tiszteli, de elutasítva bármely, az élet ellen való merényletet, az abortusztól az eutanáziáig. Ebben az összefüggésben kell szemlélnünk a rendelkezésre álló anyagi javak fölhasználásáról mondottakat is: korlátozásuk világos erkölcsi kritériumok leszögezését teszi szükségessé, melyek világosságot nyújtanak a betegeknek, vagy hozzátartozóiknak a szokásoktól eltérő, költséges és kockázatos kezelésekkel kapcsolatos döntések meghozatalakor" (v. ö. Evangélium vitae, 65; MK).


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

FEBRUÁR 4. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.25–10.30 Rózsafüzér titokcsere
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
                      + Szamosi Miléva  l. ü.
Zsoltárválasz Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Jánosi Margit (Iz 6, 1–8; 1 Kor 15, 1–11; Lk 5, 1–11)
Ministráns Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce);Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonista Sneff János
Mise után Balázs-áldás
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a gyermekeket sose kény--szerítsék semmiféle katonai szolgálatra.
*
FEBRUÁR 11. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
                       +Szabó Ferenc, Buckó Ilona, Buczkó Rozália és Ambrus József l. ü.
Zsoltárválasz Boldog az az ember,* aki az Úrban bízik.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Goia Szilvia (Jer 17, 5–8; 1 Kor 15, 12–20; Lk 6, 17–26)
Ministráns Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce); Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonista Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
FEBRUÁR 18. ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
                      + Léber Mária l. ü.
Zsoltárválasz Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:* könyörületre hajlik szíve.
Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor Lévai Katalin (1 Sám 26, 2–23; 1 Kor 15, 45–49; Lk 6, 27–39)
Ministráns Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Orgonista Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, február 11-én 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4.;
Freisingban, vasárnap, február 18-án 17.00-kor az Altöttinger kápolnában, Brunnhausgasse 2-4. Celebráns: Fehér István lelkész.


EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Február 5. Ágota, Alíz, Ingrid
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Február 6. Miki Pál és társai, Dorottya, Dóra, Réka
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Február 7. Richárd, Tódor, Trisztán
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK Február 8. Emiliáni Jeromos, Aranka, Elfrida
16.30–17.00 Szentmise missziónk házi kápolnájában (F. I.)
17.00–18.30 Bibliakör, Cezáreá, a világegyház kapuja, ApCsel 10, 1–48.
19.00–21.00 Ökumenikus bizottsági gyűlés, előkészítő

PÉNTEK Február 9. Abigél, Apollónia, Alex
13.00–13.15 Zsolozsma

SZOMBAT Február 10. Skolasztika, Elvira
11.30–12.30 Elsőáldozási előkészítő (1.), szülői értekezlet
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 Farsangi délután: Hétvégi Magyar Iskola, cserkészek
* * *
HÉTFŐ Február 12. Lídia, Lívia
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Február 13. Ella, Linda, Katalin
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Február 14. Cirill, Metód, Bálint, Valentin
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös
CSÜTÖRTÖK Február 15. Kolos, Georgina, Szigfrid

PÉNTEK Február 16. Julianna, Lilla, Daniló
13.00–13.15 Zsolozsma
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
19.30–22.00 Széchenyi Kör, dr. Korbuly Dezső, II. Rákóczi Ferenc, a nagyságos fejedelem

SZOMBAT Február 17. Hét szervita rendalapító, Elek
11.30–12.30 Elsőáldozási előkészítő (2)
15.00–20.00 Ifjúsági találkozó, Szexualitás és házasság a modern társadalom és az egyházi tanítás tükrében


HÍREK

Szerdán, február 7-én és 14-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, február 7-én és 14-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a főlelkészi iroda Landwehrstr. 66. szám IV. emeleti helyiségében. Csengő: Ungarische Delegatur. Megközelíthető az U4 és U5 földalattival, Theresienwiese megálló.
A Thalkirchnerstr. 11. szám alatti Altenklub tatarozása miatt előreláthatólag 2001. október végéig tartjuk az énekpróbákat a Landwehrstr. 66/IV. szám alatt. Fejős Ottó atyának ezúton is hálásan köszönjük, hogy a helyiséget rendelkezésünkre bocsátotta.
*
Csütörtökön, február 8-án 17.00–18.30-ig missziónkon Bibliakör „Cezáreá, a világegyház kapuja" címmel és az ApCsel 10, 1–48; 23, 23–35 alapján. Szemléltetésül rövid video filmet vetítünk a város régészeti leleteiről. A Bibliakör előtt, 16.30–17.00-ig szentmise missziónk házi kápolnájában.

Ugyancsak csütörtökön, február 8-án 19.00–21.00-ig missziónk nagytermében ökumenikus bizottsági gyűlést tartunk és előkészítjük március 8-ra kitűzött ökumenikus istentiszteletünk rendjét. Szeretettel várjuk ökumenikus bizottságunk református és katolikus tagjait.
*
Szombaton, február 10-én missziónkon 11.30–12.30-ig elsőáldozási előkészítő (1) rövid szülői értekezlettel, 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója magyar néptánc tanítással, 15.00–17.30-ig cserkészeinkkel közös farsangi mulatsága.
7.–8. osztályos tanulók figyelem: rövidesen bérmálkozási előkészítők missziónkon!
 * * *
Pénteken, február 16-án 17.00–18.30-ig szentmise, szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában, aztán 19.30–22.00-ig Széchenyi Kör, előadás, dr. Korbuly Dezső, II. Rákóczi Ferenc, a nagyságos fejedelem, missziónk nagytermében.
*
Szombaton, február 17-én 11.30–12.30-ig 2. elsőáldozási előkészítő missziónkon. Délután 15.00–20.00-ig ifjúsági találkozó. Témája: Szexualitás és házasság a modern társadalom és az egyház tanítása tükrében. Szerény agapéval végződő találkozónkra szeretettel várjuk az érdeklődő fiatalokat.
* * *
ELŐZETES: február 22-én Szeniorok Klubja (farsang), 23-án Családok fóruma, 24-én 19.00 órától egyházközségi farsang, vacsora, missziónk nagytermében. Közreműködik a Pacsirták együttes. Belépődíj vacsorával: 30 DM, gyerekeknek 15 DM. Jelentkezés Mekker Árpádnál missziónkon.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission