ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. február 25., 18. évfolyam 6. (706.) szám

Évközi 8. vasárnap – farsang
Híresztelések a szűrőn

¤kép¤ Ez már klassz – most mész és megijeszted Máriát!¤

Társaságban megszokott és gyakori eset, hogy vidáman újságoljuk, amit magunk is csak úgy hallottunk, adjuk a nagyot, amikor mondogatjuk: „Halottad? Nem hallottad? Na hát elmondom ... Képzeld, a ...”

Így volt ez Szókratész idejében is. Valaki az utcán hozzá futott és lélekszakadva újságolni kezdte: „Szókratész, hát ezt neked el kell mondanom. Képzeld, mit mondott rólad a barátod ...” „No, no” – szakította félbe Szókratész. „Előbb mi van a három szűrővel?” – „A három szűrővel? Hát az meg mi?” – lepődött meg a polgár. „Igen, barátom” – válaszolt a bölcs – „a három szűrővel! Előbb jól meg kell fontolnod és meg kell győződnöd róla, hogy mindaz, amit mondani akarsz, az valóban átmegy-e a rostán, átmegy-e a három szűrőn.
Az első szűrő az igazság. Vajon biztos vagy benne, hogy valóban igaz, amit mondani akarsz”. – „Nem, de azt mondják és hallottam, hogy ...” „Úgy, úgy” – vágott közbe Szókratész – „de bizonyára a második szűrőt már csak felhasználtad: a jóság szűrőjét, és biztos vagy benne, hogy mindaz jó dolog, amit mondani akarsz és ami valószínűleg nem is egészen igaz?” Emberünk vonakodva válaszolt: „Áh, dehogy, éppen ellenkezőleg ...” – „Hát akkor” – szakította félbe a bölcs, „vegyük elő a harmadik szűrőt, és lássuk, hogy valóban szükség van arra, hogy elmond, ami annyira izgat és mindenképpen kikívánkozik belőled?” „Szükségesnek éppen nem szükséges” – jött a válasz. Szókratész meg csak mosolygott, majd így szólt: „Nos tehát, ha mindaz, amit mondani akartál valójában se nem igaz, se nem jó, de még csak nem is szükséges, akkor felejtsük el az egészet és ne terheljük vele magunkat. Ne terheld vele se magadat, se engemet!”


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

FEBRUÁR 25. ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
10.00–10.25     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (B. M.)
10.30–11.30     Ifjúsági szentmise
                       +Schwarzkopf János l. ü. és a Geng cs. elhunyt tagjaiért.

Celebráns         Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Goia Szilvia (Sir 27, 4–7; 1 Kor 15, 54–58; Lk 6, 39–45.)
Ministráns        Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I. – Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk:

 1. Fábián-Lechli Enikő   8. Józsa Péter            15. Raith-Pócz Judit
 2. Fábián-Lechli László  9. Kovács Orsolya     16. Sinka Nóra
 3. Glatz Hajnalka          10. Kovács Tímea      17. Sipos Erzsébet
 4. ifj. Jánosi Margit       11. Kováts János        18. Szalai Etelka
 5. Józsa Lenke             12. Kováts Jutka         19. Varga Ágnes
 6. Józsa Máté               13. Polgár Gábor        20. Varga Péter
 7. ifj. Józsa Péter          14. Pöltl Csaba
11.30–12.00     Félfogadás a sekrestyében
*
FEBRUÁR 28. Hamvazószerda
18.30–19.30     Szentmise szentbeszéddel és hamvazási szertartással
Celebráns         Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Váci Ilona (Joel 2, 12–18; 2 Kor 5, 20–6, 2; Mt 6, 1–18)
Orgonista         Jussel Ottó

19.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkar főpróba a templom kórushelyiségében
*
MÁRCIUS 4.   NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
10.00–10.25     Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság
10.30–11.30     Ünnepélyes nagyböjti szentmise
                        + Werner Beata l. ü.

Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Zsákai Rozália (MTörv 26, 4–10; Róm 10, 8–13; Lk 4, 1–13)
Ministráns        Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce);Jánosi F. -– Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk:
Menegali – Ments meg Istenem; ismeretlen szerző – Pie pelicane; Werner Alajos – O salutaris hostia és Menegali / Kerényi György – Jézus, bűnbánat útja című kórusművével

Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a hívő emberek lelkiismereti kötelezettségüknek tekintsék az egyenletlőtlen szociális és gazdasági helyzet által okozott szegénység elleni küzdelmet.

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, február 25-én 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4. Celebráns: Fehér István lelkész.


EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ         Február 26. Edina, Győző, Ottokár
17.00–19.00  Asztalitenisz
19.00–21.30  Komámasszonyok

KEDD         Február 27. Gábor, Ákos, Bátor
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA     Február 28. Hamvazószerda, Elemér, Oszvald
Lásd előző oldal!
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek

CSÜTÖRTÖK Március 1. Albin, Gyopárka, Tóbiás

PÉNTEK         Március 2. Lujza, Henriett
Beteglátogatás
17.00–18.30     Elsőpénteki szentmise +Karsai Bella l. ü.,
                       szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)

SZOMBAT    Március 3. Kornélia, Kamilla, Frigyes
11.30–12.30 Elsőáldozási előkészítő (4.)
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
18.00–19.00 Bérmálási előkészítő (2.)


HÍREK
Húshagyókedden, február 27-én 12.30-tól missziónk hivatala zárva, a farsangra való tekintettel és az érsekségi rendelkezések értelmében.
*
Hamvazószerdán, február 28-án a negyvennapos nagyböjti szent idő kezdete. 18.30-19.30-ig ünnepélyes nagyböjti szentmise szentbeszéddel és hamvazási szertartással a Damenstift-templomban.
Hamvazószerda (és nagypéntek) szigorú böjti nap, amikor húst nem eszünk, és csak egyszer lakhatunk jól, de két esetben még ehetünk kevés ételt. Kötelező azok számára, akik betöltötték 18. életévüket és még nem kezdték el 60. életévüket.
Nagyböjt a „lelki hadgyakorlatok”, a hitbeli elmélyülés és fegyelem szent ideje, amikor a hívő katolikusok kerülik a zajos mulatságokat, igyekeznek buzgóbban imádkozni, böjtölni, alamizsnálkodni, buzgóbban látogatják a szentmiséket, jó feltételeket tesznek, bűnbánatot tartanak. Hamvazószerdával elkezdődik a húsvéti szentáldozás ideje. „Az egyház parancsa szerint minden hívő, aki eljutott a megkülönböztetés korára, legalább évente egyszer köteles meggyónni azokat a súlyos bűnöket, amelyeknek tudatában van. Az, aki tudatában van annak, hogy halálos bűnt követett el, ne járuljon a szentáldozáshoz, mégha a bűn fölött mélységes bánatot is érez, mielőtt nem részesülne a szentségi föloldozásban, legalábbis ha nincs súlyos oka az áldozásra és ha lehetséges gyóntatót találni” (KEK 1457).
Hamvazószerdán 16.00 órakor Német nyelvtanfolyam missziónk alagsori klubtermében.
*
Első pénteken, március 2-án papjaink szívesen meglátogatják és szentségekkel is szívesen ellátják betegeinket. Szeretettel várjuk hívásukat, illetve bejelentésüket missziónkon, papjainknál.

Ugyancsak első pénteken, március 2-án 17.00–18.30-ig szentmise Jézus Szíve tiszteletére és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.
*
Szombaton, március 3-án missziónkon 11.30–12.30-ig elsőáldozási előkészítő (4), 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója, 15.00–17.30-ig cserkészfoglalkozás, 18.00–19.00-ig bérmálási előkészítő (2).
*
Nagyböjt 1. vasárnapján, március 4-én 10.30-kor kezdődő szentmisénkkel a Damenstift-templomban ünnepélyesen is megnyitjuk a nagyböjti szent időt. Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk. A szentmise előtt, 10.00 órától keresztúti ájtatosság, mise végén rózsafüzér titokcsere.
* * *
ELŐZETES: március 8-án 19.00–20.00-ig ökumenikus istentisztelet missziónkon, utána agapé, 10-én Magyar Klub.

Pénteken, március 9-én 18.00 órától vasárnap, március 11-én 14.00-ig bentlakásos nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlatot tartunk missziónkon „Miben segítenek a szentségek?” címmel. Jelentkezni lehet március 7-ig 15 márka költséghozzájárulás befizetésével Merka János ifjúsági lelkésznél missziónkon. A résztvevők hálózsákot hozzanak magukkal. Szeretettel várjuk lelki megújulást kereső fiataljainkat.
*
Vasárnap, március 18-án 14.00–18.30-ig nagyböjti lelkinap missziónkon. Témája: Bűn és bűnbocsánat. Vezeti: Dr. Hegyi János SJ.
*
Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission