ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. február 18., 18. évfolyam 5. (705.) szám

Évközi 7. vasárnap
Megszólás – pletyka – rágalom
¤
Néri Szent Fülöpről mondják, hogy prédikációi Krisztus iránti bensőséges kapcsolatáról tanuskodtak és mindig jó adag humorral rendelkeztek. A megszólás, pletyka és rágalom elburjánzását és visszafordíthatatlanságát mutatja a penitencia, amelyet egyik közismerten pletykás gyónójának adott: „Menj haza, vágj le egy tyúkot s aztán gyere vissza! Útközben kopaszd meg úgy, hogy amire ide érsz egyetlen toll, még pihe se maradjon rajta”. Az asszony engedelmeskedett és hamarosan büszkén jelentkezett a szépen és tisztán megkopasztott tyúkkal. „Nos, menj”, szólt Fülöp, „és gyűjtsd össze a szétszórt tollakat”. – „De hát ez lehetetlen” – válaszolt a kétségbeesett asszony. „A szél mind elvitte, szanaszét hordta, a szélrózsa minden irányába”. – „No látod” – kapott rajta a Szent. „Így van ez a pletykával, a megszólással és a rágalommal is! Ezentúl tehát jól fontold meg, hogy mit beszélsz, kire mit mondsz, mert a rosszmájú szó, pletyka s rágalom sohasem fordítható vissza, sohasem tehető jóvá!”


MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

FEBRUÁR 18. ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
10.00–10.25       Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30       Ünnepélyes szentmise
                         + Léber Mária  l. ü.

Zsoltárválasz      Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:* könyörületre haljlik szíve.

Celebráns          dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor               Lévai Katalin (1 Sám 26, 2–23; 1 Kor 15, 45–49; Lk 6, 27–39)
Ministráns          Józsa P. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);Somogyi A. -– Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
Orgonista           Sneff János
11.30–12.00      Félfogadás a sekrestyében
*
FEBRUÁR 25. ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
10.00–10.25     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (B. M.)
10.30–11.30     Ifjúsági szentmise
                       +Schwarzkopf János l. ü. és a Geng cs. elhunyt tagjaiért.

Celebráns         Merka János ifjúsági lelkés és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Goia Szilvia (Sir 27, 4–7; 1 Kor 15, 54–58; Lk 6, 39–45.)
Ministráns        Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I. – Siményi M. (Ce); Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);

Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk:

1. Fábián-Lechli Enikő
2. Fábián-Lechli László
3. Glatz Hajnalka
4. ifj. Jánosi Margit
5.  Józsa Lenke
6. Józsa Máté
7. ifj. Józsa Péter
8. Józsa Péter
9. Kovács Orsolya
10. Kovács Tímea
11. Kováts János
12. Kováts Jutka
13. Polgár Gábor
14. Pöltl Csaba
15. Raith-Pócz Judit
16. Sinka Nóra
17. Szalai Etelka
18. Varga Ágnes
19. Varga Péter
11.30–12.00    Félfogadás a sekrestyében
*
Magyar szentmise
EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ Február 19. Zsuzsanna, Elza
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD Február 20. Aladár, Álmos, Paulina
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA Február 21. Damiáni Péter, Eleonóra, Zakariás
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK Február 22. Szent Péter apostol székfoglalása, Gerzson, Kortonai Margit
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában (CS. F.)
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, Ramsay Győző,
Anekdoták és adomák VIII.

PÉNTEK Február 23. Polikárp, Alfréd, Szemere
13.00–13.15 Zsolozsma
18.30–21.30 Családok Fóruma, Humor a családban

SZOMBAT Február 24. Mátyás apostol, Edőmér
10.00–11.00 Bérmálási előkészítő (1.)
11.30–12.30 Elsőáldozási előkészítő (3.)
19.00–24.00 Egyházközségi, jótékonysági farsangi bál


HÍREK

Szerdán, február 21-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, február 21-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a főlelkészi iroda Landwehrstraße 66. szám IV. emeleti helyiségében. Csengő: Ungarische Delegatur. Megközelíthető az U4 és U5 metróval, kiszállás: Theresienwiese megálló.
*
Csütörtökön, február 22-én 14.00–17.00-ig egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának farsangi délutánja missziónk nagytermében. Farsangi találkozónkon Ramsay Győző, a SzER volt munkatársa „Anekdoták és adomák VIII” című, 1992-ben elkezdett mókás műsorával igyekszik bevezetni a vidám, jó farsangi hangulatot és megörvendeztetni minket. Jelmez vagy farsangi öltözet idén sem kötelező, de kifejezetten örvendünk minden farsangi ruhának és ötletnek. Találkozónk előtt, 13.45–14.15-ig szentmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
*
Pénteken, február 23-án 18.30–21.30-ig Családok fórumának farsangi találkozója missziónk nagytermében „Humor a családban” címmel. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket gyermekeikkel.
 *
Szombaton, február 24-én missziónkon 10.00–11.00-ig bérmálási előkészítő (1), 11.30–12.30-ig elsőáldozási előkészítő (3). Ugyancsak szombaton, február 24-én 19.00–24.00-ig egyházközségi, jótékonysági farsangi bál vacsorával missziónk nagytermében. Közreműködik a Pacsirták együttes. Belépődíj (vacsorával, zenével): 30,- DM, gyer-mekeknek 15,- DM. Jelentkezés missziónkon, amíg hely van.
* * *
ELŐZETES: február 28-án, hamvazószerdán 18.30-kor szentmise szentbeszéddel és hamvazási szertartással a Damenstift-templomban.
Március 2-án beteglátogatás, Imakör, 3-án HMI, cserkészfoglalkozás, elsőáldozási és bérmálási előkészítő.
* * *
Egyháztanácsunk február 1-i határozata alapján, a hívek tevékeny és tudatos bekapcsolódása érdekében a szentmisében, felhívom szíves figyelmüket arra, hogy szentmiséinkben, az Egyetemes könyörgések keretében lehetőséget kínálunk egyéni könyörgések előterjesztésére. Lehetőség van arra is, hogy előre megfogalmazott és olvashatóan leírt egyéni kéréseiket a hívek a mise előtt a sekrestyében a lektornak átadják, aki aztán ezen kéréseiket az Egyetemes könyörgésekben, a közösség imájával támogatva Isten elé terjeszti.
„Az Egyetemes könyörgésekben, azaz a hívek könyörgésében a nép saját papi szerepét gyakorolva imádozik minden emberért” (A Római misekönyv általános rendlkezései, 45).

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:  089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission