ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. december 23., 18. évfolyam 33. (733.) szám

Karácsonyi és újévi magyar szentmisék rendje
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

Leszállott, hogy felemeljen minket
Egy sötétbőrű kis fiúcska ragyogó szemekkel bámulta az utcai árust. Színes léggömböket eregetett az ég felé. A köréje sereglett gyermekek, jövendő kis kliensei gyönyörködve szemlélték a szép fehér, sárga, kék léggömböket, amint ezek szépen, lassan szálltak az ég felé, egyre feljebb és feljebb, míg teljesen eltűntek a tiszta, magasságos égen. Közben a kis sötétbőrű fiúcska kíváncsian várta a fejleményeket. Arcán izgatott nyugtalanság látszott. Majd hirtelen odalépett a léggömb árushoz és megkérdezte: „Bácsi, ha egy léggömb fekete színű lenne, ugyanúgy felszállna az égbe, mint a többi"? Az árus rögtön megértette a dolgot. Szelíden mosolygott. Elővett egy fekete színű léggömböt, felfújta, elengedte, és az szépen szállt az ég felé. Aztán hozzáfűzte: „Nem a léggömb külső színe a fontos, kis barátom, hanem a léggömb belseje, a belső, ami az ég felé viszi". A kis fiú boldog volt, örömtől repesett a szíve.

Nem vallásosságunk külsőségei, színes formái emelnek az ég felé, hanem „az, ami bennünk van", a belénk oltott Lélek, az isteni, a belső, a tiszta és őszinte lélek, a bensőséges és igazi önátadás Istennek: Isten, akinek szállást adunk szívünkben. Az autentikus keresztény magatartás isteni magasságokba emel, míg teljesen elmerülünk Istenben és egyesülünk vele.
 *
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk ÉRTESÍTŐnk minden kedves Olvasójának!
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr!DECEMBER 23. ADVENT 4. VASÁRNAPJA
10.00–10.25     Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30     Ünnepélyes adventi szentmise
                       +id. Zelicskovics Lászó l. ü. és Isten segítségéért (Z. L.)
Zsoltárválasz    Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Goia Szilvia (Iz 7, 10–14; Róm 1, 1–7; Mt 1, 18–24)
Ministráns        mind, aki itthon van
Orgonál           Sneff János
11.30–12.00    Felfogadás a sekrestyében
*
December 24.      Hétfő – SZENTESTE
22.00-22.25         Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
22.30-23.30   KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISE
 Zsoltárválasz       Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.
Celebráns            Dr. Cserháti Ferenc plébános, Merka János ifjúsági lelkész
Lektor                 Kucsera János (Iz 9, 1-6; Tit 2, 11-14; Lk 2, 1-14)
Ministráns           mind, aki itthon van
Orgonál              Sneff János                                             * * * * Adveniat!
*
DECEMBER 25. KEDD – KARÁCSONY, JÉZUS SZÜLETÉSE
10.00-10.25     Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
10.30-11.30     Ünnepélyes szentmise a népért
Zsoltárválasz    A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.
Celebráns        dr. Cserháti Ferenc plébános, Merka János ifjúsági lelkész
Lektor             Rehák Erzsébet (Iz 52, 7-10; Zsid 1, 1-6; Jn 1, 1-18)
Ministráns        mind, aki itthon van
Orgonál           Sneff János                                                   * * * * Adveniat!
*
DECEMBER 26. SZERDA – KARÁCSONY MÁSNAPJA -  SZENT  ISTVÁN 1. VÉRTANÚ ÜNNEPE
10.00-10.25     Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30-11.30     Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz    Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
Celebráns        Dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor            Győry Márta (ApCsel 6, 8-10; 7, 54-59; Mt 10, 17-22)
Ministráns       mind, aki itthon van
Orgonál          Sneff János
11.30-12.0      Félfogadás a sekrestyében
*
DECEMBER 30. SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
10.00-10.25     Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30-11.30     Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz    Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.
Celebráns        Merka János ifjúsági lelkész, dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor            Zsákai Rozália (Sir 3, 3-17; Kol 3, 12-21; Mt 2, 12-23)
Ministráns       mind, aki itthon van
Orgonál          Sneff János
11.30-12.00    Félfogadás a sekrestyében
*
December 31.  Hétfő – Szilveszter
18.30-19.30     ELŐESTI SZENTMISE ÉS ÉV VÉGI HÁLAADÁS
Celebráns        Merka János ifjúsági lelkész, dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor            Glatz Hajnalka (1 Jn 2, 18-21; Jn 1, 1-18)
Ministráns       mind, aki itthon van
Orgonál          Sneff János
* * * *  2002  * * * *
JANUÁR 1. KEDD – ÚJÉV - SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ÜNNEPE
10.00-10.25     Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
10.30-11.30     Ünnepélyes szentmise a népért
Zsoltárválasz    Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.
Celebráns        Merka János, a Magyar Katolikus Misszió megbízott vezetője és  dr. Cserháti Ferenc delegátus
Lektor            Balogh Mária (Szám 6, 22-27; Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21)
Ministráns       mind, aki itthon van
Orgonál          Sneff János
11.30-12.00    Félfogadás a sekrestyében
*
JANUÁR 6. VASÁRNAP – VÍZKERESZT,  URUNK MEGJELENÉSE
                        A főlelkészi hivatal ünnepélyes  átadása – átvétele
10.00-10.25       Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30-11.30      Ünnepélyes szentmise
Zsoltárválasz     Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!
Celebráns         Ft. Fejős Ottó és dr. Cserháti Ferenc főlelkészek, Merka János, a MKM megbízott vezetője
Lektor             Barbul László (Iz 60, 1-6; Ef 3,2-6; Mt 2, 1-12)
Ministráns        mind, aki itthon van
Orgonál           Sneff János
Mise után        rózsafüzér titokcsere és
                     a keresztség szentségében részesül Hermann Patricia
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a keresztények egymással összefogva és fokozott buzgósággal hirdessék Jézus Krisztust, a világ egyetlen megváltóját.

HÍREK
Magyar szentmise Rosenheimban vasárnap, december 23-án (a Hegedűs család elhunyt tagjaiért), karácsony másnapján, szerdán, december  26-án és vasárnap, 2002. január 13-án, mindig 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstr. 4. Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész.
*
December 24-én és 31-én missziónk hivatala zárva a müncheni érsekség rendelkezésének értelmében. A karácsonyi szünidőben missziónkon szünetel a csoportok munkája.
*
Hétfőn – Szenteste, december 24-én 15.00–18.00-ig karácsonyi találkozót szervezünk egyedülállóknak: Szenteste vacsorával és kántálással missziónk nagytermében. Költség hozzájárulás nincs. Felelős szervező Győry Márta, cserkészeink közreműködésével.
*
Hétfőn, december 31-én, szilveszter este, a Damenstift-templomban 18.30-kor kezdődő év végi hálaadó és újévi előesti szentmise után, egyházközségünk Magyar Klubjának szervezésében, 19.30-tól szilveszter esti mulatság missziónk nagytermében. Zenéről a Pacsirták együttes gondoskodik. Belépő (zene, vacsora, ital) 50 DM. Éjfélkor rövid imával, Isten segítségével és áldással kezdjük az új évet missziónk házi kápolnájában. Aztán folytatjuk a mulatást. A helyek beteltek.
*
2002. január 1-én jelentős személyi változásokra kerül sor missziónkon, amint ezt már ÉRTESÍTŐnk karácsonyi számában részletesen is közöltük. A müncheni püspökség 2001. december 5-én kelt rendelkezése alapján, ft. Merka János átveszi missziónk vezetését, miután Karl Lehmann bíboros a Német Püspöki Konferencia elnöke, 2001. november 15-én kelt levelével, dr. Cserháti Ferenc plébánost kinevezte a katolikus magyarnyelvű lelkipásztori szolgálat delegátusának (főlelkészének) a németországi egyházmegyékben és ezért a München-Freising-i érseki hatóság, ugyancsak 2001. december 5-én kelt határozatával felmentette a müncheni Magyar Katolikus Misszió vezetésétől. A misszió vezetésének ünnepélyes átadására, illetve átvételére február 3-án ünnepélyes keretek között kerül sor a Damenstift-templomban. Merka János atyának, utódomnak, missziónk új, megbízott vezetőjének kívánunk jó egészséget, sok örömet és áldást, jó híveket magasztos és nehéz lelkipásztori munkájában.
*
Pénteken, január 4-én elsőpénteki beteglátogatás, 17.00–18.30-ig szentmise (M. J.) és szentségimádás Imakörünk szervezésében, missziónk házi kápolnájában.
*
Vasárnap, vízkereszt ünnepén, január 6-án 10.30-kor ünnepélyes szentmise keretében búcsút veszünk ft. Fejős Ottó atyától, aki msgr. Valentiny Géza protonotárius, korábbi főlelkész utódaként, 1986. október 9-től 2001. december 31-ig látta el főlelkészi hivatalát és most – korára való tekintettel – nyugdíjba vonul. A szentmisén megköszönjük ft. Fejős Ottó németországi főlelkészünknek és az ÉLETÜNK felelős szerkesztőjének a németországi katolikus magyarok érdekében másfél évtizeden át kifejtett és odaadóan végzett munkásságát, és felolvassuk utódjának új kinevezését. Mindenkit szeretettel várunk.
* * *
ELŐZETES:
jan. 10-én Bibliakör, 12-én Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás, ifj. találkozó.
Szeretettel várjuk 3. osztályos vagy idősebb gyerekek jelentkezését az első szentáldozásra (május 5.)  és 7.-8. osztályos tanulók, illetve fiatalok, felnőttek jelentketését a bérmálásra (jún. 16.), minél előbb missziónk új vezetőjénél.
ÉRTESÍTŐnk ünnepi melléklete: dr. Miklósházy Attila püspök 14. körlevele 2001 karácsonyán.

Herausgeber – Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum – Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift – Cím: D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon – Tel.: 089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet – http:// www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-missionÜNNEPI MELLÉKLET
a müncheni Magyar Katolikus Misszió ÉRTESÍTŐjének 18. évf. 33. (733.) számához
A külföldön élő r.k. magyarok püspökének 14. körlevele a hívekhez:
2001 karácsonyán

Kedves magyar testvéreim!
Ezen a karácsonyon, az új ezredév kezdetén, bizony aggodalommal vagyunk eltelve, mert úgy látszik, hogy az emberi gonoszság félelmet és rettegést akar kelteni az emberiségben. Nem is olyan régen Amerikát rázta meg egy olyan szörnyű tragédia, amit más világrészek, mi magyarok is, már megtapasztaltunk az európai világháború és forradalom éveiben, mégpedig hosszú éveken, hónapokon át, és nagyobb kiterjedésben. Mindez figyelmeztet minket arra, hogy milyen végesek is vagyunk és mennyi gonoszsággal kell szembenéznünk itt e siralom völgyében. De ugyanakkor nekünk keresztényeknek, és a magyar keresztényeknek már ezer éve, megvan a vigaszunk és reménységünk, hiszen tudjuk és tapasztaljuk, hogy Isten nem hagyott magunkra, mert Szent Fiát elküldte pontosan erre a földre, hogy elvegye a "világ bűnét" és a kereszt botrányából a Feltámadás dicsőségébe vezessen. Az Úr Jézus tudta, hogy mire vállalkozott, amikor azt mondta, hogy "Íme jövök, hogy megtegyem az akaratodat, Atyám!" De értünk tette szeretetből és így történt meg az első Karácsony. Azóta is ez ad nekünk vigaszt és erőt, ez tölt el reménységgel, bárhogyan is rémítgetnek az Ő ellenségei minket bombákkal és Antraxxal, vagy egyéb szörnyűségekkel. Velünk az Isten, aki nem hagy el soha, és aki vár minket egy jobb világba, ha hozzá akarunk tartozni. – Remélhetőleg ezek a rosszindulatú támadások nem fognak minket esztelen bosszúállásra serkenteni, mert ezzel csak az ellenfél módszeréhez csatlakoznánk, és ez egyáltalán nem volna keresztény magatartás. – Erre utal a Szentatya is, amikor nem rettenve vissza a fenyegetőzésektől, élemedett korában, testileg gyengén, de lélekben erősen, elmegy Kazahsztánba, Örményországba, Szíriába, Görögországba, és mindenüvé, hogy hirdesse a Jó Hírt: "Ne féljetek! Velünk az Isten! A jövő fényes, mert Krisztushoz tartozik!" – Nemrég fejeződött be Rómában a püspöki szinódus, mely arra buzdított minket püspököket, hogy hirdessük ezt a reménységet a ma emberének, hiszen maga Krisztus erősítette meg; "Bízzatok bennem. Én legyőztem a világot!"

Amikor előre nézünk most a 2002-es esztendőbe, illene megfogadnunk a Szentatya másik tanácsát is: "Duc in altum", vagyis "Evezz a mélyre!". Ezt Péternek mondta Jézus, amikor az hiába halászott egész éjszaka, de most Jézus szavára mégis a mélység felé evezett, és ott csodálatos eredményt ért el. Számunkra ez annyit jelent, hogy mélyebben, komolyabban illene vennünk keresztény-katolikus elkötelezettségeinket: a vasárnap megszentelését, az Eukarisztia gyakoribb vételét, a szentgyónásban való megtisztulást, a Szentírás jobb ismeretét, mások iránti szeretetünk gyakorlását, szóval tanúságot illene tennünk a világ előtt, hogy mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk és az Ő életét akarjuk követni.

Arra is egyre inkább rámutatnak az otthoni és külföldi vallás-szociológusok, hogy jóllehet  sokan a magyarok közül megőrizték hagyományos, szentistváni lelkületüket, mégis odahaza (és idekint is) kb. 40 %-a magyar testvéreinknek nemcsak hogy nem gyakorolja vallását, hanem áldozata lett az utóbbi évtizedek szekuláris, ateista, vallásellenes propagandájának, és nem hisz az Istenben. Nem elég csak magunkra gondolnunk, ha a jövőről van szó, hanem valamit tennünk kell, hogy magyar testvéreinket megmentsük a jövőt fenyegető kétségbeeséstől, megmutatva nekik az utat a reménység, vagyis Jézus Krisztus felé, aki egyedül tudja megoldani a 21. század problémáit. Nem sok beszédre, hanem több imádságra, engesztelésre van szükség, és főképpen példaadásra. Mindszenty hercegprímás arra kért minket idekint is, hogy maradjunk hűek hitünk gyakorlásához és magyarságunkhoz. Ha minden magyar család megőrizné a vasárnap megszentelését, a szentgyónás és Eukarisztia gyakori vételét, az imádságos lelkületet a családban rózsafüzér és egyéb imák által, a szegények és rászorulók iránti szeretet gyakorlását, akkor az a 40 % magyar is ráeszmélne talán, hogy hogyan kell megélnünk manapság az ezeréves hagyományt. A hűségnek nincs nagy keletje mostanában. Éppen ezért kellene nekünk magyaroknak megmutatni a világnak, hogy ez az erény, mely mély hitből fakad, nem veszett ki belőlünk, és éppen így tudnánk betölteni itt külföldön Isten adta hivatásunkat. Ne feledjük el, hogy kereszténynek lenni ma is hősiességet jelent, mint ahogy a sajnálatos keresztény-üldözés Ruandában, Indiában, Indonéziában, Pakisztánban, stb., mutatja, ahol vérükkel bizonyítják keresztény testvéreink az Úr Jézushoz való hűségüket.
* * *
Ebben az évben a magyar püspökökkel ismét Rómában jártam az "ad limina" látogatáson, és a Szentatya melegen érdeklődött ez alkalommal a külföldön szétszórt magyarok helyzete iránt. Az Apostolok sírjánál minden külföldi magyart belefoglaltam imámba, hogy a fenti gondolatok alapján "megmaradjunk" igazán magyarnak. Püspöki látogatásaim során eljutottam Franciaországba, Svájcba, és Németországba. Magyarországon részt vettem a Mindszenty zarándoklaton (éppen tíz éve vittük őt haza Esztergomba!), és a püspökkari konferencián. – Továbbra is Torontóban élek, itt-ott még tanítok is, ha a szükség megköveteli, de egészségem eléggé leszűkíti a mozgások lehetőségeit. (Az orvosok szerint rövidesen egy újabb műtétre lesz szükségem, ezúttal a jobb csípőmet akarják kicserélni). Mivel a műtét áprilisra van előirányozva, nem valószínű tehát, hogy a nyáron sor kerül lelkipásztori látogatásaimra. De imáimban (és a műtéttel járó kellemetlenségek felajánlásával) igyekezni fogom a külföldi magyarokat és minden magyar testvérünket az Úr Jézus szeretetébe ajánlani.

Mindnyájatokat meleg szeretettel köszöntelek és boldog karácsonyt, meg újévet kívánok minden magyar testvéremnek a mi Urunkban:
 + Miklósházy Attila,  SJ
  püspök